Tämä on Taitotalo

Opetus- ja kulttuuriministeriö vuoden 2023 ammatillisen koulutuksen laatupalkinto.

Suomen suurin ammatillinen aikuisten kouluttaja ja yritysten kumppani. 
Laitamme likoon kaiken kokemuksemme, koulutamme ja valmennamme rohkeita osaajia työelämän tarpeisiin. Ammatillisen aikuiskoulutusalan suurimpana toimijana meillä on pitkä historia muuttuvan maailman koulutustarpeisiin vastaamisessa.

Datataloutta yksin- ja pienyrittäjille

Koulutus
Excel taulukko
Koulutuksen tavoitteena on lisätä datatalouden osaamista ja mahdollistaa datan hyödynnettävyyttä omissa työtehtävissä. Datataloudella tarkoitetaan sitä talouden osa-aluetta, jossa datan kerääminen ja hyödyntäminen on keskeinen osa toimintaa (Sitran tulevaisuussanasto).Dataprosessointityökalut ja -käsitteet ovat olennainen osa datatalouden käytäntöjä, ja niiden hallitseminen voi auttaa pienyrityksiä paremmin hyödyntämään saatavilla olevaa tietoa.Koulutuksessa käydään läpi mm. Excelin perusteita, tekoälyn mahdollisuuksia ja tutustutaan internetin avoimen datan hyödyntämiseen. Koulutuksen aikana opiskelija tekee portfolion, jossa peilaa koulutuksen aiheita omaan yritykseensä.Lähi- ja etäopetusta on iltaisin klo 16.30–21, yksi ilta viikossa 10 viikon ajan.
Lue lisää koulutuksesta

Taitotalo kutsuu pohtimaan tulevaisuuden työelämää

Uutinen
Perttu Pölönen
Suomen suurin ammatillinen aikuiskouluttaja Taitotalo järjestää 18.6.2024 Teot ja äly -tapahtuman, jonne se kutsuu asiakkaansa, yhteistyökumppaninsa ja -verkostonsa suunnittelemaan tulevia koulutuksia ja vaikuttamaan niiden sisältöön.
Lue lisää artikkelista

Inspiroidu opiskelijoiden kokemuksista

Opiskelijatarina
Asikainen työskentelee Lassila&Tikanojan jätteidenkäsittelylaitoksella Keravalla. Hänen pääasiallinen tehtävänsä on kunnossapidon valvonta. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi ennakkohuoltojen suunnittelua sekä varaosien kilpailutusta ja tilauksia. Jos kentällä tarvitaan väkeä, käy Asikainen edelleen tekemässä myös käytännön kunnossapitotöitä. 
Opiskelijatarina
Anne Ollila on poronhoitaja, porotilan emäntä ja porojen kouluttaja, joka tekee päivätyötään porotalouden kattojärjestössä Rovaniemellä. Hänellä on useampia tutkintoja ja monenlaista työkokemusta, muun muassa tutkimustöistä yliopistolta.– Kaikkea tekemistäni yhdistää poro. Poro on minulle sama, kuin elämä, Anne sanoo.
Opiskelijatarina
Birgitta oli työskennellyt 30 vuotta in-house digipainossa. Aikaisemmin paikka oli ollut monistamo, mutta kehittynyt sittemmin moderniksi digipainoksi, kuten moni muukin vastaava paikka. Birgitan viimeisimpiin vuosiin digipainajana sisältyi siirtyminen vanhana työntekijänä uuteen paikkaan. Siellä tehtävät vaihtuivat ja työ muuttui yksitoikkoisemmaksi.
Birgitta Vesala, kiinteistöassistentti
Opiskelijatarina
Työpaikkasuomi-koulutus kehittää ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden ammatillista kielitaitoa. Koulutus lisää heidän valmiuksiaan selviytyä arjen työtehtävistä suomen kielellä. Opetuksessa keskitytään työtehtävissä tarvittavaan ammattisanastoon, työssä kohdattaviin viestintätilanteisiin, asiakaspalvelutilanteisiin ja muihin työnantajan kannalta keskeisiin asioihin.
ISS:n työntekijä siivoaa lentokenttää ajettavalla siivouskoneella
Opiskelijatarina
Kai Salovaara pakkasi laukkunsa ja suuntasi harjoittelureissuun ilman sen isompia ennakko-odotuksia. Hän lähti oppimaan, mutta ei halunnut luoda itselleen isoja odotuksia ennen matkaa. Hänen tavoitteenaan oli vastaanottaa matkan opit sellaisena, kun ne tulevat. Nyt harjoittelusta on takana reilusti jo yli puolet ja Kai on ollut matkaansa todella tyytyväinen.
Kai Salovaara, peliohjelmoija lähti Erasmus+-vaihtoon koodausta oppimaan
Lue kaikki opiskelijatarinat

Tutustu Taitotalon koulutusaloihin

Mitä haluaisit opiskella?

Taitotalosta löydät Suomen kattavimman valikoiman korkealaatuista, työelämälähtöistä aikuiskoulutusta. Koulutamme ammattilaisia yli 30 toimialalle. Löydät meiltä lähes 90 tutkintoa, yli 60 ammatillista sertifikaattia ja reilut 600 eri ammattialojen täydennyskoulutusta.

Kurssit ja seminaarit vastaavat akuuttiin tiedontarpeeseen. Opiskella voit myös etänä, iltaisin tai verkossa. Oppisopimus on myös oiva vaihtoehto. Taitotalossa on myös Uudenmaan laajin työvoimakoulutustarjonta. 

Palvelut yrityksille

Vaikuttavaa osaamista

Taitotalo varmistaa asiakkaidensa liiketoimintalähtöisen osaamisen

Osaaja- ja osaamistarpeet lähtevät yrityksen liiketoimintastrategiasta. Suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen tukee strategian toteutumista.  Kun osaamisen nykytasoa verrataan strategian asettamaanvaatimustasoon, tiedetään mitä lisäosaamista tarvitaan. Autamme miettimään juuri sinun organisaatiollesi sopivia osaamisen lisäämistapoja. 

Mies ja nainen Taitotalon aulassa

Hyviä syitä valita Taitotalo kumppaniksi

  1. Todennettu vaikuttavuus Yhteistyöllämme saavutat tavoitteesi, mittarit sovimme yhdessä.
  2. Helppous Kumppanuuden palvelumallimme vapauttaa sinut keskittymään liiketoimintaasi.
  3. Hyvä hinta-laatusuhde Tunnemme toimialasi ja pitkäjänteinen yhteistyö varmistaa kustannustehokkaasti laadun.

Asiakkaidemme kokemuksia

Taitocase
Käytännössä se tarkoittaa henkilöstön osaamisen kartoittamista, jatkuvaa kouluttamista ja tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa.Taitotalo on Suomen suurin ammatillinen aikuiskouluttaja, joka tunnetaan laadukkaista talotekniikka-alan koulutuksista.–  Taitotalo on tärkeä yhteistyökumppanimme, Valve sanoo.
Petri Valve seisoo kauluspaidassa ulkona ja hymyilee.
Taitocase
Henkilöstön kouluttaminen tekee henkilöstöstä kyvykkäämpää. Suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen on kilpailuetu muuttuvassa kaupan alan toimintaympäristössä.
HalpaHalli
Taitocase
Lilinkotisäätiö ylläpitää kuutta mielenterveys- ja päihdetoipujille tarkoitettua palvelukotia pääkaupunkiseudulla. Parinkymmenen toimintavuoden aikana palvelukotien asukkaat ovat alkaneet ikääntyä. Mielenterveystyöhön erikoistuneen henkilökunnan huomattiin tarvitsevan lisäosaamista somaattisesta hoitotyöstä ja ikääntyvien sairauksista. 
Lilinkotisäätiön henkilökuntaa ryhmäkuvassa
Taitocase
Kirkkonummen ja Siuntion kuntien rajalla Pikkalassa sijaitseva Prysmian Group Finlandin tehdas on viime vuosina ollut tapahtumien keskipisteessä. Tehtaalla valmistetaan meri- ja maakaapelia sekä matalajännitekaapelia. Maaliskuussa 2022 yhtiö ilmoitti 100 miljoonan euron tehdasinvestoinnista. Kesäkuussa 2023 uutisoitiin vielä uudesta, 120 miljoonan euron investoinnista.
Prysmianin kaapelitehtaalla Pikkalassa
Lue Taitocase-asiakastarinamme

Ajankohtaista Taitotalosta

Blogi
Hallinnan tunne on tärkeää ammatillisen identiteetin ja aikaansaamisen kannalta. Banduran kyvykkyysuskomusteoria on yksi Albert Banduran (Bandura 1997) keskeisistä ajatuksista sosiaalisen oppimisen teoriasta. Teoria keskittyy yksilön kykyyn uskoa omaan kyvykkyyteensä suoriutua tietyistä tehtävistä tai saavuttaa tavoitteita.
Blogi Kai Tolvanen
Blogi
Automaatio auttaa kiinteistöjen seurannassa ja hallinnassa. Perinteinen kiinteistönhoito ei kuitenkaan rajoitu vain teknologian käyttöön, vaan ihmisen rooli on siinä edelleen vahva. Valitettavasti kiinteistönhoitajat eivät enää ehdi kiertää kiinteistöjä kuten ennen. Se voi johtaa huomaamattomien vikojen lisääntymiseen. Tämä on ajankuva, valitettavasti.
Blogi Olli Niiranen ja Bia Kaikkonen-Aallonkoski
Uutinen
VO-collegen lisäksi taitotalolaiset tutustuivat Hallstahammarin vanhainkodin sekä Pohjoismaiden suurimpiin hoitoalan yrityksiin kuuluvaan Ambean Språkombud-kokemuksiin. Vierailulla perehdyttiin myös Tukholman aluehallinnon Språkombud-toiminnan koordinointiin sekä Kunnallisten työntekijöiden liiton Kommunalin rooliin Språkombud-toiminnan tukemisessa ja arvioinnissa.
Katja Kontos kättelee ruotsissa tapaamiaan ihmisiä
Blogi
Näitä tutkintoja ei voisi jatkossa suorittaa, jos henkilöllä on aikaisemmin suoritettu ammattitutkinto tai korkeakoulututkinto. Tämä kertoo siitä, ettei päättäjillä ole selkeää ymmärrystä tai halua ymmärtää päätösten vaikutuksista lyhyellä ja pitemmällä aikavälillä.
Mikko Gerdt
Blogi
Nykytilanteesta voidaan osuvasti todeta, että vanhat tavat ja uudet polut.Ihmiset ovat tarkkoja ja tunnollisia sen suhteen, mikä on hyödyllistä ja mikä haitallista. Näyttää kuitenkin siltä, että käyttäytymiseen vaikuttaa enemmän rutiini, kuin tietoinen pohdinta valintojen hyödyistä ja haitoista.
blogi liisa pajari
Uutinen
Ole asiantuntijamme suunnittelutilaisuudessa ja tule vaikuttamaan koulutusten sisältöihin. Kerro juuri teidän organisaationne tai alanne osaamis- ja kehittämistarepeet. Vaikuta siihen, että Taitotalossa tehdään oikean sisältöisiä koulutuksia ja tilaisuuksia.
ihmisistä muodostuva nuoli
Blogi
Ajattelin tässä kirjoituksessani avata, miten koulutusorganisaation monialainen osaaminen palvelee asiakkaita. Taitotalosta löytyy osaamista muun muassa teollisuuden, logistiikan, välinehuollon, puhtaanapidon, turvallisuuden, terveydenhuollon ja eläintenhoidon osa-alueilla. Usko tai älä, hyvin monesti asiakkaiden tarpeet menevät iloisesti ristiin eri toimialojemme kanssa.
Blogi Kimmo Auvinen
Blogi
Fasilitoinnin tarkoituksena on auttaa, helpottaa ja tukea työyhteisön toimintaa erilaisissa muutostilanteissa. Se antaa työyhteisölle ja sen jäsenille suuntaa ja energiaa tekemiseen sekä merkitystä työhön. Fasilitointi ei ole pelkästään ryhmätehtävien teettämistä ja niiden läpikäyntiä.
Mikko Gerdt
Lisää artikkeleita