Korjausrakentamisen JOTPA-hanke

Korjausrakentamisen suunnittelu- ja toteutushankkeen tavoitteena on kehittää opiskelijan olemassa olevaa ammattitaitoa vastaamaan nykyhetken ja tulevaisuuden korjausrakentamisen tarpeita.

Hankkeen tavoite

Hanke keskittyy edistämään ympäristövastuullisuutta ja kestävää kehitystä korjausrakentamisen prosesseissa. Hankkeessa otetaan huomioon 1.1.2025 voimaan tulevan uudistetun rakennuslain ja siihen liittyvän lainsäädännön vaatimukset sekä uusimmat alaa koskevat tutkimustiedot.

Tavoitteena on kouluttaa uusia ammattilaisia alalle ja kehittää jo alalla toimivien ammattitaitoa korjausrakentamisen näkökulmasta.

Hanke toteutetaan 15.4.2024–30.4.2025

Koulutushanke Jotpa tarjoaa maksuttoman koulutuskokonaisuuden kaikille, jotka haluavat kehittää tai päivittää korjausrakentamisen taitojaan. Koulutus on suunniteltu ja toteutetaan yhteistyössä rakennusalan kokeneiden ammattilaisten kanssa, mikä takaa opetuksen laadun ja ajankohtaisuuden. Koulutuksen tavoitteena on varmistaa, että kaikki osallistujat saavat tarvittavat tiedot ja taidot menestyäkseen korjausrakentamisen tehtävissä.

Koulutuksen toteutus ja sisältö

Ensimmäinen korjausrakentamisen täydennyskoulutuskokonaisuus järjestetään Taitotalossa syksyllä 2024. Hae mukaan täältä.

Koulutukseen osallistuva voi syventää osaamistaan seuraavilla koulutusaloilla: 

  • Moduuli 1: Korjausrakentamisen perussuunnittelu
  • Moduuli 2: Korjausrakentamisen alue- ja työmaasuunnittelu
  • Moduuli 3: Korjausrakentamisen valvonta- ja seuranta
  • Moduuli 4: Korjausrakentamisen käytännön toteutus

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA logo