U2VET – Integrating Ukrainians to VET

kaksi miestä ja nainen seisoo avaruudellisessa tilassa
Polku ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Ukrainasta paenneille – eurooppalaisen mallin kehittäminen

Toteutusaika: 1.10.2023-30.9.2026 
Rahoittaja: Erasmus + 
Hallinnoija: OPH
Koordinaattori: SEDU, Finland
Taitotalo toimii suomalaisena oppilaitospartnerina.

Partneriryhmä: ammatilliset oppilaitokset: SEDU (koordinaattori) Finland, AKMI Greece, BBS Nienburg Germany, Firda Netherland, AEL-Amiedu Oy Finland

Muut partnerit: konsultointiyritys Lage Landen Consulting Group Ukraine, Tutors Oy Spain, Wiise ry Finland

Hankkeen tavoitteet ja vaikuttavuus
Hankkeessa mukana olevat viisi oppilaitosta edustavat viittä Euroopan maata. Ukraina on näistä luonnollisesti yksi. Tavoitteena on kehittää malli, jossa sotaa paenneiden ukrainalaisten integroitumista yhteiskuntaan ja työelämään mahdollistetaan ammatillisen koulutuksen sekä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävällä yhteistyöllä.

Taitotalo tuo hankkeeseen vahvan osaamisensa uravalmennuksesta, ammatillisen osaamisen kartoittamisesta sekä opintojen henkilökohtaistamisesta. Hankkeen aikana luotava eurooppalainen malli tarjoaa työkaluja kohderyhmän yksilöllisten taitojen ja osaamisen kartoittamiseen, valmistavaan koulutuksen toteuttamiseen, opintojen tukemiseen sekä kielikoulutukseen. Lisäksi kuvataan erilaisia polkuja, joita pitkin työllistyminen toteutuu ammatillisen koulutuksen jälkeen. Tämän tavoitteen toteutumiseksi on paikallisten yritysten mukaan saaminen erittäin tärkeää.

Hankkeen alussa hankekumppanit jakavat ukrainalaisten ammatilliseen koulutukseen integroitumiseen liittyviä hyviä käytäntöjään ja muotoilevat yhteistyössä eurooppalaisen toimintamallin, joka koostuu oppaista, kartoitus- ja osaamisen tunnistamisen työkaluista sekä tukimateriaaleista. Kehittyvää eurooppalaista toimintamallia pilotoidaan hankkeessa mukana olevissa oppilaitoksissa kielikoulutuksen sekä tutkintoon valmistavan koulutuksen keinoin.

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa yhä useammalle Ukrainasta paenneelle ketterä henkilökohtaisesti tuettu opintopolku ammatillisen koulutuksen kautta työelämään.

Ammatillisten oppilaitosten henkilökunta perehdytetään uuteen eurooppalaiseen malliin pilotoimalla sitä valituilla opintoaloilla. Taitotalosta pilotteihin osallistuvat sosiaali- ja terveysala, kiinteistönhoitoala sekä logistiikka-ala. Pilottien jälkeen henkilökunnalla on paremmat valmiudet ukrainalaisten opiskelijoiden aiemman osaamisen tunnistamiseen, valmistavan koulutuksen toteuttamiseen sekä opintojen tukemisessa.Lisätietoja
Kansainvälisten asioiden koordinaattori, projektipäällikkö Erasmus+ Heli Pispala-Tapio
050 324 9300, heli.pispala-tapio@taitotalo.fi

Projektipäällikkö Maarit Puuperä
050 593 5285, maarit.puupera@taitotalo.fi

Hankkeen koordinaattori
SEDU, Seinäjoki
projektipäällikkö Timo Paakkanen 
040 868 0780, timo.paakkanen@sedu.fi

Heli Pispala-Tapio

i Kysy lisää

Heli Pispala-Tapio

kouluttaja, kansainvälisten asioiden koordinaattori, projektipäällikkö Erasmus+ hankkeet
Ota yhteyttä
Heli Pispala-Tapio

i Kysy lisää

Heli Pispala-Tapio

kouluttaja, kansainvälisten asioiden koordinaattori, projektipäällikkö Erasmus+ hankkeet
Ota yhteyttä