Sosiaalinen vastuullisuus

Sosiaalinen vastuullisuus
Vastuullisuus määrittelee kaikkea toimintaamme. 

Osaamisen kehittäminen on aktiivinen teko tulevien sukupolvien hyvän elämän edellytysten turvaamiseksi. Tämä onkin yksi Taitotalon toiminnan tärkeimmistä päämääristä. Taitotalo toimii aktiivisena yhteiskunnallisena vaikuttajana koulutuksen ja osaamisen teemojen näkyväksi tekemiseksi.

Osallisuus Taitotalossa

Henkilöstön osallisuus on tärkeä sosiaalisen vastuullisuuden perusta Taitotalossa. Arvomme yhteistyö, tahto kehittyä, luotettavuus ja merkityksellisyys pohjautuvat vastuullisuuteen. Yhteiset arvomme olemme määritelleet osallistavassa arvotyöskentelyssä keväällä 2021.

Muutamia henkilöstöä osallistavia hankkeitamme ovat

Henkilöstöllämme on myös mahdollisuus jatkuvasti osallistua Taitotalossa erilaisten verkostojen kautta, esimerkiksi Oppiva Taitotalo- sekä digiopettajien verkostot.

Yhdenvertaisuus Taitotalossa

Taitotalo pyrkii kaikessa toiminnassaan olemaan tasa-arvoinen ja yhdenvertainen tila, jossa jokaisella työntekijällä, opiskelijalla tai vierailijalla on hyvä olla. Yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus ovat asioita, joiden eteen pitää jatkuvasti tehdä työtä. Ne eivät toteudu ilman aktiivisia tekoja. 

Olemme Taitotalossa määritelleet muun muassa seuraavat:

Mitä tavoittelemme vuosina 2023-2024 

  • Vastuullisuusstrategiassa kuvaamme mitä ympäristö, sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus​ tarkoittavat Taitotalolle, sekä miten vastuullisuus näkyy Taitotalon henkilöstö- ja koulutussuunnitelmissa​.
  • Tavoitteenamme on olla OKKA-sertifiointiprosessiin valmiina vuoden 2023 aikana ja sertifioitua vuonna 2024.
  • Panostamme yhtenä strategisena valintana erityisesti voittavan kulttuurin kehittämiseen.