Ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta näyttää suunnan tulevaisuuteen

Kestävää tulevaisuutta yhdessä
Ammatillinen koulutus on osana luomassa yhteiskuntaa, joka toimii luonnon kestokyvyn puitteissa. Äskettäin julkaistu Ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta tiivistää muutoksen tarpeen ja näyttää oppilaitosten suunnan kohti kestävää tulevaisuutta.

Jotta voimme varmistaa hyvän elämän mahdollisuudet sekä nykyisille että tuleville sukupolville, tarvitsemme vihreää siirtymää edistävää ammatillista koulutusta. Ammatillinen koulutus on osana luomassa yhteiskuntaa, joka toimii luonnon kestokyvyn puitteissa. Äskettäin julkaistu Ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan ohjelmapaperi tiivistää muutoksen tarpeen ja näyttää oppilaitosten suunnan kohti kestävää tulevaisuutta.

Tiekartan toimintalinjat määrittelevät oppilaitosten kestävyyden edistämisen toimenpiteet viidellä eri painopistealueella: Johtaminen ja toimintakulttuuri, Pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt, Henkilöstön osaaminen ja ammatti-identiteetit, Kumppanuudet ja Hiilineutraalius. Tiekartta sisältää myös ThingLInk -oppimisympäristön, josta saa tietoa, työkaluja ja esimerkkejä kestävyyden tukemiseksi eri painopistealueilla.       

Tiekartta on tehty Opetushallituksen rahoittamassa valtakunnallisessa Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus eli VASKI-hankkeessa. VASKI-hankkeeseen osallistui Taitotalon lisäksi 60 ammatillista oppilaitosta ja se kesti kaksi vuotta. Tiekartta syntyi hankkeeseen osallistuneiden ammatillisten oppilaitosten yhteistyönä.

Taitotalo tukee asiakkaitaan vihreässä siirtymässä

Jokainen ammatillinen oppilaitos on osaltaan vastuussa tiekartan tulevaisuuskuvan ja päämäärien saavuttamisesta. Lisäksi tarvitaan innokkaita kumppaneita, erityisesti yritysmaailmaa, toimimaan kestävän tulevaisuuden puolesta. Ammatillisen koulutuksen tiekartta ohjaa oppilaitoksia luomaan omia kestävyysohjelmiaan, jossa määritellään tavat, joilla kestävä tulevaisuus ja osaaminen rakennetaan oppilaitoksen omassa arjen toiminnassa. Oppilaitokset voivat osoittaa sitoutumisensa yhteiseen tiekarttaan ja sen päämääriin Ammatillinen koulutus 2030 - kestävää tulevaisuutta yhdessä -kuvakkeella, joka on julkaistu tällä sivulla.  

Taitotalon tahtotila on olla yhä vahvempi tuki erilaisille organisaatioille niiden kestävyystyössä ja kestävyysosaamisen kasvattamisessa. Myös äskettäin julkaistu Ammatillisten tutkintojen kehittäminen - Työryhmän loppuraportti (TUTKE4), painottaa vihreän siirtymän mahdollistavan osaamisen kehittämisen merkitystä. Raportin mukaan yksi muutoksen avain on, että koulutushenkilöstöllä on riittävä osaaminen kestävyyssiirtymästä. Taitotalo on sitoutunut paitsi vahvistamaan oman henkilöstönsä ja omien opiskelijoidensa kestävyysosaamista, myös tukemaan kumppaneitaan ja asiakkaitaan tiekartan vision ja tulevaisuuskuvan mukaisessa kestävyystyössä.

Taitotalon kestävyystoiminta vuonna 2023-2024

Taitotalossa on ollut vuonna 2023 käynnissä useita kestävyyden ja vihreän siirtymän osaamiseen liittyvää hanketta. Näistä nostettakoon tässä valokeilaan toukokuulle 2024 kestävä OPH:n rahoittama Kestävän kehityksen strategisen perustan luomisesta konkreettisten toimenpiteiden toteuttamiseen -hanke. Taitotalo luo hankkeessa kestävän kehityksen strategisen ja operatiivisen tason kokonaisohjelman. Kokonaisuuteen kuuluvat valmiit koulutusalakohtaiset kestävän kehityksen opetussuunnitelmat ja -materiaalit 12 Taitotalon edustamalle koulutusalalle kaikkien suomalaisten ammatillisten oppilaitosten käyttöön. Lisäksi luodaan koulutusalakohtaiset opetusmateriaalit perustutkintojen valinnaiseen tutkinnon osaan, joka käsittelee ilmastovastuullista toimintaa. Hanke täydentää kestävän kehityksen tiekartan luomistyötä, jota on toteutettu VASKI:ssa.

Edellä kuvattujen hankkeitten vaikutuspiirissä ja hyödynsaajina ovat kaikki Suomalaiset ammatilliset oppilaitokset. Näiden hankkeiden luoma toimintamalli ei ole pelkkä suunnitelma, vaan ne ovat konkreettinen askel kohti kestävämpää tulevaisuutta, joka koskettaa jokaista oppilaitosta ja sen yhteistyökumppaneita sekä opiskelijoita.

Taitotalon vastuullisuuskoulutukset, palvelut ja kehittämistyö on jo räätälöity yritysten ja organisaatioiden kestävyystyön ja vihreän siirtymän tueksi. Tutustu Taitotalon vastuullisuus koulutuksiin ja työpajoihin, joiden avulla voit olla mukana turvaamassa huomista ja rakentaa kestävää tulevaisuutta!