Vetovoimaa hoitoalalle JOTPA-hanke

Vetovoimaa hoitoalalle jotpa
Hankkeen tarkoituksena on kouluttaa hoiva-avustajia sekä tuoda esille sote-alan positiivisia puolia ja lisätä hoiva-alan vetovoimaa työnantajana.

Sote-ala nousee jatkuvasti uutisotsikoihin, mutta uutisointi on pääsääntöisesti negatiivista. Esille nousee usein esimerkiksi kiire ja leikkaukset. Sote-ala kärsii merkittävästä työvoimapulasta. Valitettavasti alaan liittyvät negatiiviset uutiset ovat aiheuttaneet alalle mainehaittaa ja alalle haluavia on vaikea löytää. 

Hankkeessa on toteutettu tutkimus sote-alan työnantajille, jonka tarkoituksena oli saada kuva siitä, millaisia toimenpiteitä työantajat ovat tehneet sote-alan ammattilaisten, erityisesti lähihoitajien ja hoiva-avustajien sitoutumisen parantamiseksi. Näiden tulosten pohjalta toteutetaan viestintäkampanja, jonka tavoitteena on hoiva-alan maineen palauttaminen. Pyrimme viestintäkampanjan myötä tuomaan laajasti esille sote-alan positiivisia puolia sekä niitä toimenpiteitä, joilla sote-alan työpaikkoja on kehitetty työntekijöiden viihtyvyyden ja jaksamisen parantamiseksi. Positiivisen markkinoinnin tavoitteena on tavoittaa hakijoita, saada alan koulutuspaikat täyteen sekä uusia hoiva-avustajia valmistumaan valtakunnallisesti helpottamaan työvoimapulaa. 

Hankkeessa myös työpaikkaohjaajille tarjotaan koulutusta, tukea ja materiaalia sekä opiskelijoiden kielitietoiseen ohjaukseen että uudistuviin ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin. Työnantajille tarjottu tuki edesauttaa opiskelijoiden pääsyä työelämään ja parantaa ymmärrystä hoiva-avustajien työnkuvasta.

Hanketta koordinoivat Taitotalo ja Suomen Diakoniaopisto

Koulutuksen toteutus ja sisältö

Koulutuksen myötä opiskelija saa tarvittavan osaamisen ja valmiudet toimia hoiva-avustajan työtehtävissä sote-alalla.

Koulutuksessa painotetaan työvaltaista opiskelua koulutus- ja oppisopimuksella. Oppilaitostemme valtakunnallisuus sekä verkkovälitteinen opetus mahdollistavat opintojen ja oppimisen tuen toteuttamisen ympäri Suomea. Koulutusta kehitetään vastaamaan 8/2024 uudistuvaa Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa.

Muuta kuin suomea äidinkielenään puhuva opiskelija saavat koulutuksen myötä hoiva-avustajan työtehtäviin tarvittavan suomen kielen osaamisen. Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti: mm. digitaidot ja työelämätaidot.

Kohderyhmänä on työelämään hakeutuvat, pätkätöissä tai epäpätevinä työssä olevat. Hankkeessa tavoitellaan erityisesti henkilöitä, jotka tarvitsevat tukea ja mahdollisuuksia opiskella ja tehdä työtä ohjattuna.
Lue lisää hoiva-avustajakoulutuksesta ja hakeudu

Lisätietoja hankkeesta antaa koulutusasiantuntija Eini Hiltunen, eini.hiltunen@taitotalo.fi.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Hankkeen rahoittaja

Rahoittaja jatkuva oppiminen logo oikeassa suhteessa