Opinto-ohjaus, erityisohjaus ja uraohjaus

Opinto-ohjausta, erityisen hyvää oppimisen tukea ja uraohjausta

Huolehdimme sinusta oppimispolun kaikissa vaiheissa

Taitotalon ohjauspalvelut koostuvat opinto-ohjauksesta, erityisohjauksesta ja uraohjauksesta sekä opiskelijoiden digituesta. Kaikki ohjaus ja tukipalvelut ovat opiskelijan tukena koko opiskelun ajan

  • Opinto-ohjaajan kanssa voi keskustella oppimisesta, opiskelusta tai elämäntilanteesta ja jatkosuunnitelmista.
  • Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) tarkoituksena on, että opiskelija hankkii sellaista hänen tarpeisiinsa perustuvaa osaamista, joka vahvistaa hänen oppimisensa valmiuksia ja taitoja tutkintokoulutuksessa ja kyvykkyyttä osoittaa osaamisensa.  
  • Erityisen tuen tarpeen tarkempi selvittely voi olla aiheellista, jos yleinen, kaikille tarjottava tuki ja ohjaus ei tunnu opiskelijasta riittävältä
  • Uraohjaajat valmentavat opiskelijoita työllistymään, auttavat heitä tunnistamaan vahvuuksiaan ja tekemään osaamista näkyväksi työnantajille. Uravalmentajilta saa konkreettisia vinkkejä työnhakuun, joita voi hyödyntää opiskelun alusta saakka.
  • Taitotalon järjestelmiin liittyvissä ongelmissa, esimerkiksi järjestelmiin kirjautumisessa. Opiskelijoita neuvotaan ensisijaisesti puhelimitse ja etänä, mutta tarvittaessa sovitusti myös Tuutorissa. Digituen sähköposti on taitotuki@taitotalo.fi  

Opinto-ohjaajat

Sosiaali- ja terveysala, eläintenhoito ja välinehuolto

Tieto- ja viestintätekniikka-ala

Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala, talotekniikka

Liiketoiminta, taloushallinto, turvallisuus

Logistiikka

Talonrakennus ja pintakäsittely, sähkö- ja automaatio, teollisuus

Media ja kuvallinen ilmaisu

Autoala (Oulu)

  • Camilla Lang, koulutusasiantuntija
  • camilla.lang@taitotalo.fi, 043 827 0249

Opiskelijahuolto Taitotalossa

Katso myös Taitotalon opiskelijahuoltopalvelut