Opiskelijavaihto

Kansainvälisyys opiskelijalle
Kansainvälistymispalvelut opiskelijoille

Vaihtoon ulkomaille, työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, voi lähteä useammankin kerran tutkintoon johtavien opintojen aikana. Opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan laaditaan jo opintojen alussa ulkomailla suoritettavista jaksoista suunnitelma, jota päivitetään opintojen aikana.

Mitä ulkomailla opiskelu tarkoittaa?

Opiskelijaliikkuvuudella tarkoitetaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista ulkomailla. Toisessa Euroopan maassa suoritettavan jakson aikana ammatillinen opiskelija tai vastavalmistunut (1 vuosi valmistumisesta) suorittaa työpaikalla oppimista oman opiskelusuunnitelmansa mukaan, sekä myös mahdollisen tutkinnon osan näytön. Jaksot ovat tavallisimmin tutkintoon kuuluvien, työpaikalla tapahtuvan oppimisen mittaisia jaksoja, noin 2 viikkkoa - 3 kuukautta .

Mitä pitää tehdä, jos haluaa ulkomaille opiskelemaan?

Ohjausta saat niin kansainvälisten asioiden toimijoiltamme henkilökohtaisesti kuin myös virtuaalisesta oppimisympäristöstäsi.

Opiskelijoidemme Moodle-alustaisesta Taitoforumista löytyy Kansainvälisen opintopolun tarjoama informaatio. 

Opiskelijan kansainvälistä ohjausta antavat kansainvälisten asioiden koordinaattori, oma tutorkouluttajan. Ohjausta saa myös opiskelijan ohjaus-, huolto- ja neuvontapalvelusta.

Opiskelija saa tutkintoonsa sisältyvälle, ulkomaan työpaikalla oppimisen jaksolleen apurahan matkustamiseen sekä asumiseen ja elämiseen. Taitotalossa on Erasmus+ liikkuvuushanke, joka rahoittaa liikkuvuutta. Kaikki perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijat ovat oikeutettuja kansainväliseen vaihtoon riippumatta opintojen rahoitusmuodosta. Tämä koskee myös oppisopimusopiskelijoita.

Miten voi kansainvälistyä ilman matkustamista ulkomaille?

Kotikansainvälistyminen ilman matkustamista sisältää muun muassa virtuaalisesti ja digitaalisesti tapahtuvaa vuorovaikutusta ulkomaisiin oppilaitoksiin ja työpaikkoihin, ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden tutorointia sekä osallistumista Taitotalon kansainvälisiin tapahtumiin. 

Miksi valita kansainvälinen opintopolku?

Kansainvälinen osaaminen ja monikulttuurisuustaidot ovat valttia työelämässä. Työnantajat arvostavat kansainvälistä osaamista. Kansainvälisen osaamisen vahvistaminen edistää myös opiskelijan urakehitystä. Kansainvälinen opintopolku opintojen aikana, ja mahdollisuus vaihtoon vielä vuosi valmistumisen jälkeen, avaa mahdollisuuksia työuralle niin Suomeen kuin ulkomaille.

Opiskelijan kansainvälinen opintopolku 

Liikkuvuustoiminnalla vahvistamme opiskelijoidemme kansainvälisyysosaamista ja kannustamme tämän osaamisen esiintuomiseen työelämäkontakteissa, työssäoppimisessa ja erityisesti rekrytointilanteissa. Ulkomailla suoritettujen työssäoppimisjaksojen myötä vahvistunut kansainvälisyysosaaminen luo siirtovaikutuksen, joka kohdistuu myös muihin opiskelijoihin vahvistaen kotikansainvälistymistä. Opiskelija voi vahvistaa kansainvälistymistään lähtemällä vaihtoon ulkomaille tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön Taitotalossa. 

Linkkejä

Amiedun ja XXL:n Erasmus-projekti (video)

The Malta Project 

Amiedu sai tunnustuksen laadukkaasti toteutetuista liikkuvuushankkeista 

Kansainvälisellä liikkuvuudella lisää kokemusta, näkemystä ja osaamista 

Heli Pispala-Tapio

i Kysy lisää

Heli Pispala-Tapio

kouluttaja, kansainvälisten asioiden koordinaattori, projektipäällikkö Erasmus+ hankkeet
Ota yhteyttä
Heli Pispala-Tapio

i Kysy lisää

Heli Pispala-Tapio

kouluttaja, kansainvälisten asioiden koordinaattori, projektipäällikkö Erasmus+ hankkeet
Ota yhteyttä