Koulutusyhteistyöllä kilpailuetua ja osaamista autoalalle Taitocase

Yhteistyö Taitotalon kanssa auttaa MEKOn korjaamoita pysymään teknologisen kehityksen kärjessä ja varmistaa työntekijöiden osaamisen, motivaation ja hyvinvoinnin. Monipuoliset koulutukset lisäävät kilpailuetua ja ratkaisevat työvoiman kohtaanto-ongelmaa.

3.6.2024

Koulutuspäällikkö Toni Ikonen luokkatilassa.

Ruotsalainen pörssiyhtiö MEKO on Pohjois-Euroopan johtava autojen varaosien jakeluyhtiö. MEKO:n tytäryhtiön, henkilö- ja hyötyajoneuvojen varaosien, lisävarusteiden, renkaiden, vanteiden, työkalujen, koneiden sekä kiinnitystarvikkeiden tuonti- ja tukkuliike Koivunen Oy:n alla Suomessa toimii Pohjoismaiden johtava autokorjaamo-, varaosa- ja tarvikeketju Mekonomen sekä Suomen laajin autokorjaamo-, varaosa- ja tarvikeketju Fixus. Lisäksi MEKO-konserniin kuuluu raskaan kaluston korjaamoketju MECA Truck.

ProMeister Akatemia on MEKOn tytäryhtiöiden korjaamoille ja varaosaliikkeille tarjoama kokonaisvaltainen koulutus- ja teknisen tuen palvelu, joka sisältää laajan valikoiman korjaamoille tarkoitettuja koulutuksia sekä teknisiä ohjeistuksia ajoneuvomalleittain. Toni Ikonen työskentelee Koivusella koulutuspäällikkönä, ja hän vastaa Suomessa ProMeister-koulutuskonseptin koulutussisällöistä.

– Osa sisällöistä toteutetaan yhdessä koulutuskumppaneiden kanssa, Ikonen sanoo.

Koulutusyhteistyö Taitotalon kanssa on Ikosen mukaan hedelmällistä ja moninaista. Yhteistyö on jatkunut pitkään ja alkanut jo Taitotaloa edeltäneen organisaation kanssa yli 10 vuotta sitten.

– Saamme Taitotalosta koulutustuotteet ja -palvelut, jotka tarvitsemme, ja ne täydentävät omaa repertuaariamme.

Taitotalon koulutukset kiinnostavat yrittäjiä

Taitotalo kouluttaa Mekonomen- ja Fiksus-korjaamoiden mekaanikoille ajoneuvoalan ammattitutkintoa, joka painottuu autosähkökoulutukseen. Ammattitutkintokoulutus sisältää muun muassa sähkö- ja hybridiauto- ja ajoneuvoilmastointikoulutuksen, myös jännitetyökoulutus on mahdollista valita ammattitutkintokoulutukseen. ProMeister Akatemiassa on tarjolla myös Taitotalon järjestämiä lasi- ja korikoulutuksia ja esihenkilö- ja työnjohtotyöhön liittyviä koulutuskokonaisuuksia. Taitotalo on Ikosen mukaan varsinkin tutkintokoulutuksen järjestämisessä korvaamaton yhteistyökumppani.

– Tulevaisuudessa ProMeister Akatemia satsaa sähköautojen huolto- ja korjauskoulutukseen. Tavoitteena on saada MEKO:n tytäryhtiöiden alla toimivat ketjukorjaamot Suomen johtaviksi sähköautokorjaamoiksi.

Fixus- ja Mekonomen-ketjut koostuvat franchising liikkeistä, ja niistä vastaavat itsenäiset yrittäjät. Fixus-liikkeitä on noin 190 ja Mekonomen-liikkeitä noin 130. Ikosen mukaan koko konsernin koulutusmyönteisyys näkyy siinä, että yrittäjät hyödyntävät mielellään ja paljon ProMeister Akatemiassa tarjolla olevia koulutuksia.

– Messuilla ja konsernin yhteisissä tapahtumissa koulutukset kiinnostavat yrittäjiä. Konsernin tarjoamat koulutukset ovat yrittäjille palvelutuote.

Koulutuspäällikkö Toni Ikonen vastaa Suomessa ProMeister-koulutuskonseptista.

Koulutus sitouttaa työhön ja lisää työhyvinvointia

Taitotalon järjestämiin koulutuksiin osallistuneet Fixus-, Mekonomen- ja MECA-yrittäjät ja heidän työntekijänsä ovat kokeneet, että koulutukset sitouttavat työhön ja lisäävät työhyvinvointia. Lisäksi laadukas koulutustarjonta on kilpailuetu.

Ikosen mukaan autoalalla tutkinnoilla on merkitystä. Ajoneuvoalan ammattitutkintoon voi valita esimerkiksi tutkinnon osan kokonaan toiselta alalta. Valinnaiset tutkinnon osat mahdollistavat sen, että tutkintokoulutukset vastaavat työelämän tarpeisiin.

– Valinnaisuus ja räätälöintimahdollisuudet tuovat tutkinnot lähelle työelämää.

Alati kehittyvän tekniikan takia autoalan koulutusten on oltava ajankohtaisia. Taitotalo tarjoaa parhaillaan ProMeister Akatemiassa esimerkiksi sähkö- ja hybridiautoihin keskittyvää mekaanikkokoulutusta. Sähköautomekaanikkokoulutuksesta on tullut lyhyessä ajassa suosittu. Tällä hetkellä meneillään on kaksi ryhmää. Uusia ryhmiä suunnitellaan sekä keväälle että syksylle.

– Taitotalon kouluttajien autoalan osaaminen on ajankohtaista ja syvää.

Tulevaisuudessa koulutustarpeet spesifioituvat

Koulutusyhteistyöhön kuuluu myös esimerkiksi se, että Taitotalo esittelee Fixus-yrittäjille koulutuksiaan Fixus-ketjupäivillä. Ketjupäivät tarjoavat foorumin keskustella ammattilaisten kanssa autoalan tulevaisuudesta. Ikosen mukaan tulevaisuudessa koulutustarpeet spesifioituvat entisestään. Koulutusta tarvitaan entistä kapeampiin osaamisalueisiin.  

– Nyt kun mekaanikkokoulutus on hyvällä tasolla, seuraavaksi panostamme työnjohtajien ja varaosamyyjien koulutustarjontaan.

Tulevaisuudessa MEKO aikoo siis satsata koulutuksiin entistä enemmän. Pian yhtiö avaa oman koulutuskorjaamon, joka tarjoaa yhtiölle ja sen koulutusyhteistyökumppaneille uusia mahdollisuuksia.

– Jatkossa Taitotalon kouluttajat voivat tulla pitämään koulutuksia tiloissamme.

Laadukas koulutustarjonta tuo kilpailuetua ja vastaa työvoiman osaamistarpeisiin

Ikosen mukaan varsinkin raskaan kaluston puolella on työvoimapula. Koulutusyhteistyöllä yritetään ratkaista osaltaan myös työvoiman kohtaanto-ongelmaa. Osaavan työvoiman saatavuutta on pohdittu paljon, ja on järjestetty esimerkiksi erilaisia alalle työllistäviä RekryKoulutuksia.

– Jos taloussuhdanteet muuttuvat, työttömistä voi löytyä uudelleenkoulutettavaksi potentiaalisia mekaanikkoja.

Ikonen sanoo, että ihmiset korjaavat autoja ja tekevät autojen huoltoja vielä pitkään, joten autoalan työllisyystilanne on nyt ja vastedes hyvä. Vastuullisuus- ja ympäristöasiat ovat tulevaisuudessa merkittäviä tekijöitä. Isoin meneillään oleva murros on käyttövoiman muutos.

– Liikutaanko tulevaisuudessa vedyllä, akulla vai e-polttoaineella, jää nähtäväksi.

Ikosen mukaan koulutusyhteistyö Taitotalon kanssa varmistaa, että MEKOn tytäryhtiöiden korjaamot pysyvät teknisen kehityksen kärjessä ja että niiden työntekijät ovat motivoituneita ja hyvinvoivia. Lisäksi laadukas ja monipuolinen koulutustarjonta tuo kilpailuetua ja vastaa työvoiman kohtaanto-ongelmaan.

 

Teksti: Johanna Rautio, Taitotalo
Kuvat: Miika Kainu