Mitä HOKS tarkoittaa?

Opintojen henkilökohtainen suunnitelma

Kun aloitat tutkintokoulutuksen, Taitotalon kouluttaja käy kanssasi keskustelun opiskelusi lähtökohdista, tavoitteestasi ja urasuunnitelmastasi. Tavoitteen konkretisoimiseksi kanssasi keskustellaan tutkinnon tarjoamista osaamisaloista ja sovitaan, mitkä pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat tukevat parhaiten opiskelu- ja uratavoitettasi.

Tätä yhteistä suunnittelua ja opintojasi koskevista asioista sopimista kutsutaan henkilökohtaistamiseksi. Sinulla voi olla aiemmin hankittua osaamista, esimerkiksi työkokemusta ja/tai koulutushistoriaa. Kouluttaja selvittää kanssasi aiemman osaamisesi, ja miten sitä voidaan hyödyntää osana opintojasi. Keskeistä on selventää, millaista uutta osaamista tarvitset, millä tavalla, missä ja milloin sitä hankit.

Saat ohjausta ja tukea opintoihisi

Opinnoissasi et ole yksin. Kanssasi suunnitellaan ja sovitaan mahdollinen tarve ohjaukseen ja tukeen, erityiseen tukeen sekä opiskeluvalmiuksia tukeviin opintoihin. Opintojesi suunnittelussa otetaan huomioon myös oppimisen edellytyksesi ja elämäntilanteesi.

Oma opintopolkusi

Keskeistä on, että sinulle suunnitellaan yksilöllisesti sopivat osaamisen hankkimisen ja osoittamisen tavat sekä tarvittava tuki. Henkilökohtainen lähtötilanteesi ja tavoitteesi vaikuttavat siihen, kuinka paljon opetusta, ohjausta ja tukea tarvitset, missä oppimisympäristöissä ja mitkä ovat sinulle soveltuvimmat osaamisen hankkimisen tavat. Yleisimmät näistä ovat työelämässä oppiminen, opiskelu oppilaitoksessa ja/tai verkko-opintoina.

HOKS

Edellä kuvatut asiat kouluttaja kokoaa kanssasi yhdeksi suunnitelmaksi, jota kutsumme henkilökohtaiseksi osaamisen kehittämissuunnitelmaksi, eli tuttavallisesti HOKSiksi. Se on opintopolkusi kohti ammattilaisuutta.