Taitotalon turvallisemman tilan periaatteet

Turvallinen tila Taitotalo
Taitotalo pyrkii kaikessa toiminnassaan olemaan tasa-arvoinen ja yhdenvertainen tila, jossa jokaisella työntekijällä, opiskelijalla tai vierailijalla on hyvä olla.

Yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus ovat asioita, joiden eteen pitää jatkuvasti tehdä työtä. Ne eivät toteudu ilman aktiivisia tekoja. Taitotalon turvallisemman tilan periaatteet linjaavat tärkeimpiä yhdenvertaisuuden periaatteitamme.

Kunnioitus

 • Taitotalossa kunnioitamme jokaisen fyysistä ja psyykkistä tilaa sekä yksityisyyttä.​
 • Kunnioitamme jokaisen oikeutta mielipiteeseen ja oikeutta tulla kuulluksi.​

Ennakko-oletusten tiedostaminen​

 • Jokaisen taitotalolaisen velvollisuus on tiedostaa omat ennakko-oletukset.​
 • Pyrimme siihen, että emme tee oletuksia mm. kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta yms.​
 • Suhtaudumme jokaiseen tilanteeseen mahdollisuutena oppia. ​

Yhdenvertaisuus​

 • Kohtelemme jokaista oikeudenmukaisesti ilman syrjintää.​

Puuttuminen syrjiviin tilanteisiin​

 • Jokaisen taitotalolaisen oikeus ja velvollisuus on puuttua syrjiviin tilanteisiin.​
 • Meillä kuunnellaan jokaisen kokemusta vähättelemättä, arvostavasti kohdaten.​

Jokaisen oikeus olla oma itsensä loukkaamatta muita​

 • Noudatamme työ- ja opiskelupaikan sääntöjä ja toimimme ammatillisesti.
   
Turvallinen tila Taitotalo