Kemianteollisuuden ja laboratoriotyön koulutus

laboratorio3
Työskenteletkö laboratorioalalla tai prosessiteollisuudessa? Taitotalossa voit syventää ammattitaitoasi työn ohessa lyhyillä kursseilla tai suorittamalla ja pitkäjänteisillä, seminaareihin ja suorittaa ammatillisia tutkintoja.

Työelämälähtöistä koulutusta

Kemianteollisuudessa, sekä lääke- ja elintarviketeollisuudessa, asiakkaan luottamus on ansaittava joka päivä uudestaan. Tämä koskee sekä tuotteen laatua että toimitusten varmuutta. Osaavan tekijän on helppo olla luottamuksen arvoinen. Taitotalo järjestää alalle työelämälähtöistä koulutusta, jonka anti auttaa tekemään mitä luvataan.

Laadun, turvallisuuden ja kehitystoiminnan asiantuntijoille järjestämme seminaareja alan uusimmista suuntauksista, sekä perustavanlaatuisista syventävistä aiheista, kuten esimerkiksi mittausepävarmuudesta ja analyysimenetelmän validoinnista.

Prosessiteollisuuden perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot tarjoavat työntekijälle pitkäjänteistä osaamisen kehittämistä. Kemianteollisuuden osaamisala soveltuu myös muun muassa elintarvike-, lääke- ja bioteollisuuden tuotannon työntekijöille. Tutkinnon suorittaminen antaa uusia valmiuksia turvalliseen työskentelyyn, vaarallisten kemikaalien käsittelyyn, sekä prosessin joustavaan ja häiriöttömään ohjaamiseen. 

Eri tutkintotasojen suorittaminen tarjoaa kehittymispolun rivityöntekijästä tuotannon kehittämiseen osallistuvaksi ekspertiksi.

Laboratorio- ja mittausalan ammattitutkinto tarjoaa kaksi suuntautumisvaihtoehtoa

  • prosessisuureiden mittauslaitteiden kalibroijan osaamisala
  • laboratoriotyön osaamisala

Tutkinnon suorittanut saa käyttää itsestään nimikettä erikoislaborantti. Erikoislaborantin koulutus sopii hyvin laborantille jatkokoulutukseksi. 

Koulutushaku

Alan koulutukset

LaboratoriotyökoulutuksetKemianteollisuuden koulutukset

Inspiroidu

Uutinen
Ole asiantuntijamme suunnittelutilaisuudessa ja tule vaikuttamaan koulutusten sisältöihin. Kerro juuri teidän organisaationne tai alanne osaamis- ja kehittämistarepeet. Vaikuta siihen, että Taitotalossa tehdään oikean sisälltöisiä koulutuksia ja tilaisuuksia.
ihmisistä muodostuva nuoli
Katso lisää