Omaehtoinen koulutus

opiskelu
Omaehtoisella koulutuksella voit suorittaa tutkinnon osan tai koko tutkinnon.

Omaehtoisessa koulutuksessa suoritat perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osia. Tutkintokoulutus voi olla päätoimista tai osa-aikaista opiskelua riippuen osaamistarpeistasi ja opintoihin käytettävästä ajasta. Koulutus sisältää opintojaksoja Taitotalossa, verkko-opintoja ja ohjattua työelämässä oppimista.

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

  • Perustutkinnoissa koulutuksen kustannukset rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö, mikä tarkoittaa tutkintokoulutuksen (opetus, ohjaus ja aineistot) maksuttomuutta opiskelijalle.
  • Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen omaehtoisessa koulutuksessa opiskelijalta peritään kohtuullinen opiskelumaksu.
  • Opiskeluun liittyvät luentoaineistot ja tehtävät ovat maksuttomia. Vapaaehtoiset, opintoihin liittyvät ja opiskelijan haltuun jäävät kirjat, työvaatetuksen sekä turvavarusteet opiskelija maksaa itse.

TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakkaana sinulla voi olla mahdollisuus hakea työttömyysetuutta omaehtoisiin opintoihin. Jos harkitset opintojen tukemista työttömyysetuudella, ota yhteys TE-toimiston vastuuvirkailijaasi tai kunnan omavalmentajaan vähintään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua

Taitotalo

  • vastaa opiskelijan henkilökohtaistamissuunnitelman (HOKS)laadinnasta
  • järjestää tarvittavat opetus- ja oppimisjärjestelyt, ohjauksen ja näytöt
  • seuraa ja arvioi opinnoissa menestymistä sekä arvioi osaamisen kehittymistä
  • ohjaa opiskelijaa tutkinnon suorittamisen suunnittelussa.

Opiskelija

  • osallistuu oman HOKSinsa laadintaan
  • osallistuu HOKSissa sovittuun osaamisen hankkimiseen
  • arvioi oman osaamisensa kehittymistä.

Koulutussopimus

Mikäli sinulla ei ole työpaikkaa, voit hankkia tutkinnossa ja työelämässä edellytettävää osaamista koulutussopimuksella. Koulutussopimus mahdollistaa palkattoman, työpaikalla tapahtuvan oppimisen. Koulutussopimuksen solmivat sopimustyöpaikka sekä Taitotalo.

Työttömyysetuisuuksia saavan opiskelijan on sovittava etukäteen TE-toimiston virkailijan kanssa opiskelusta työttömyysetuudella.

Aikuiskoulutustuki

Omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuvalla on mahdollisuus hakea työllisyysrahastosta aikuiskoulutustukea tietyin ehdoin. Lue lisää Työllisyysrahaston sivuilta.