Hankkeet ja projektit Taitotalossa

hankkeet
Taitotalon kehittämishankkeet ja -projektit

Taitotalon visiona on olla johtava ammatillisen osaamisen kehittämiskumppani sekä ammatillisen aikuiskoulutuksen laatu- ja huippuyksikkö. Hanketoiminnalla kehitämme prosessejamme ja luomme uutta elinkeinoelämän tarpeiden pohjalta. Kansalliset ja kansainväliset kehittämishankkeet ja -projektit muodostavat olennaisen osan Taitotalon hanketoiminnan sisällöstä.

Hanke- ja projektitoiminnassa verkostoidumme eri asiakas- ja sidosryhmien sekä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Näin varmistamme kehittämistoimien laaja-alaisuuden ja tarvelähtöisyyden.