Taitotalon ja Metropolian yhteistyöllä ratkaistiin Ahlsellin osaamisen kehittämisen tarpeita Taitocase

Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Taitotalon yhteistyöllä räätälöitiin onnistunut koulutusratkaisu Ahlsell Oy:n varaston esihenkilöiden osaamisen kehittämisen tarpeisiin.

3.5.2024

Kuvassa Anna Saksi

Esihenkilöt opiskelivat oppisopimuksella työnsä ohessa palvelulogistiikan erikoisammattitutkinnon. Kouluttajina toimivat sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun että Taitotalon asiantuntijat.

Taitotalo on Suomen suurin ammatillinen aikuiskouluttaja. Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja moniammatillinen ammattikorkeakoulu. Pohjoismainen tekninen tukkukauppa Ahlsell myy tuotteita ja palveluita yrityksille ja ammattilaisille, jotka valmistavat, asentavat, rakentavat, korjaavat ja huoltavat. Suomessa toimiva Ahlsell Oy on osa Ahlsell-konsernia, ja sillä on 36 toimipistettä ympäri Suomea. Yhtiön henkilöstömäärä oli vuonna 2023 liki 600. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla ja logistiikkakeskus Hyvinkäällä.

Ahlsellin varastopäällikkö Jussi Häsä kertoo, että osaamisen kehittäminen on osa Ahlsellin strategiaa. Ahlsellissa on meneillään prosessijohtamiseen ja esihenkilötyöhön liittyvät kehityshankkeet. Vaikka yhtiö tarjoaa henkilöstölleen runsaasti koulutuksia, suoraan logistiikkaan liittyviä koulutuksia ei ole aiemmin juuri toteutettu.

– Logistiikkatyössä osaamisen ylläpitäminen on menestymisen elinehto, Häsä sanoo.

Koulutus lisää työhyvinvointia

Häsän mukaan se, että työn ohessa suoritettavat opinnot johtavat tutkintoon, lisää opiskelijoiden opiskelumotivaatiota. Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto-opintoihin osallistui reilu kymmenen varaston esihenkilöä. Osa osallistujista oli tuoreita esihenkilöitä ja osa konkareita. Osallistujien koulutustaustat olivat myös vaihtelevia.

– Koulutuksella on ollut konkreettisia vaikutuksia. Tiimin yhteistyö on parantunut ja yhdessä tekemisen meininki on lisääntynyt, Häsä sanoo.

Erityisen tyytyväinen Häsä on siihen, että varastoesihenkilöiden kouluttaminen yhteistyössä Metropolian ja Taitotalon kanssa lisäsi esihenkilöiden yhteistä ymmärrystä. Opiskelijat antoivat työelämälainsäädäntöosuudesta hyvää palautetta, myös vaarallisiin aineisiin liittyvä koulutusosuus oli kattava. Koska koulutus oli räätälöity Ahlsellin tarpeisiin, siellä käsiteltiin prosessi- ja päivittäisjohtamista nimenomaan Ahlsellin näkökulmasta.

– Panostamme esihenkilötyöhön ja osaamisen. Koulutus lisää työhyvinvointia, Häsä sanoo.

Nykyaikainen ammattiosaamisen kehittäminen ei ole Häsän mukaan tiedon jakamista, vaan se sisältää dialogia ja vertaisoppimista. Vaikka palvelulogistiikan erikoisammattitutkintokoulutukseen osallistuvien varastoesihenkilöiden tiimit ovat hyvin eri kokoisia, koulutuksessa käyty keskustelu esihenkilöiden välillä oli hyödyllistä. Ahlsellin konkareille, koulutus tarjosi ulkopuolista ja uutta näkökulmaa.

– Tutkinnon suorittaminen saattaa sytyttää myös ajatuksen jatko-opinnoista, Häsä sanoo.

Jussi Häsä työskentelee Ahlsellissa varastopäällikkönä.

Osaamisen kehittäminen on vastuullisuusasia

Ahlsellin henkilöstöjohtaja Anna Saksi kertoo, että Ahlsellissa ihmiset ovat strategian keskiössä. Yhtiön missio on rakentaa vastuullista huomista. Ahlsellissa vastuullisuuden eteen työskennellään jatkuvasti.

–  Osaamisen kehittäminen on vastuullisuusasia. Haluamme lisätä johtamisajattelua ja että esihenkilöt kehittyvät työssään. Työssä kehittyminen lisää työn merkityksellisyyttä, Saksi sanoo.

Koulutusyhteistyö on Saksille tuttua. Hän kertoo olevansa tyytyväinen Taitotalon ja Metropolian yhteistyössä toteuttamiin palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto-opintoihin.

– Hyvä ja onnistunut koulutusyhteistyö vaatii yritykseltä aktiivisuutta ja resurssia. Palvelulogistiikan koulutuksesta kerättiin esimerkiksi palautetta jokaisesta lähijaksosta. Tulevaisuudessa oppilaitokset ja yritykset vastaavat yhdessä ammattiosaamisesta, Saksi sanoo.

Saksi painottaa, että tutkintoon johtavat koulutukset ovat hyviä siksi, että opiskelijat saavat oikean tutkinnon oppilaitoksesta. Tämä on hyödyksi esimerkiksi jatko-opintoja ajatellen. Työnantajan näkökulmasta oppisopimuksella suoritetut tutkinnon ovat myös kustannustehokkaita.

Anna Saksi, henkilöstöjohtaja, Ahlsell

Työelämän osaamistarpeisiin vastaaminen vaatii oppilaitoksilta ja yrityksiltä ketterää yhteistyötä

Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Ahlsell ovat tehneet jo vuosia yhteistyötä. Kun suunnittelutapaamisessa keskusteltiin logistiikkaesihenkilöiden kouluttamistarpeesta, oli luontevaa ottaa yhteyttä Taitotaloon.

– Metropolia vastasi koulutuksen esihenkilötyön, johtamisen ja työelämälainsäädännön osuudesta ja Taitotalo logistiikkasisällöistä sekä erikoisammattitutkintoon liittyvistä asioista, Metropolian asiakkuuspäällikkö Katariina Rönnqvist kertoo.

Työelämän osaamistarpeisiin vastaaminen vaatii oppilaitoksilta ja yrityksiltä ketterää yhteistyötä. Rönnqvistin mukaan ammattikorkeakoulun ja toisen asteen oppilaitoksen yhteistyö on sujuvaa ja luonnollista. Ammattikorkeakoulun vahvuus on tieteen soveltamisessa, sekä teoria että käytäntö ovat tärkeitä.

– Koulutuksessa johtamista varastoesihenkilöille koulutti korkeasti koulutettu asiantuntija, silti opiskelusisällöt olivat käytännönläheisiä, Rönnqvist sanoo.

Nykyammatit ovat yhdistelmiä erilaisista osaamisista, joten yritysten on koulutettava jatkuvasti henkilöstöään. Rönnqvistin mukaan Ahlsell on vastuullinen työnantaja, koska se kouluttaa henkilöstöään ja mahdollistaa opiskelun työajalla. Rönnqvist toivoo, että erikoisammattitutkinnon suorittaminen madaltaa Ahlsellin varastoesihenkilöiden kynnystä hakeutua korkeakouluopintoihin.

– Jatkuvasta oppimisesta ja oppimiskyvykkyydestä huolehtiminen takaavat henkilöstön ammattitaidon, Rönnqvist sanoo.
 

Katariina Rönnqvist, asiakkuuspäällikkö, Metropolia

Metropolian ja Taitotalon yhteisyössä yhdistyi teoria ja käytäntö

Taitotalon logistiikan kouluttaja Ilari Raita-ahon mukaan toisen asteen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun yhteistyö osoittaa opiskelijoille, että ammattikorkeakouluissakin puhutaan työelämän arkisista asioista.

– Metropolian ja Taitotalon yhteistyössä toteuttama palvelulogistiikan erikoisammattitutkintokoulutus yhdisti teorian käytännön tekemisen.

Raita-aho koulutti koulutuksen logistiikkaan liittyvät sisällöt. Hänen mukaansa koulutus auttaa näkemään oman ja muiden ammattiosaamisen merkityksen. Raita-aho havaitsi, että koulutuksen aikana esihenkilöt ryhmäytyivät ja alkoivat ratkoa yhdessä erilaisia resurssiongelmia. Osastojen välinen yhteistyö lisääntyi ja toisen osaston toiminnan ymmärtäminen syveni.

– Koulutus toi esihenkilöt yhteen. Päivittäisten asioiden ratkaiseminen yhdessä helpottui, kun opiskelu lisäsi esihenkilöiden välistä vuorovaikutusta, Raita-aho sanoo.

Ilari Raita-aho kouluttaa Taitotalossa logistiikkaa.


Teksti: Johanna Rautio, Taitotalo