Opiskelijahuolto Taitotalossa

opintotoimisto
Opiskeluhuolto edistää opiskelijoiden hyvinvointia, tukee oppimista, opintojen etenemistä ja ehkäisee opintojen keskeyttämistä.

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. 

Taitotalossa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) henkilöstön kanssa.  

Löydät opiskeluhuollon yhteystiedot opiskelijaintrasta: kuraattorit, psykologit, terveydenhoitajat (Helsinki) ja terveydenhoitajat (Oulu).