Energia-alan koulutus

voimalaitos
Opiskele oppisopimuksella energia-alan ammattilaiseksi

Energia-alan koulutuksemme pätevöittävät sinut työskentelemään voimalaitoksissa.

Löydä  Taitotalon koulutustarjonnasta eritasoisia koulutuksia!

Voit hakeutua opiskelijaksi tutkintoihin voimalaitostekniikan tai kaukolämpöasennuksen osaamisalalle, kun sinulla on energia-alan työkokemusta sekä koulutukseen soveltuva energia-alan työpaikka tai yrittäjyys. Voimalaitostekniikan osaamisalalla erikoisammattitutkintoon vaaditaan lisäksi alan ammattitutkinto, alikonemestarikoulutus tai alikonemestarinkirja.

Voimalaitostekniikan osaamisala - voimalaitoksen käyttäjä, voimalaitosmestari

Voit suorittaa energia-alan ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Energia-alan ammattitutkinto (150 osp) ja sen tutkinnon osat vastaavat painelaitelainsäädännössä B-koneenhoitajankirjaan, A-koneenhoitajankirjaan tai alikonemestarinkirjaan vaadittavaa koulutusta. Vastaavat koulutuslaajuudet ovat

  • B-koneenhoitajankirjaan vaadittava koulutus sisältää tutkinnon osan (40 osp): Toiminta lämmöntuotannossa.
  • A-koneenhoitajankirjaan vaadittava koulutus sisältää tutkinnon osat (80 osp): Toiminta lämmöntuotannossa, Voimalaitoksen automaatio- ja sähköjärjestelmien käyttö sekä 

Voimalaitosten vesien käsittely.

  • Alikonemestarinkirjaan vaadittava koulutus on koko energia-alan ammattitutkinto (150 osp)

Energia-alan erikoisammattitutkinto (180 osp) vastaa painelaitelainsäädännössä konemestarinkirjaan ja ylikonemestarinkirjaan vaadittavaa koulutusta.

Kattilalaitoksen käytönvalvojan pätevyydestä ja työkokemusvaatimuksista säädetään painelaitelaissa 1144/2016 ja asetuksessa 891/1999 kattilalaitoksen käytönvalvojien pätevyyskirjoista. Pätevyyskirjoja haetaan TUKESin hyväksymiltä tarkastuslaitoksilta.

Kaukolämpöasennuksen osaamisala - kaukolämpöasentaja

Tämän ammattitutkinnon suorittanut kaukolämpöasentaja tuntee kaukolämmön tuotantoprosessin ja jakelun. Hän osaa sekä kaukolämpöverkon että kaukolämpölaitteistojen rakenteet ja toimintaperiaatteet. Hän on myös perehtynyt verkon ja laitteistojen käyttöön ja kunnossapitoon.

Ammattitutkinto (150 osp) muodostuu pakollisista (120 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (30 osp). 

Pakolliset tutkinnon osat ovat

  • Lämmöntuotantolaitosten käyttö ja kunnossapito (40 osp)
  • Kaukolämpöverkon käyttö ja kunnossapito (40 osp)
  • Kaukolämmön asiakaslaitteiden käyttö ja kunnossapito (40 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat

  • Kaukojäähdytyksen tuotanto ja käyttö (30 osp)
  • Kaasuverkon ja asiakaslaitteiden käyttäminen (30 osp)
  • Tutkinnon osa tai osia energia-alan ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta tai toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta (vähintään 30 osp)

Energia-alan muut koulutukset

Energia-alalta löydät myös kursseja ja seminaareja muun muassa sähkökattiloista, höyryturbiineista ja generaattoreista, voimalaitoksen vesienkäsittelystä ja painelaitteiden käytönvalvonnasta.

Lisäksi järjestämme Energy Manager -koulutusta sekä räätälöityjä yrityskohtaisia koulutuksia, kuten esimerkiksi henkilöstön TES-päiviin suunniteltua koulutusta.

Tytti Forssell

i Kysy lisää

Tytti Forssell

koulutussuunnittelija, energia-ala, vesihuolto ja ympäristönäytteenotto
Ota yhteyttä
Koulutushaku

Alan koulutukset

Voimalaitoksen käyttö- ja ylläpitokoulutusMuu energiantuotantokoulutus
Tytti Forssell

i Kysy lisää

Tytti Forssell

koulutussuunnittelija, energia-ala, vesihuolto ja ympäristönäytteenotto
Ota yhteyttä

Inspiroidu kokemuksista

Uutinen
Ole asiantuntijamme suunnittelutilaisuudessa ja tule vaikuttamaan koulutusten sisältöihin. Kerro juuri teidän organisaationne tai alanne osaamis- ja kehittämistarepeet. Vaikuta siihen, että Taitotalossa tehdään oikean sisältöisiä koulutuksia ja tilaisuuksia.
ihmisistä muodostuva nuoli
Uutinen
Doosan Skoda has years of experience in the modernization of steam turbines. Doosan Škoda Power is a leading global manufacturer and supplier of power plant machinery, especially steam turbine/generator sets with outputs between 3 and 1,200 MW.
doosan_oikea
Uutinen
Timo Rajala tietää ehkä eniten Suomessa näistä energiakaivoja varten poratuista rei'istä. Hän työskentelee Suomen kaivonporausurakoitsijat ry:n, eli Poratekin toiminnanjohtajana sekä Taitotalon vastuukouluttajana kaivonporaus-, paalutus- ja pohjatutkimusaloilla.
Poratek, kuvaaja: TimFoto
Uutinen
Vantaan Energian työnsuunnitteluinsinööri Petri Parviainen voitti toisen palkinnon keskisuurten yritysten sarjassa Ateenassa pidetyssä kansainvälisessä European EnergyManagers -konferenssissa.Tilaisuus järjestettiin koronatilanteen vuoksi virtuaalikonferenssina, mutta tästä huolimatta tilaisuudessa oli 230 osallistujaa 27:stä maasta.
Petri Parviainen Vantaan Energialta työmaalla