Taloudellinen vastuullisuus

Taloudellinen vastuullisuus
Vastuullisuudella luodaan kilpailuetua

Vastuullisuus tuo liiketoimintaamme arvoa.  Vastuullisuus tarkoittaa Taitotalolle ja taitotalolaisille myös hyvää ja tulevaisuuskelpoista liiketoimintaa. Se lisää meidän ja asiakkaidemme tuottavuutta ja luo entistä parempia asiakaskokemuksia, työpaikkoja ja palveluita. Onnistuessamme luomme yhdessä asiakkaidemme kanssa uutta ihmisille, ja koko planeetalle parempaa liiketoimintaa. Kun vastuullisuus on liiketoiminnan ytimessä, saadaan 

  • ​​​​​​tyytyväisempiä asiakkaita
    • Vastuullisesti toimiva yritys luo itselleen uskollisempia asiakkaita. Se myös auttaa asiakkaitaan saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteensa. 
  • tyytyväisempi henkilöstö
    • Arvojemme mukainen toiminta tuo meille ja asiakkaillemme motivoituneimmat työntekijät. 

Taitotalon tavoite on mahdollisimman suuri kädenjälki 

Jalanjälki on käsite, jolla kuvataan organisaatioiden toiminnasta syntyviä negatiivisia vaikutuksia. Kädenjäljellä taas tarkoitetaan kaikkia positiivisia vaikutuksia, joita toimija saa aikaiseksi. Suomen suurimpana ammatillisena aikuiskouluttajana meillä on mahdollisuus vaikuttaa oman toimintaamme lisäksi opiskelijoidemme ja yritysasiakkaittemme toimintaan. Monitasoinen vaikuttaminen mahdollistaa suuren kädenjäljen. Yhteiskuntavastuumme on huomattavasti organisaatiomme kokoa suurempi. 

Mitä tavoittelemme vuosina 2023-2024?

  • Julkaisemme osana vuoden 2023 toimintakertomusta Taitotalon ensimmäisen vastuullisuusraportin.