YHDESSÄ – järjestöt, oppilaitokset ja työnantajat edistämässä työelämäosallisuutta

ESR-hankkeen tavoitteena on vahvistaa vieraskielisten, heikossa työmarkkina-asemassa olevien mahdollisuuksia edetä kohti koulutusta ja työmarkkinoita
Euroopan unionin osarahoittama hankelogo

Kuntoutussäätiö, Taitotalo ja Monika-Naiset liitto ry aloittivat kesäkuussa ESR-hankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa vieraskielisten, heikossa työmarkkina-asemassa olevien mahdollisuuksia edetä kohti koulutusta ja työmarkkinoita. YHDESSÄ-hankkeen erityisenä kohderyhmänä ovat Uudellamaalla asuvat vieraskieliset työttömät ja työelämän ulkopuolella olevat, erityisesti naiset. Hankkeen toisena kohderyhmänä ovat järjestöt, jotka tarjoavat palveluita näille henkilöille. 

Hankkeen tavoitteena on kehittää järjestöjen ohjausosaamista sekä tietoutta työllistymiseen ja opintoihin johtavista poluista. Hanke myös vahvistaa järjestöjen, oppilaitosten ja työelämäkumppanien välistä yhteistyötä vieraskielisten työllistymisen tukemiseksi.

Hankkeessa järjestetään syksyn 2024 aikana verkostoitumista ja yhteistä kehittämistä tukevia työpajoja. Vuoden 2025 aikana hankkeessa järjestetään koulutuskokonaisuuksia järjestöjen työntekijöille ja vapaaehtoisille. Koulutuksiin osallistuneet järjestöt pääsevät pilotoimaan asiakkaiden kanssa hankkeessa kehitettyjä toimintatapoja ja luotuja verkostoja. Yhteistyön kautta työnantajat löytävät osaavia työntekijöitä ja saavat tukea työllistämiseen.

Kuntoutussäätiö vastaa hankkeen johtamisesta ja on päävastuussa hankkeessa tehtävästä kehittämistyöstä sekä toimintamallin juurruttamisesta. Taitotalo tuo hankkeeseen asiantuntijuutta ja jatkuvuutta järjestökentän toiminnalle sekä vastaa yritysten ja oppilaitosten kanssa tehtävien uusien yhteistyömuotojen kehittämisestä. Monika-Naiset liitto ry tuo hankkeeseen järjestökentän ja maahan muuttaneiden naisten työllistämisen asiantuntijatietoa sekä asiakaskohderyhmän kokemusta Suomessa työllistymisestä.

Hankeaika on 1.6.2024–30.4.2026. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama (ESR+). Rahoittavana viranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoja

Mikäli kiinnostuit tekemään kanssamme yhteistyötä ja edistämään työelämäosallisuutta, ota yhteyttä:
Osallisuusmuotoilija, Erna Alitalo, Kuntoutussäätiö
044 781 3201, Erna.alitalo@kuntoutussaatio.fi