Ympäristönäytteenotto- ja vesihuoltokoulutukset

työntekijöitä
Taitotalo kouluttaa ympäristönäytteenottajia sekä vedenpuhdistuslaitosten ja jätevedenpuhdistamoiden henkilöstöä.

Ympäristönäytteenotto

Näytteenottajalla on merkittävä rooli ympäristötutkimuksissa, sillä näytteenotossa tehtyjä virheitä ei enää myöhemmin voi korjata. Jo ympäristönsuojelulaki edellyttää, että mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset tehdään pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin.

Olemme kouluttaneet näytteenottajia jo yli 20 vuotta. Olemme Certin hyväksymä kouluttaja, ja asiantuntijamme ovat kokeneita, alansa parhaita eksperttejä.

Vesihuolto

Vesihuolto on olennainen osa hyvin toimivaa yhteiskuntaa. Sen tehtävänä on tarjota riittävä määrä puhdasta ja turvallista talousvettä sekä puhdistaa jätevedet käytön jälkeen ympäristöhaitat huomioiden.

Taitotalo järjestää koulutuksia vedenpuhdistuslaitosten ja jätevedenpuhdistamoiden henkilöstölle.

Huomaathan, että vesihuollon peruskurssit on mahdollista suorittaa ainoastaan Taitotalossa.

Tytti Forssell

i Kysy lisää

Tytti Forssell

koulutussuunnittelija, energia-ala, vesihuolto ja ympäristönäytteenotto
Ota yhteyttä
Koulutushaku

Alan koulutukset

Ympäristönäytteenotto- ja ympäristömittauskoulutuksetVesihuoltoalan koulutus
Tytti Forssell

i Kysy lisää

Tytti Forssell

koulutussuunnittelija, energia-ala, vesihuolto ja ympäristönäytteenotto
Ota yhteyttä