Koulutusyhteistyö on työhyvinvointiteko – se vahvistaa osaamista ja luo tulevaisuutta Taitocase

Avarn Security Oy on turvapalveluyritys ja turvallisuusteknologian asiantuntija, joka tuottaa turvallisuusratkaisuja yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille. Yhtiö tarjoaa henkilöstölleen monipuolisia kouluttautumisvaihtoehtoja.

22.4.2024

Mari Plugga ja Paavo Lehtonen istuvat toimistohuoneessa ja katsovat kameraan.

Avarn tekee koulutusyhteistyötä Suomen suurimman ammatillisen aikuiskouluttajan Taitotalon kanssa.

Koulutusmyönteisen Avarnin toiminta-ajatusta ja -kulttuuria ohjaavat asiakkaiden tarpeet. Yhtiön turvallisuuspalvelujen liiketoimintajohtaja Paavo Lehtosen mukaan turvallisuusalalla asiakkaille tarjotaan lisäarvoa tuottavaa palvelua ihmistyöllä. Henkilöstön osaamisen hallinnalla ja koulutuksella on alalla merkittävä rooli.

– Olemme sitoutuneet siihen, että tuotamme asiakkaillemme ensiluokkaista turvallisuuspalvelua, joka vastaa toimeksiantojen odotuksiin tai mielellään ylittää ne, Lehtonen sanoo.

Avarnin asiakaskunta on laaja ja yritysten ja organisaatioiden turvallisuuspalveluiden tarpeet ovat vaihtelevia, erilaisia ja poikkeavat toisistaan. Jotta kaikille asiakkaille pystytään tarjoamaan arvoa tuottavaa palvelua, Avarnin henkilöstöltä vaaditaan hyvin monipuolista osaamiskirjoa.

– Taitotalo on ollut Avarnille kiinnostava yhteistyökumppani. Se osaa viestiä koulutuksista ja sen asiantuntijat hahmottavat oppimista siten, että he rakentavat juuri meidän tarpeisiimme sopivia koulutuskokonaisuuksia, Lehtonen sanoo.

Koulutusyhteistyö on työhyvinvointiteko

Lehtosen mukaan Avarnin koulutusyhteistyön keskiössä ovat asiakkaat ja henkilöstö. Koulutusmahdollisuudet, henkilöstön osaamiskompetenssit ja osaamisen kehittäminen ja johtaminen ovat osa yhtiön henkilöstön osaamisen kehittämisen strategiaa. Avarnin henkilöstön kehittämispäällikkö Mari Plukka korostaa, että HR:n näkökulmasta osaamisen ylläpito on myös hyvinvointiasia. Huonovointisuus lisääntyy, jos ei tiedä, mitä töissä pitäisi tehdä.

– Koulutusyhteistyö on työhyvinvointiteko. Se auttaa myös rekrytoinnissa. Monet työnhakijat kysyvät, mitä työnantaja tekee osaamisen kehittämisen saralla ja miten se näkyy työssä, Plukka kertoo.

Avarnissa työskentelee noin 2 500 vartijaa ja järjestyksenvalvojaa eri puolella Suomea. Työtehtävät painottuvat koko ajan voimakkaammin henkilöstön osaamiseen. Maailmantilanteen ja yhteiskunnan tilanteen takia turvallisuus puhututtaa koko ajan enemmän.

–  Yksityisen turvallisuusalan huomio kiinnittyy helposti pääkaupunkiseudulle ja isoihin tapahtumiin, mutta teemme paikkakunnasta riippumatta arvokasta työtä. Henkilöstömme osaaminen on ajan tasalla, ja olemme ylpeitä osaavasta henkilöstämme, Lehtonen sanoo.

Paavo Lehtonen ja Mari Plukka ovat tyytyväisiä koulutusyhteistyöhön Taitotalon kanssa.

”Saamme Taitotalosta tarpeisiimme sopivan koulutusvalikoiman”

Plukka kertoo, että Taitotalon kanssa tehtävä yhteistyö ei ole poikkeuksellista, vaan että koulutusyhteistyötä on tehty pitkään, ja se on tiivistynyt koko ajan.

– Taitotalon asiantuntijoiden kanssa räätälöity yhteistyömalli, jossa saamme kohdennettuihin tarpeisiimme sopivan koulutusvalikoiman, toimii hyvin, Plukka sanoo.

Lehtonen korostaa, että turvallisuusalalla koulutusmahdollisuudet ovat myös veto- ja pitovoimatekijä. Työelämä muuttuu jatkuvasti, joten koulutusvalikoimankin on elettävä. Perinteiset tutkintokoulutukset ovat alalla edelleen merkittävässä roolissa. Niiden tarjoaminen ja oppisopimisopiskelumahdollisuus vaikuttavat positiivisesti työnantajakuvaan ja parantavat työntekijäkokemusta. Lehtonen kertoo, että Avarnissa koulutusyhteistyötä peilataan jatkuvasti asiakasrajapintaan ja -tarpeisiin. Onnistuessaan lisäkoulutukset ovat kilpailutekijä, joten odotusarvo koulutusten vaikuttavuuden ja sisältöjen suhteen on korkealla. Avarnilla ymmärretään jatkuvan oppimisen ja kehittämisen tärkeys ja se, että historian ja tulevaisuuden ymmärtäminen on keskeistä.

– Vain menneisyyttä ja tulevaisuutta hahmottamalla voidaan arvioida, mikä on tulevaisuudessa oikeanlaista ja tarvittavaa osaamista, Lehtonen sanoo

Avarnin johto tarkastelee strategiatyössään jatkuvasti tulevaisuuden
signaaleita. Lehtosen mukaan Avarnin asiakaskentän dynamiikka on sellaista, että muutokset ovat päivittäisiä ja ne vaativat sekä operatiivista tekemistä sekä strategisempaa pohdintaa.

– On tärkeää pohtia yhdessä ja avoimesti erilaisia tulevaisuuden skenaariota, Lehtonen sanoo.

Lisäkoulutus tukee työssä jaksamista

Yksi uusimmista Avarnin henkilöstölle tarjotuista ja toteutetuista koulutuksista on Taitotalon asiantuntijoiden kanssa räätälöity koulutus, jonka aihe on paineensietokyky ja sen kehittäminen. Koulutuksen on tarkoitus tukea vaativassa työssä jaksamista. Koulutusta toteutetaan pilottina esihenkilöille ja vaativissa tehtävissä työskenteleville kenttähenkilöille. Koulutuksesta saadut palautteet ovat olleet hyviä, ja siihen osallistuneet ovat kokeneet, että työnantaja välittää heistä ja panostaa heihin.

– He ovat saaneet uudenlaisesta koulutuksesta konkreettisia välineitä ja keinoja työssä selviytymiseen, Plukka sanoo.

Turvallisuusalalla lainsäädäntö määrittelee kriteereitä koulutukselle ja erilaisille pätevyyksille. Alan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja suoritetaan paljon työn ohessa. Plukka korostaa, että tarjoamalla oppisopimusopiskelumahdollisuuksia tavoittaa alalle tulijoita. Opiskelumahdollisuudet mahdollistavat ja luovat myös urapolkuja Avarnin sisällä.

Koulutus vahvistaa osaamista ja luo tulevaisuutta

Avarnin organisaatiokulttuuri on sellainen, että jos osaamista, motivaatiota, kokemusta, kyvykkyyttä ja koulutusta löytyy talon sisältä, avoimiin tehtäviin haarukoidaan potentiaalisia ihmisiä myös sisäisesti. Työnkiertoa hyödynnetään, ja yhtiössä on paljon erilaisia tehtäviä jatkuvasti auki.

– Koulutus vahvistaa osaamista, ja sillä luodaan tulevaisuutta, sanoo itsekin 22 vuotta sitten vartijana työuransa aloittanut Lehtonen.

Turvallisuusalakin on altis yhteiskunnallisille vaikutteille ja häiriöille. Avarn panostaa tulevaisuudessakin koulutukseen.

– Silloin, kun horisontti on sumuinen, yhtiön kulttuuri korostuu ja on merkittävää, että töissä on hyvä olla ja kasvaa, Lehtonen sanoo.


Teksti: Johanna Rautio, Taitotalo
Kuvat: Avarn