Päättyneet Erasmus+hankkeet

Tältä sivulta löytyy tietoa päättyneistä Erasmus+hankkeista

ERASMUS+ K1 Effective Mobility IV –  Partnership Excellencies with The House of Skills 8/2020–7/2022
Hankkeen tavoitteena on vastata yritysten, opiskelijoiden ja Taitotalon henkilökunnan kansainvälistymistarpeisiin kansainvälisen liikkuvuuden ja kansainvälistä osaamista vahvistavien kumppanuuksien keinoin. 

OPH-ERASMUS+  K1 Effective Mobility III – Innovative Competence Partnerships 

Hankeaika 1.6.2018–31.5.2021 

Effective Mobility III -liikkuvuushankkeen tavoitteena vastata niin yritysten, opiskelijoiden kuin Taitotalon henkilökunnan kansainvälistymistarpeisiin kansainvälisen liikkuvuuden avulla. Hanke jatkoi aikaisempien Effective Mobility -hankkeiden tavoin strategista yrityspalvelutoimintamme linjaa palvellen työelämää koulutustoimintaan liittyvän kansainvälisen liikkuvuuden avulla. Henkilöstöliikkuvuuksia toteutettiin yritysten tarpeiden pohjalta yhteistyössä, koulutuksen aisantuntijana toimien. Taitotalon opiskelijoille tarjottiin tasavertaisesti työssä oppimisen ja näyttöjen mahdollistamista lukuisissa Euroopan maissa. Tässä hankkeessa lisättiin erityisesti yritysten oppisopimusopiskelijoiden, yritysten henkilöstön sekä Taitotalon kouluttajien yhteisiä liikkuvuusjaksoja yrityksen kansainvälisen kehittämisen tarpeisiin. 

Projektikumppaneina toimi lukuisia oppilaitoksia ja yrityksiä useissa Euroopan maissa, muun muassa Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Islannissa, Tanskassa, Saksassa, Ranskassa, Belgiassa, Espanjassa, Italiassa, Portugalissa, Sloveniassa, Romaniassa, Bulgariassa, Maltalla. 

Lisätietoja 
Heli Pispala-Tapio, kansainvälisten asioiden koordinaattori 
heli.pispala-tapio@taitotalo.fi, 050 324 9300 

OPH-ERASMUS+  K2 Vertaistukea arviointiin Euroopasta 

Hankeaika 1.8.2018–31.5.2021 

Hankkeen tarkoituksena S2-opettajien osaamisen syventäminen kielitaidon arvioinnissa ja testinlaatimisessa mahdollistamalla osallistumisen eurooppalaisiin koulutuksiin ja konferensseihin, joita järjestävät muun muassa EALTA ja ALTE.  

Hankkeen toteutti Testipiste ja sitä koordinoi Careeria Oy. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Taitotalo, Axxell ja Eiran aikuislukio. 

Lisätietoja 
Tea Berndtson, koulutuspäällikkö 
tea.berndtson@taitotalo.fi, 020 746 1433