Mitä oppisopimus tarkoittaa opiskelijalle ja yritykselle?

Oppisopimus on opiskelumuoto, jossa suurin osa osaamisesta hankitaan työpaikalla.

Taitotalo on Suomen suurin oppisopimuskouluttaja. Olemme myös oppisopimustoimisto.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, autamme sinut alkuun!

Oppisopimuksesta ja sen hyödyistä yrityksille

 • Yritys voi kehittää henkilöstönsä osaamista ohjatusti ja suunnitelmallisesti, kun oppiminen tapahtuu työpaikalla työtehtäviä tekemällä.
 • Työpaikalla tapahtuva ohjaus vahvistaa uuden osaamisen siirtymistä käytäntöön.
 • Oppisopimuksella voi opiskella ja suorittaa tutkinnon osan/osia tai koko tutkinnon. Taitotalon tarjonnassa on 60 tutkintoa.
 • Oppisopimus voi soveltua myös uuden henkilökunnan rekrytointiin, jolloin yritys saa tarvitsemaansa, osaavaa työvoimaa.
 • Oppisopimus soveltuu myös yrittäjälle itselleen oman osaamisen kehittämiseen.
 • Tutkintokoulutuksiin on pääosin jatkuva haku, eli aloittaa voi kun itselle sopii. Koulutus alkaa välittömästi, kun työnantaja, opiskelija ja Taitotalo solmivat oppisopimuksen.
 • Koulutus on työnantajalle veloituksetonta. Oppisopimusopiskelijan kouluttamisesta ei aiheudu työnantajalle muita kustannuksia kuin palkkakulut.
 • Työantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta opiskelijan koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista.
 • Työnantaja voi hakea palkkatukea työttömän työnhakijan palkkaamiseen oppisopimuksella TE-toimistosta.
 • Katso mitä Broman Groupin kertoo oppisopimuskoulutuksesta tästä linkistä.

Oppisopimuskoulutus soveltuu yrityksessä tilanteisiin, joissa

 • yritykseen tarvitaan uutta työvoimaa
 • sopivan koulutuksen saanutta työntekijää ei löydy työmarkkinoilta
 • henkilöstöä on tarve kouluttaa täysin uusiin tehtäviin
 • työntekijän tehtävät edellyttävät ammattialalla erikoistavaa lisäkoulutusta
 • yrittäjä tarvitsee itse omaa ammattitaitoaan kehittävää koulutusta.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on käytännönläheisin ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto. Suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden.

Työtehtävien on oltava riittävän monipuolisia, jotta opiskelija saa uutta tai syvempää osaamista. Työtehtävien on myös oltava suoritettavan tutkinnon perusteiden mukaisia. Työpaikalla järjestettävää koulutusta täydennetään Taitotalossa järjestettävillä opiskelupäivillä ja verkko-opinnoilla.

Oppisopimuskoulutukseen osallistujan pitää olla vähintään 15-vuotias. Oppisopimuskoulutus sopii työssä olevalle, uuden työsuhteen aloittavalle ja yrittäjille. Oppisopimuksella voit suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai tutkintojen osia.

Työnantaja ja oppisopimusopiskelija solmivat oppisopimuksen, joka on samalla määräaikainen työsopimus. Oppisopimuksen aikana työnantaja maksaa opiskelijalle palkkaa työehtosopimuksen mukaisesti.

Oppisopimuksen osapuolet

Työnantaja

 • suunnittelee ja mahdollistaa opiskelijan osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaiset työtehtävät
 • nimeää opiskelijalle työpaikkaohjaajan, joilla on valmiudet ja resurssit ohjaustehtävän hoitamiseen
 • esittää työpaikan edustajan osaamisen arvioijaksi

Vastuullinen työpaikkaohjaaja

 • ohjaa opiskelijaa ja huolehtii opiskelijan perehdytyksestä ja työpaikalla oppimisessa
 • antaa palautetta opiskelijan osaamisen kehittymisestä, eli arvioi työssäoppimista
 • osallistuu näytön suunnitteluun, toteutukseen ja osaamisen arviointiin

Taitotalo tukee työpaikkaohjaajia tarjoamalla heille koulutusta. Suomen Oppisopimusosaajat ry:n palkitsema vuoden 2022 työpaikkaohjaaja kertoo kokemuksiaan täällä.

Taitotalo

 • vastaa yhdessä työpaikan ja opiskelijan kanssa henkilökohtaistamissuunnitelman (HOKS) tekemisestä
 • järjestää teoriaopinnot
 • seuraa ja arvioi koulutusta sekä arvioi oppimisen edistymistä
 • ohjaa opiskelijaa tutkinnon suorittamisen suunnittelussa
 • huolehtii, että työpaikkaohjaajan ohjausosaaminen varmistetaan, ja antaa tarvittavat tiedot opiskelijan lähtötilanteesta
 • tukee oppisopimustyöpaikkaa oppisopimuksen ja näyttöjen toteuttamisessa
 • valvoo/vastaa, että oppisopimuskoulutusta järjestetään lakien ja asetusten mukaisesti

Opiskelija

 • osallistuu HOKSin laadintaan
 • tekee HOKSin tavoitteiden mukaisia työtehtäviä työpaikalla työnantajan johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena
 • noudattaa työpaikan työturvallisuusmääräyksiä ja sovittuja työaikoja sekä muita määräyksiä
 • osallistuu HOKSissa sovittuun muuhun ohjattuun osaamisen hankkimiseen
 • arvioi oman osaamisensa kehittymistä
 • Suomen Oppisopimusosaajat ry:n palkitsema vuoden 2022 oppisopimusopiskelija kertoo kokemuksiaan täällä.

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

 • Perustutkinnoissa oppisopimuskoulutus on maksutonta.
 • Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista voidaan periä opiskelijalta kohtuullinen opiskelijamaksu.
 • Opiskeluun liittyvät luentoaineistot ja tehtävät ovat maksuttomia. Vapaaehtoiset opintoihin liittyvät kirjat opiskelija maksaa itse.

Lataa itsellesi Oppisopimusopas.

Tervetuloa työpaikkaohjaajaksi