Lassila & Tikanojan siivouspalvelujen asiakaspinnasta on noussut ajatus, voisivatko kodinhuoltajat helpottaa hoitajapulaa? Taitocase

Lassila & Tikanojan siivouspalveluissa pilotoidaan toimintamallia, jossa uudella tavalla koulutettavat siivousalan ammattilaiset voivat toimia paremmin ikäihmisten ja muiden asumispalveluyksiköiden hoitohenkilökunnan tukena.

26.4.2024

Armi Piira ja Tuulikki Suonpää

Ajatus lähti alun perin liikkeelle 1.10.2020 voimaan astuneesta vanhuuspalvelulain muutoksesta. Se edellytti, että iäkkäiden ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa hoitajien määrää kasvatettaisiin asteittain 0,5:stä 0,7:ään vuoteen 2028 mennessä. Tällä hetkellä minimi on 0,65 hoitajaa asukasta kohti. Huhtikuun puolivälissä 2024 nykyinen hallitus esitti hoitajamitoituksen laskemista säästösyistä 0,6 työntekijään asukasta kohden

Vuonna 2020 voimaan tullut lakimuutos erotti lisäksi välittömän hoitotyön ja välillisen asiakastyön. Välilliseen asiakastyön ei välttämättä tarvitse hoitajan koulutusta.

Voisiko hoitajapulaan löytyä apua sote-alan ulkopuolelta?

Tuulikki Suonpää toimii Lassila & Tikanojalla siivous- ja tukipalveluiden kehitystiimissä koulutus- ja laatupäällikkönä. Tiimissä esiin nousseen idean pohjalta Taitotalo ja Lassila & Tikanoja lähtivät yhdessä kehittämään ratkaisua, miten puhtaanapitotyötä tekevien osaamista voitaisiin kehittää vastaamaan laajemmin hoivapalvelun asiakaspalveluiden tarpeisiin.

– Lähdimme avoimin mielin kokeilemaan ja tutkimaan mahdollisuuksia. Pilotissamme laajensimme asumispalveluyksiköissä siivoustöitä tekevien henkilöiden työkenttää. Halusimme testata miten työntekijät ja asiakkaat ottavat kokeilun vastaan, Tuulikki Suonpää sanoo.

Ratkaisuksi löydettiin kodinhuoltajan ammattitutkinto, joka sisältää osia sekä siivouksesta, avustamisesta, ruokapalvelusta että tekstiilien huoltamisesta.

Lassila & Tikanojalla on Etelä-Suomessa siivousyksikkö, joka on keskittynyt sote-asiakkuuksiin. Asiakasryhmän päällikkö Armi Piira vastaa yksikön toiminnasta. Yksikkö tuottaa siivouspalvelua sekä yksityisille että julkisen sektorin sote-asiakkaille. Yksikön työntekijät työskentelevät käytännössä samoissa paikoissa, kuin asiakkaan oma hoitohenkilökunta.

Koulutuspilotissa siivoojille opetetaan kodinhuoltajan taitoja

Käytännössä välillisen asiakastyön tehtäviä ikäihmisten yksikössä voivat olla esimerkiksi ruoan tarjoilu ja syömisessä avustaminen, astiahuolto, pyykkien pesu ja viikkaus, sänkyjen petaus, tarvikevaraston täydentäminen, tarvikkeiden tilaaminen, ikäihmisen kanssa ulkoilu tai vaikkapa bingon vetäminen. Avustamista voi olla myös villatakin auttaminen päälle tai tipahtaneiden silmälasien nostaminen.

Lassila & Tikanojalta kodinhuoltajan tutkinnon suorittamisen oppisopimuksella aloitti viisi erilaisissa asumispalveluyksiköissä työskentelevää siivoojaa. Siivoustyöstä heillä oli jo olemassa osaamista työn kautta, siksi Taitotalon koulutuksissa keskityttiin taitoihin, joita he vielä tarvitsevat tämän lisäksi.  

Lassila & Tikanojan siivouspalveluiden kodinhuoltajaopiskelijat Selvije Mizu (vasemmalla), Inna Kylmälä ja Thangavelautham Krishnapillai sekä kouluttaja Maija Myllykoski (takana). Selvije työskentelee asumisyksiköissä Helsingissä. Innan työnkuva sisältää siivousta eri asumispalveluyksiköissä Uudellamaalla. Thangavelautham työskentelee asumispalveluyksikössä Helsingissä – hän on työskennellyt samassa yksikössä jo 15 vuotta.

Kodinhuoltajan opinnoissa kouluttajina toimivat sekä puhtausalan että sote-alan osaajat.

– Kodinhuoltajien koulutus on oivallinen osoitus siitä, että Taitotalo pystyy tarjoamaan toimialat ylittävää koulutuspalvelua, Taitotalon asiakkuuspäällikkö Marja-Leena Räsänen-Ala-Aho sanoo.

Lassila & Tikanojan ajatus siivoojien laajemmasta tehtäväkuvasta voisi olla yksi helpotusta tuova ratkaisu ikäihmisten ja muiden asumispalveluiden nykytilanteeseen.

– Asumispalveluyksiköiden on jo kauan toivottu olevan kodinomaisia. Kodinhuoltajan koulutuksesta siivoojien saamat taidot tukevat tätä kehitystä, Taitotalon kotityöpalvelujen kouluttaja Maija Myllykoski sanoo.

Toimialojen ja tehtävänkuvien rajoista olisi hyvä keskustella

Työvoiman riittävyydestä on puhuttu julkisuudessa jo usean vuoden ajan. Puhtausalalla ja sote-alalla ”taistellaan” samoista työntekijöistä. Lassila & Tikanojan siivouspalvelut haluaa kehitystyönsä kautta olla mukana tuomassa alalle uutta ajattelua toimintojen järjestämisestä.

– Meidän kokeilumme perimmäinen ajatus on olla mukana helpottamassa hoitajapulaa. Olemme mielellämme mukana tutkimassa mahdollisuutta, pystytäänkö siivoojien työnkuvaa laajentamalla vapauttamaan hoitajille enemmän aikaan varsinaiseen hoitotyöhön, Tuulikki Suonpää sanoo.

Lassila & Tikanojan siivouspalvelu ei ole laajentamassa toimintaansa hoitajien työhön.

– Olemme siivousalan ammattilaisia, mutta työntekijämme pystyisivät tekemään myös välillistä asiakastyötä, Tuulikki Suonpää sanoo.

Taitotalon asiakkuuspäällikkö Marja-Leena Räsänen Ala-Aho sanoo, että Taitotalo on mielellään mukana kouluttamassa erilaisia uusia ammattiryhmiä, jotka voivat toimia hoitohenkilöstön tukena, jos tämä nähdään alalla hyvänä.

– Työnkuvan laajeneminen ja monialaosaajuus tuovat uusia mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen, Räsänen-Ala-Aho toteaa.

Keskusteltaessa tehtävistä asumispalveluyksiköissä, täytyy pitää mielessä myös hoiva-avustajat. Heidän työtehtävänsä liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen sekä tukipalveluun.

Mahdollisesti tilanteissa, joissa näitä apukäsiä ei ole käytettävissä, voidaan ajatella, että laajennetaan palveluntuottajan tarjoamia palveluita puhtaanapitopalveluiden lisäksi muihin ei hoidollisiin palveluihin.

Ulkoistettujen siivouspalveluiden tilaajat toivotaan mukaan keskusteluun

Armi Piira kertoo, että tällä hetkellä kodinhuoltajakoulutuksen käyneet työntekijät tekevät asiakkaille ainoastaan siivoustyötä.

– Olemme tällä koulutuksella jo ennakoineet mahdollisuutta laajentaa palvelutarjontaamme auttaaksemme asumispalveluyksiköiden tilannetta. Nyt ensimmäiset työntekijämme ovat jo valmistumassa kodinhuoltajiksi. Toivomme, että asiakkaamme jatkossa haluaisivat yhdessä kanssamme suunnitella ja toteuttaa käytännössä tätä mahdollisuutta, Armi Piira sanoo.

Sekä Piira että Suonpää toteavat, että ala voisi saada kaivattua nostetta avoimesta keskustelusta. Lassila & Tikanojan siivouspalvelun edustajat osallistuvat tähän keskusteluun mielellään.

– Haluamme osallistua yhteiskunnan haasteiden ratkaisemiseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hoitajatilanne on tällä hetkellä monella toimijalla haasteellinen ja tulee luultavasti olemaan myös tulevaisuudessa, Armi Piira sanoo.

– Haluaisimme kokeilla yhteistyössä alan toimijoiden kanssa, voiko tilannetta helpottaa siirtämällä hoitajilta ei-hoidollisia tehtäviä pois, Tuulikki Suonpää jatkaa.

 

Yläkuvassa Armi Piira ja Tuulikki Suonpää. Tuulikin toimipiste sijaitsee Turussa ja Armin Helsingissä. He tekevät etäisyydestä huolimatta tiimeineen tiivistä yhteistyötä. Kummallekin kehitystyö on sydämen asia.

 

Teksti ja kuvat: Minna Moshnikoff