Haku

Hakutulokset: 123

 • Vantaa
 • Helsinki

Ajoneuvoalan ammattitutkinto

Tutkinnon suoritettuasi osaat toimia ajoneuvojen huolto-, vianhaku- ja korjaustehtävissä itsenäisesti, ja ottaa työssäsi huomioon ajoneuvoalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset.
Seuraavat koulutukset
Ajoneuvoalan ammattitutkinto, raskaskalustomekaanikko
 • Jatkuva haku
 • Vantaa
Henkilöautomekaanikko, ajoneuvoalan ammattitutkinto, korjaamopalvelun osaamisala
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Ajoneuvoalan ammattitutkinto, korjaamopalvelun osaamisala, työkonemekaanikko
 • Jatkuva haku
 • Vantaa
Lue lisää koulutuksesta Ajoneuvoalan ammattitutkinto
 • Helsinki

Ajoneuvoalan ammattitutkinto, autokatsastajaksi suuntautuminen

Ajoneuvoalan ammattitutkinnon korjaamopalvelun osaamisala antaa sinulle mahdollisuuden hakeutua katsastajakoulutukseen. Katsastusalalla on pulaa osaavista henkilöistä ja ammattitutkinnon suorittaminen antaa mahdollisuuden siirtyä katsastusalan haastavaan ja mielenkiintoiseen työkenttään. Opinnot kestävät työn ohessa noin vuoden.
Seuraavat koulutukset
Ajoneuvoalan ammattitutkinto, korjaamopalvelut, autokatsastajaksi suuntautuminen
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Ajoneuvoalan ammattitutkinto, autokatsastajaksi suuntautuminen
 • Helsinki

Automyyjä, ajoneuvoalan ammattitutkinto, myynnin ja asiakaspalvelun osaamisala

Ajoneuvoalan ammattitutkinnon myynnin ja asiakaspalvelun osaamisala antaa sinulle kokonaisnäkemyksen automyynnistä. Automyyjän koulutuksen käytyäsi osaat toimia itsenäisesti, asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti ja tunnet oman alasi säädökset ja määräykset.  Sinulle syntyy myös kokonaisnäkemys ajoneuvoalasta ja sen mahdollisuuksista sekä omasta roolistasi ajoneuvoalan myyntitoimintojen toteuttajana. Seuraava koulutus toteutetaan v. 2025.
Seuraavat koulutukset
Automyyjä, ajoneuvoalan ammattitutkinto, myynnin ja asiakaspalvelun osaamisala
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Automyyjä, ajoneuvoalan ammattitutkinto, myynnin ja asiakaspalvelun osaamisala
 • Helsinki

Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto, esimiestyö

Tutkinnon suorittamisen jälkeen osaat analysoida talouden tunnuslukuja ja kannattavuutta, määrittää keskeisimmät mittarit korjaamon tehokkuuden seurantaan, seurata toiminnan kannattavuutta ja tehdä osaamisen kehittämisen suunnitelman ja ehdotuksia henkilöstön osaamisen kehittämiseksi ja tunnistaa ja arvioida kehittämiskohteita työyhteisössä.
Seuraavat koulutukset
Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto, korjaamon esimies
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto, korjaamon työnjohtaja
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto, esimiestyö
 • Helsinki

Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto, sähköajoneuvojen korjaus tutkinnon osa (40 osp)

Tutkinnonosan suorittamisen jälkeen osaat tehdä riskikartoituksen sähkö- ja hybridiajoneuvoon, määrittää korkeajännitejärjestelmän vian ja tehdä korjaussuunnitelman sekä jännitetöitä.
Seuraavat koulutukset
Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto, sähköajoneuvojen korjaus tutkinnon osa
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto, sähköajoneuvojen korjaus tutkinnon osa (40 osp)
 • Helsinki

Asioimistulkkauksen ammattitutkinto

Asioimistulkkauksen ammattitutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on parantaa valmiuksia toimia asioimistulkin ammatissa ja suorittaa Asioimistulkkauksen ammattitutkinto. Asioimistulkilla on oltava sujuva aktiivinen suomen kielen ja toisen työkielen taito, hyvät viestintätaidot sekä vahva työkieltensä kulttuurien ja viranomaistoiminnan tuntemus. Asioimistulkin ammattitutkinto auttaa työllistymisessä tulkin tehtäviin.  
Seuraavat koulutukset
Asioimistulkkauksen ammattitutkinto
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Asioimistulkkauksen ammattitutkinto
 • Verkossa

Liiketoiminnan ammattitutkinto, aula- ja monipalvelut, osatutkinto

Tämä käytännönläheinen koulutus kehittää valmiuksiasi toimia aula- ja monipalveluhenkilön tai vartijan tehtävissä yksityisissä tai julkisissa organisaatioissa. Koulutus kehittää kiinteistöturvallisuuden osaamistasi,  asiakaspalvelu- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä antaa sinulle valmiuksia toimia poikkeustilanteissa.Koulutus kehittää valmiuksia työskennellä monipuolisissa aula- ja monipalveluhenkilön tehtävissä. Koulutuksessa voit kehittää osaamistasi kiinteistö- ja tilaturvallisuudessa, syventää osaamistasi asiakaspalvelu- ja neuvottelutaidoissa sekä oppia asettamaan ja seuraamaan aulapalvelutyön tavoitteita. Koulutuksessa saat valmiuksia ja varmuutta toimia vaihtelevissa asiakaskohteissa erilaisten ihmisten kanssa ja kehität yhteistyötaitojasi sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa toimimiseen (esimerkiksi viranomaisyhteistyö ja viestintä).
Seuraavat koulutukset
Liiketoiminnan ammattitutkinto, aula- ja monipalvelut, osatutkinto
 • Jatkuva haku
 • Verkossa
Lue lisää koulutuksesta Liiketoiminnan ammattitutkinto, aula- ja monipalvelut, osatutkinto
 • Helsinki

Datataloutta yksin- ja pienyrittäjille

Koulutuksen tavoitteena on lisätä datatalouden osaamista ja mahdollistaa datan hyödynnettävyyttä omissa työtehtävissä. Datataloudella tarkoitetaan sitä talouden osa-aluetta, jossa datan kerääminen ja hyödyntäminen on keskeinen osa toimintaa (Sitran tulevaisuussanasto).Dataprosessointityökalut ja -käsitteet ovat olennainen osa datatalouden käytäntöjä, ja niiden hallitseminen voi auttaa pienyrityksiä paremmin hyödyntämään saatavilla olevaa tietoa.Koulutuksessa käydään läpi mm. Excelin perusteita, tekoälyn mahdollisuuksia ja tutustutaan internetin avoimen datan hyödyntämiseen. Koulutuksen aikana opiskelija tekee portfolion, jossa peilaa koulutuksen aiheita omaan yritykseensä.
Seuraavat koulutukset
Datataloutta yksin- ja pienyrittäjille
 • 27.8.–29.10.2024
 • Helsinki
Datataloutta yksin- ja pienyrittäjille
 • 16.9.–18.11.2024
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Datataloutta yksin- ja pienyrittäjille
 • Helsinki

Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto, eläintarhaeläinten hoidon suunnittelu, osatutkinto

Oletko jo eläintenkouluttamisen erikoisammattitutkinnon suorittanut ja haet täydennystä ammattitaitoosi? Eläintarhaeläinten hoidon suunnittelu -osatutkinto on tarkoitettu eläintenhoidon erikoisammattitutkinnon suorittaneille, eläintenkouluttajan  tehtävissä  toimiville osaamisen kehittämiseen ja erikoistumiseen.Tervetuloa eläintenhoidon erikoisammattitutkinnon, eläintenkouluttamisen osaamisalan etäinfoihin kuulemaan lisää osatutkinnoista ja niiden suorittamisesta7.3.2024 torstaina klo 13-14 Liity etäinfoon tästäEtäinfot pidetään Teamsissa, eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Tervetuloa!  
Seuraavat koulutukset
Eläintarhaeläinten hoidon suunnittelu, osatutkinto
 • 1.8.2024–31.1.2025
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto, eläintarhaeläinten hoidon suunnittelu, osatutkinto
 • Helsinki

Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto, eläinten ongelmakäytöksen hoito ja käytösneuvonta, osatutkinto

Oletko jo eläintenkouluttamisen erikoisammattitutkinnon suorittanut ja haet täydennystä ammattitaitoosi? Eläinten ongelmakäytöksen hoito ja käytösneuvonta -osatutkinto on tarkoitettu eläintenhoidon erikoisammattitutkinnon suorittaneille, eläintenkouluttajan tehtävissä toimiville osaamisen kehittämiseen ja erikoistumiseen. Tervetuloa Eläintenhoidon erikoisammattitutkinnon, osaamisala eläintenkouluttamisen etäinfoihin kuulemaan lisää osatutkinnoista ja niiden suorittamisesta:7.3.2024 torstaina klo 13-14 Liity etäinfoon tästäEtäinfot pidetään Teamsissa, eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Tervetuloa! 
Seuraavat koulutukset
Eläinten ongelmakäytöksen hoito ja käytösneuvonta, osatutkinto
 • 1.8.2024–31.1.2025
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto, eläinten ongelmakäytöksen hoito ja käytösneuvonta, osatutkinto
 • Helsinki

Eläintenhoidon ammattitutkinto, eläinavusteiset palvelut, osatutkinto

Eläintenhoidon ammattitutkinto, eläinavusteisissa palveluissa käytettävien eläinten kouluttaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen -osatutkinto antaa sinulle valmiudet toimia valitsemasi eläinlajin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kouluttamisen asiantuntijana eläinavusteisissa palveluissa.Tämän osatutkinnon suoritettuasi osaat toimia eläinten hyvinvoinnin ja koulutuksen asiantuntijana eläinavusteisissa palveluissa. Osaat valita eläinavusteiseen palveluun soveltuvat eläimet, kouluttaa ne eläinavusteiseen palveluun sekä käyttää näitä apuna toiminnassasi tai avustaessasi eläinavusteisessa terapiassa. Tutkinnon osan suoritettuasi osaat toimia työturvallisesti ja kaikkien osapuolien hyvinvoinnista huolehtien, sekä ymmärrät eläinavusteisten palveluiden periaatteet.
Seuraavat koulutukset
Eläintenhoidon ammattitutkinto, Eläinavusteisissa palveluissa käytettävien eläinten kouluttaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 12.2.2025
 • 12.2.–31.8.2025
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Eläintenhoidon ammattitutkinto, eläinavusteiset palvelut, osatutkinto
 • Helsinki

Eläintenkouluttaja, eläintenhoidon ammattitutkinto

Eläintenhoidon ammattitutkinto, eläinten kouluttamisen osaamisala antaa sinulle valmiudet toimia eläintenkouluttajan monipuolisessa ammatissa. Osaat toimia itsenäisesti ja asiakaspalveluhenkisesti eläinten hyvinvoinnin, käyttäytymisen ja kouluttamisen ammattilaisena.  Eläintenkouluttaja voi toimia erilaisissa työtehtävissä kouluttaen eri eläinlajeja.Eläintenkouluttajien työtehtäviin kuuluu esimerkiksi erilaisten kurssien pitäminen, yksilökoulutukset, lajikoulutukset, eläimen hyvinvointia parantavien käytösten kouluttaminen sekä eläinten kouluttaminen erilaisiin työtehtäviin ja kilpailuihin. Eläintenkouluttaja työskentelee aina eläinten hyvinvoinnin ja asiakkaiden tarpeet huomioiden. Koulutuksen avulla kehität eläinten käyttäytymisen, terveyden ja hyvinvoinnin osaamistasi, sekä perehdyt eläinten oppimisen lainalaisuuksiin ja eläinten kouluttamiseen.  
Seuraavat koulutukset
Eläintenhoidon ammattitutkinto, Eläintenkouluttaja 25.2.2025
 • 25.2.2025–30.6.2026
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Eläintenkouluttaja, eläintenhoidon ammattitutkinto
 • Helsinki

Klinikkaeläinhoitaja, eläintenhoidon ammattitutkinto, oppisopimus

Klinikkaeläinhoitaja on eläinten terveydenhuollon ja sairaanhoidon ammattilainen. Klinikkaeläinhoitaja on todellinen moniosaaja, jonka työtehtäviin kuuluvat monipuoliset työtehtävät asiakaspalvelusta välinehuoltoon  ja anestesiavalvonnasta röntgeniin. Eläintenhoidon ammattitutkinto klinikkaeläinhoitamisen osaamisalalta pätevöittää sinut klinikkaeläinhoitajan tehtäviin. Klinikkaeläinhoitajat työskentelevät eläinsairaaloissa ja  eläinklinikoilla tavallisimmin pieneläinten sairaanhoidon tehtävissä. Klinikkaeläinhoitajan työtehtäviin kuuluvat esim. monipuolinen asiakaspalvelu, leikkaussali-, röntgen- ja laboratoriotyöskentely sekä aseptiikasta ja puhtaudesta huolehtiminen. 
Seuraavat koulutukset
Klinikkaeläinhoitaja, eläintenhoidon ammattitutkinto, oppisopimus
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Klinikkaeläinhoitaja, eläintenhoidon ammattitutkinto, oppisopimus
 • Helsinki

Trimmaaja, eläintenhoidon ammattitutkinto, eläinten trimmaamisen osaamisala, oppisopimuskoulutus

Trimmaaja on eläimen hyvinvoinnin ja turkinhoidon asiantuntija. Koulutus antaa valmiudet toimia yrittäjänä tai työntekijänä eläinten trimmauspalveluita tarjoavassa yrityksessä. Opit koirien trimmaamista ja perusterveydenhoitoon liittyviä työtehtäviä sekä tarjoamaan asiakkaalle ja hänen lemmikilleen miellyttävän palvelukokemuksen.Koulutuksen tavoitteena on eläintenhoidon ammattitutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen. Tutkintokoulutuksessa opit koirien trimmaamisen perustaidot. Opit tunnistamaan eläimen hyvinvointiin liittyviä kokonaisuuksia, hahmottamaan erirotuisten koirien trimmausmalleja, välineiden käyttötaitoa, sekä eläintenkäsittelytaitoa. Koulutuksessa perehdyt eläinalan yrittäjyyteen. Tarjolla on laaja luentovalikoima alalla toimivien ammattilaisten johdolla. 
Seuraavat koulutukset
Trimmaaja, eläintenhoidon ammattitutkinto, oppisopimuskoulutus
 • 2.9.2024–19.12.2025
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Trimmaaja, eläintenhoidon ammattitutkinto, eläinten trimmaamisen osaamisala, oppisopimuskoulutus
 • Helsinki

Eläintenkouluttaja, eläintenhoidon erikoisammattitutkinto

Tarvitsetko syventävää osaamista eläintenkouluttajan työhösi, esimerkiksi eläinten hyvinvoinnin arviointiin tai käyttäytymisen analysointiin? Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto, eläintenkouluttamisen osaamisala on tarkoitettu eläintenhoitajan/-hoidon ammattitutkinnon suorittaneille, eläintenkouluttajan tehtävissä toimiville osaamisen kehittämiseen ja erikoistumiseen.  
Seuraavat koulutukset
Eläintenkouluttaja, eläintenhoidon erikoisammattitutkinto
 • 2.10.2024–31.3.2026
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Eläintenkouluttaja, eläintenhoidon erikoisammattitutkinto
 • Helsinki

Klinikkaeläinhoitaja, eläintenhoidon erikoisammattitutkinto, oppisopimus

Oletko kiinnostunut kehittämään osaamistasi anestesian, tehohoidon, sisätautien, kirurgian tai ruokinnan osalta? Kuuluuko työhösi ohjausta ja perehdytystä? Haluatko työkaluja työyhteisösi hyvinvoinnin tukemiseen?Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto, klinikkaeläinhoitamisen  osaamisala on tarkoitettu kokeneille eläintenhoidon ammattilaisille osaamisen kehittämiseen ja erikoistumiseen. Koulutus syventää eläintenhoitotyön osaamista ja lisää ammattitaitoa vaativissa eläintenhoidon työtehtävissä toimimiseen sekä edistää syvällisempää ammatin hallintaa. 
Seuraavat koulutukset
Klinikkaeläinhoitaja, eläintenhoidon erikoisammattitutkinto, oppisopimus
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Klinikkaeläinhoitaja, eläintenhoidon erikoisammattitutkinto, oppisopimus
 • Helsinki

Kaukolämpöasentaja, energia-alan ammattitutkinto

Energia-alan ammattitutkinnon suorittaneella on energia-alan työtehtävissä vaadittu ammattitaito. Tutkinnon suoritettuasi osaat toimia turvallisesti, itsenäisesti ja yhteistyössä energia-alan vaihtelevissa työympäristöissä. Osaat noudattaa määräyksiä, standardeja ja annettuja ohjeita, työelämän toimintatapoja ja työturvallisuusvaatimuksia. 
Seuraavat koulutukset
Kaukolämpöasentaja, energia-alan ammattitutkinto, kaukolämpöasennuksen osaamisala, oppisopimus
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Kaukolämpöasentaja, energia-alan ammattitutkinto
 • Helsinki
 • Kuopio

Voimalaitoksen käyttäjä, energia-alan ammattitutkinto, oppisopimus

Energia-alan ammattitutkinnon suorittaneella on energia-alan työtehtävissä vaadittava ammattitaito. Tutkinnon suoritettuasi osaat toimia turvallisesti, itsenäisesti ja yhteistyössä energia-alan vaihtelevissa työympäristöissä. Osaat noudattaa määräyksiä, standardeja ja annettuja ohjeita, työelämän toimintatapoja ja työturvallisuusvaatimuksia. 
Seuraavat koulutukset
Voimalaitoksen käyttäjä, energia-alan ammattitutkinto, voimalaitostekniikan osaamisala, oppisopimus, jatkuva haku
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Voimalaitoksen käyttäjä, energia-alan ammattitutkinto, voimalaitostekniikan osaamisala, oppisopimus
 • 4.10.2024–30.6.2026
 • Kuopio
Lue lisää koulutuksesta Voimalaitoksen käyttäjä, energia-alan ammattitutkinto, oppisopimus

Energia-alan ammattitutkinto, voimalaitoksen käyttäjä, oppisopimus, etätoteutus

Energia-alan ammattitutkinnon suorittaneella on energia-alan työtehtävissä vaadittava ammattitaito. Tutkinnon suoritettuasi osaat toimia turvallisesti, itsenäisesti ja yhteistyössä energia-alan vaihtelevissa työympäristöissä. Osaat noudattaa määräyksiä, standardeja ja annettuja ohjeita, työelämän toimintatapoja ja työturvallisuusvaatimuksia. 
Seuraavat koulutukset
Voimalaitoksen käyttäjä, energia-alan ammattitutkinto, voimalaitostekniikan osaamisala, oppisopimus, etätoteus
 • 3.3.2025–26.2.2027
Lue lisää koulutuksesta Energia-alan ammattitutkinto, voimalaitoksen käyttäjä, oppisopimus, etätoteutus

Kaukolämpömestari, energia-alan erikoisammattitutkinto, jatkuva haku

Sinustako kaukolämpömestari? Kaukolämpömestari tuntee kaukolämpökeskuksen ja -verkoston sekä asiakaslaitteiden toiminnan ja osaa käyttää, huoltaa ja korjata niitä. Hän tuntee kaukolämpötekniikan määritteet, omaa esimiesvalmiudet ja osaa toimia työyhteisössä.
Seuraavat koulutukset
Kaukolämpömestari, energia-alan erikoisammattitutkinto, kaukolämpöasennuksen osaamisala
 • Jatkuva haku
Lue lisää koulutuksesta Kaukolämpömestari, energia-alan erikoisammattitutkinto, jatkuva haku
 • Helsinki
 • Jyväskylä

Voimalaitosmestari, energia-alan erikoisammattitutkinto, voimalaitostekniikan osaamisala, oppisopimus

Koulutus täydentää osaamistasi ja ammattitaitoasi mm. voimalaitosten käytöstä ja kunnossapidosta, voimalaitosprosesseista laiteratkaisuineen, ympäristö- ja turvallisuusasioista ja henkilötyön johtamisesta. Koulutuksessa perehdyt myös painelaitteiden, eritoten kattilalaitosten sekä höyry- ja kuumavesikattiloiden käytönvalvontaan ja käytönvalvojan vaatimuksiin.Energia-alan erikoisammattitutkinto (voimalaitostekniikan osaamisala) vastaa painelaitelainsäädännössä säädettyä koulutusta kattilalaitoksen käytönvalvojan pätevyyskirjoihin: konemestari ja ylikonemestari.
Seuraavat koulutukset
Voimalaitosmestari, energia-alan erikoisammattitutkinto, voimalaitostekniikan osaamisala, oppisopimus, jatkuva haku
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Voimalaitosmestari, energia-alan erikoisammattitutkinto, voimalaitostekniikan osaamisala, oppisopimus
 • 29.1.2025–18.12.2028
 • Jyväskylä
Lue lisää koulutuksesta Voimalaitosmestari, energia-alan erikoisammattitutkinto, voimalaitostekniikan osaamisala, oppisopimus
 • Helsinki

Site Facilities Operator, Further Vocational Qualification in Cleaning and Property Services

Education gives You competence and assurance to plan and implement cleaning services in different customer sites. You can attend either one unit and have assurance to your work in daily cleaning assignments, or You can complete the whole vocational qualification. There is continuous admission to this education. Find out more and apply now!
Seuraavat koulutukset
Site Facilities Operator, Further Vocational Qualification in Cleaning and Property Services
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Site Facilities Operator, Further Vocational Qualification in Cleaning and Property Services
 • Helsinki

Isännöitsijä, isännöinnin ammattitutkinto

Koulutus vahvistaa isännöitsijän laaja-alaista rooliasi: saat valmiuksia hoitaa isännöinnin toimintaympäristöön liittyviä hallinnollisia, taloudellisia ja teknisiä työtehtäviä sekä edellytykset isännöinnin ammattitutkinnon suorittamiseen. Koulutus soveltuu sinulle, joka työskentelet alalla ja haluat laajentaa ammattitaitoasi sekä osoittaa osaamisesi suorittamalla tutkinnon. Me tarjoamme sinulle laadukkaan koulutuksen, sekä työkaluja työtehtäviesi hoitamiseen. Isännöinnin ammattitutkintokoulutus mahdollistaa joustavan työelämän ja opintojen yhdistämisen, ammattitaito osoitetaan ja arvioidaan isännöinnin käytännön työtehtävissä. 
Seuraavat koulutukset
Isännöitsijä, isännöinnin ammattitutkinto
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Isännöitsijä, isännöinnin ammattitutkinto
 • Helsinki

Isännöitsijä, isännöinnin erikoisammattitutkinto

 Vahvista, syvennä ja näytä osaamisesi suorittamalla alan erikoisammattitutkinto! Suoritettuasi isännöinnin erikoisammattitutkinnon osaat vastata kokonaisvaltaisesti kiinteistökohteiden toiminnasta ja kehittämisestä. Osaat johtaa kiinteistökohteen hallintoa, taloutta sekä teknistä elinkaarta tavoitteellisesti. Osaat myös laatia isännöintikohteelle palvelusuunnitelman ja johtaa palveluverkostoa, viestiä vuorovaikutteisesti sekä tuottaa myönteistä asiakaskokemusta ja lisäarvoa sidosryhmille. 
Seuraavat koulutukset
Isännöitsijä, isännöinnin erikoisammattitutkinto
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Isännöitsijä, isännöinnin erikoisammattitutkinto
 • Oulu
 • Helsinki

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (JYEAT)

Haluatko onnistua paremmin valmentavassa johtamisessa? Haluatko lisää työkaluja strategian, organisaatiokulttuurin, asiakkuuksien, talouden ja osaamisen johtamiseen? Haluatko oppia tunnistamaan omat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi? Haluatko kuulua arvostetun johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon tutkinnon suorittajien joukkoon?
Seuraavat koulutukset
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, jatkuva haku
 • Jatkuva haku
 • Oulu
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, jatkuva haku
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (JYEAT)