Osaamisen hankkimisen tavat ammatillisessa tutkinnossa

Opiskelijoita luokassa
Kun olet opiskelijana Taitotalossa, hankit osaamista sinulle laaditun henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

HOKSissasi on sovittu eri tapoja, miten hankit osaamista eli miten opiskelet. HOKSiasi päivitetään opintojen aikana. Riippumatta koulutusmuodosta opiskelusi muodostuvat seuraavista osaamisen hankkimistavoista:

Joustavaa opiskelua

Työpaikalla järjestettävä koulutus

Opiskelija hankkii osaamista harjoittelemalla ohjatusti käytännön työtehtävissä.

Lähiopiskelu

Taitotalon luokka-, työsali-, laboratorio- tai muu tila.
Opinnoille on määritelty tietty aihe, aika ja paikka.

Etäopiskelu

Määriteltyyn aikaan sidottu vuorovaikutteinen ohjattu koulutustapahtuma, johon opiskelija osallistuu etäyhteydellä.

Monimuoto-opiskelu

Etä- ja lähiopiskelun yhdistävä opiskelutapa. Mahdollisesti mukana on myös itsenäistä verkko-opiskelua.

Itsenäinen verkko-opiskelu

Opiskelija suorittaa opintoja itsenäisesti verkko-oppimisympäristössä.
Opintojen suorittamisen aikaan ja paikkaan voi opiskelija itse vaikuttaa.

Iltaopiskelu 

Opintojen järjestäminen tapahtuu vain iltaisin klo 16 jälkeen lähi- ja/tai etäopiskeluna.
Sisältää myös verkko-opiskelua.

Kokopäiväopiskelu 

Opiskelua on joka päivä, 5 päivänä viikossa. 
Päivät voivat sisältää myös etä- tai verkko-opiskelua.