Taitotalon ilmoituskanava

Turvallisuuteen liittyviä sanoja
Taitotalossa on otettu käyttöön EU:n direktiivin 2019/1937 ja 1.1.2023 voimaan astuneen kansallisen ilmoittajansuojelulain (1171/2022) mukainen luottamuksellinen Ilmoituskanava-palvelu.

Ilmoituskanava on väylä havaitsemiesi väärinkäytösten ilmoittamiseen Taitotalolle.

Ilmoituksia voi jättää esimerkiksi väärinkäytösepäilyistä ja epäeettisestä toiminnasta sekä yrityksemme arvojen tai vakavasta ohjeistuksen vastaisesta toiminnasta.

Suosittelemme keskustelemaan epäkohdista ensisijaisesti esihenkilön tai asiasta Taitotalossa vastaavan kanssa. Jos et halua tuoda asiaa esille näille henkilöille, voit käyttää ilmoituskanavaa. Ilmoitukset on aina tehtävä rehellisesti, hyvässä uskossa ja vilpittömässä mielessä. Pyydämme sinua kertomaan epäillystä toiminnasta riittävän yksityiskohtaisesti, jotta voimme aloittaa tutkinnan. 

Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Ilmoituksia pääsee näkemään yrityksessämme muutama nimetty henkilö, jotka saavat tiedon ilmoituksesta ja alkavat tutkia asiaa.

Tavanomaista palautetta, esimerkiksi asiakaspalautetta, tulee antaa palautelomakkeella, joka aukeaa tästä

Ilmoituskanavaan pääset tästä.

Tee ilmoitus aina ensisijaisesti Taitotalon ilmoituskanavaan. Jos sinulla kuitenkin on perusteltu syy uskoa, että Taitotalolle osoitetun ilmoituksen perusteella toimenpiteisiin ei ole ryhdytty määräajassa tai rikkomiseen ei voida puuttua tehokkaasti tai koet, että voi joutua vastatoimien kohteeksi ilmoituksen johdosta, voit tehdä ilmoituksen ilmoittajansuojelulain mukaisesta työn yhteydessä havaitusta väärinkäytöksestä oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan.

Tietoa ilmoittajan henkilöllisyyden salauksesta

Ilmoituskanava on toteutettu puolueettoman ja ulkopuolisen kumppanin, Keskuskauppakamarin, kanssa ilmoittajan henkilöllisyyden salaamiseksi. Keskuskauppakamari tarjoaa palvelun teknisen toteutuksen eikä vastaanota tai käsittele ilmoituksia.

Yrityksen valtuuttamat käsittelijät vastaanottavat ilmoituskanavan kautta tulleet ilmoitukset ja käsittelevät ne luottamuksellisesti. Vain valtuutetuilla käsittelijöillä on pääsy ilmoituksiin.

Ilmoituksen voi tehdä aina nimettömästi. Ilmoituksen vastaanottavat käsittelijät eivät saa käyttöönsä metatietoja tai IP-osoitetta, joilla ilmoittaja voitaisiin tunnistaa. Kaikki ilmoitukset salataan luontihetkellä symmetrisellä ja asymetrisella vahvalla salausalgoritmilla, jota ei voi purkaa tai muuttaa jälkeenpäin. Käsittelijät saavat tietoonsa vain ilmoituksen ajankohdan ja ilmoituksen sisällön. 

Ilmoittaja voi halutessaan jättää ilmoituksen yhteydessä yhteystietonsa. Käsittelijöillä ei ole oikeutta välittää henkilötietoja edelleen, ellei ilmoituksen asianmukainen käsittely vaadi tietojen viemistä esimerkiksi viranomaisille tai muita vastaavia toimenpiteitä.

Huomaathan, että liittämäsi tiedostot voivat sisältää metatiedoissa tiedon esimerkiksi tallentajasta. Ilmoitukseen ei tule sisällyttää arkaluonteisia henkilötietoja, elleivät ne ole välttämättömiä ilmoituksen kuvailun ja sen käsittelyn kannalta.