Tutkinnon suorittaminen ja opiskelu

Aikuisena opiskelu Taitotalossa 

Opiskelu Taitotalon ammatillisissa tutkinnoissa on monimuoto-opiskelua. Yhdistämme koulutuksessa työelämässä oppimista, verkko-opintoja, itsenäistä opiskelua ja lähiopetusta Taitotalon oppimisympäristöissä. Otamme huomioon osaamisen kehittämistarpeesi ja oppimisvalmiutesi tutkinnon tavoitteiden saavuttamiseksi.

Taitotalossa opiskelu edellyttää sinulta sitoutumista ja omakohtaista panostamista. Sinun oppimistekosi ovat tärkeintä. Opintojen ajan sinulla on tukena Taitotalon asiantuntevat kouluttajat ja opiskelijaryhmäsi.

Tavoitteena on osaamisesi kehittäminen ja alan ammattilaiseksi kasvaminen. Sitä et saavuta vain osallistumalla koulutukseen. Tutkinnossa vaadittava osaaminen edellyttää sinulta päämäärätietoista ja tavoitteellista ammatillista kehittymistä. Se vaatii toimiakseen työtaitoja, uutta tietoa ja sitoutunutta asennetta. Arvostamme sisukkuutta, päättäväisyyttä ja tahtoa opiskeluun, koska tutkinnon suorittaminen edellyttää sitä.

Taitotalon missio kuuluu Varmistamme uudistuvan elinkeinoelämän osaamisen. Me valmennamme sinua vastaanottamaan nämä haasteet, vahvistumaan ja menestymään urapolullasi.

Tervetuloa opiskelijaksi Taitotaloon.