Care4skills: Long-term Care Sectoral Cooperation On Skills

Hankkeessa kehitetään ja selvitetään tulevaisuuden työelämätaitoja vanhus- ja vammaispalvelujen pitkäaikaisessa hoitotyössä (long term care). Tavoite on tehdä yhteistyössä työelämän kanssa koulutuspaketteja osaamisen kehittämiseen työelämälähtöisesti.

Care4Skills -hanke on kumppanuushanke, joka toimii kymmenessä eri Euroopan maassa. Hankkeessa kehitetään ja selvitetään tulevaisuuden työelämätaitoja vanhus- ja vammaispalvelujen pitkäaikaisessa hoitotyössä (long term care). Tavoite on tehdä yhteistyössä työelämän kanssa koulutuspaketteja osaamisen kehittämiseen työelämälähtöisesti.  Hankkeessa tapahtuu vuorovaikutteista oppimista ja osaamisen kehittämistä sekä tuotekehitystä tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Lisäksi hankkeessa tunnistetaan vanhus- ja vammaistyössä työskentelevien tulevaisuuden koulutustarpeita. 

Hanke on EU Komission hallinnoima , EU Erasmus +Funding & Tender Portal, EACEA.A – Erasmus+, EU Solidarity Corps, A.2 – Skills and Innovation.

Partneriryhmässä on 27 partneria 10:stä eri Euroopan maasta. Hanketta koordinoi EASPD Belgiasta, joka on vammaisalan palveluntuottajien eurooppalainen yhteistyöjärjestö. Taitotalo toimii hankkeessa partnerina sekä  Kehitysvammaisten Palvelusäätiön (KVPS) koulutusorganisaatiokumppanina.

Lisätietoja hankkeen sivuilta.