Yhteistyömalli

Yhteistyö
Räätälöimme kumppanuuden palvelumallimme asiakaskohtaisesti.

Taitotalon tehtävänä on omalta osaltaan huolehtia, että suomalaisilla yrityksillä on osaavaa työvoimaa nyt ja tulevaisuudessa. 

Me puhummekin liiketoimintalähtöisestä osaamisen kehittämisestä, jolla on mitattavaa vaikuttavuutta sekä yrityksen liiketoiminnan että opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden näkökulmista. 

Taitotalon kumppaniasiakkaina on toistasataa organisaatiota, niin kansainvälisesti toimivia pörssiyrityksiä kuin pk- ja mikroyrityksiäkin. 

Lue Taitocase-asiakastarinat

Taitocase
Käytännössä se tarkoittaa henkilöstön osaamisen kartoittamista, jatkuvaa kouluttamista ja tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa.Taitotalo on Suomen suurin ammatillinen aikuiskouluttaja, joka tunnetaan laadukkaista talotekniikka-alan koulutuksista.–  Taitotalo on tärkeä yhteistyökumppanimme, Valve sanoo.
Petri Valve seisoo kauluspaidassa ulkona ja hymyilee.
Taitocase
Henkilöstön kouluttaminen tekee henkilöstöstä kyvykkäämpää. Suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen on kilpailuetu muuttuvassa kaupan alan toimintaympäristössä.
HalpaHalli
Taitocase
Lilinkotisäätiö ylläpitää kuutta mielenterveys- ja päihdetoipujille tarkoitettua palvelukotia pääkaupunkiseudulla. Parinkymmenen toimintavuoden aikana palvelukotien asukkaat ovat alkaneet ikääntyä. Mielenterveystyöhön erikoistuneen henkilökunnan huomattiin tarvitsevan lisäosaamista somaattisesta hoitotyöstä ja ikääntyvien sairauksista. 
Lilinkotisäätiön henkilökuntaa ryhmäkuvassa
Taitocase
Kirkkonummen ja Siuntion kuntien rajalla Pikkalassa sijaitseva Prysmian Group Finlandin tehdas on viime vuosina ollut tapahtumien keskipisteessä. Tehtaalla valmistetaan meri- ja maakaapelia sekä matalajännitekaapelia. Maaliskuussa 2022 yhtiö ilmoitti 100 miljoonan euron tehdasinvestoinnista. Kesäkuussa 2023 uutisoitiin vielä uudesta, 120 miljoonan euron investoinnista.
Prysmianin kaapelitehtaalla Pikkalassa
Lue kaikki