Taitotalon eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet
Taitotalon eettiset periaatteet luovat yhteisen pohjan sille, miten toimimme eri tilanteissa. Ne ovat ohjeita siitä, mitä pidämme oikeana ja vastuullisena toimintana ammatillisessa koulutuksessa.

Eettiset periaatteet ovat olennainen osa Taitotalon toimintaa. Ne eivät rajoitu vain Taitotalon henkilöstöön. Nämä periaatteet ohjaavat kaikkia taitotalolaisia, mukaan lukien työntekijöitä, opiskelijoita ja yhteistyökumppaneita, ja ne ovat välttämättömiä osana Taitotalon yhteistä toimintakulttuuria. 

Sitoutuminen yhteiskuntavastuuseen ja vastuullisuuteen Taitotalossa

Taitotalo odottaa kaikilta kumppaneiltaan sitoutumista ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, korruption vastustamiseen ja ympäristönsuojelulakeihin ja -normeihin. Tämä heijastaa Taitotalon sitoutumista yhteiskuntavastuuseen ja vastuulliseen liiketoimintaan.

Alla olevasta linkistä voit avata eettiset periaatteemme.