Muutoksen ja kehittämisen tuki

Yrityksen osaamisen kehittämisen lähtökohtina ovat usein erilaiset strategiaan perustuvat muutostilanteet. Asiantuntijapalvelumme tukevat yrityksen muutosta kohti tavoitteita.

Tuloksellisesti toteutetut muutokset lisäävät poikkeuksetta yrityksen kyvykkyyttä tulevien muutosten läpivientiin. Taitotalo tarjoaa valikoiman palveluja, esimerkiksi Luotsi-palvelut, jotka samaan aikaan sekä tukevat muutosta että kehittävät muutososaamista.  

Luotsit toteutetaan erittäin tehokkaina ja aina täsmälleen asiakkaan tarpeisiin räätälöityinä kokonaisuuksina.

  • OsaamisLuotsi konkretisoi yrityksen tulevat roolikohtaiset osaamistarpeet ja keinot, joilla osaamistarpeet täytetään.
  • MuutosjohtamisLuotsi tuottaa tarvittavat toimenpiteet, joilla koko henkilöstö saadaan motivoitumaan ja sitoutumaan muutokseen.
  • StrategiaLuotsissa kaiken kehittymisen lähtökohtana on toimivan strategian luominen skenaarioista arkea muuttaviin kehitystoimenpiteisiin.

Tuemme muutosta myös esimerkiksi kehittämällä kanssanne yrityksenne muutoksen johtamisen menettelyjä, kuten tarkoituksenmukaista projektinhallintamallia dokumentteineen. Varmistamme myös uusien toimintatapojen juurtumisen arkeen valmentamalla Luotsien lopputulokset henkilöstöllenne.