Koulutusyhteistyöllä kohti kestävää menestystä: Yhteistyö tukee PPG Tikkurilaa jatkuvan oppimisen kulttuurissa ja ratkaisee työvoiman kohtaanto-ongelmaa Taitocase

Taitotalon ja PPG Tikkurilan koulutusyhteistyön tavoitteena on tunnistaa PPG Tikkurilan osaamisen kehittämisen tarpeita ja tarjota yhtiön henkilöstölle monipuolisia koulutusmahdollisuuksia, jotka tukevat liiketoimintaa.

13.5.2024

Mervi Liedes kollegansa kanssa Tikkurilan maalitehtaan tuotantotiloissa.

Tikkurila perustettiin vuonna 1862. Pienestä öljypuristamona aloittaneesta yrityksestä kasvoi johtava pohjoismainen maalialan yritys. Vuonna 2021 Tikkurila yhdistyi yhdysvaltalaisen PPG:n kanssa ja syntyi PPG Tikkurila. PPG:llä työskentelee yli 50 000 ihmistä. Tikkurila-brändi on Suomessa hyvin tunnettu. Suomen tuotantojohtaja Mervi Liedeksen mukaan muuttuvassa työelämässä kehitys ei tapahdu pelkästään uusimman teknologian käyttöönotolla, vaan kestävään menestykseen vaikuttavat esimerkiksi johtajuus, ongelmanratkaisutaidot ja tiimityö.

– Yhteistyö Taitotalon kanssa tuo mukanaan uusinta tietoa ja parhaita käytäntöjä työelämästä. Koulutus auttaa vakavaraista työnantajaa pysymään ajan tasalla muutoksessa ja kehittää henkilöstön osaamista, Liedes sanoo.

Taitotalo konkretisoi strategian koulutustavoitteet ja -suunnitelmat koulutukseksi

PPG Tikkurilan tehdas on legendaarinen. Perinteisesti yhtiössä työsuhteet ovat pitkiä ja vakaita. Liedes kertoo, että koulutusyhteistyötä Taitotalon kanssa on aloitettu tarjoamalla henkilöstölle kunnossapidon, ensiavun ja turvavallisuuspuolen koulutuksia.

– On fiksua, että on yksi koulutusyhteistyökumppani, jonka kanssa mietitään koulutuksia ja osaamisen johtamista ja kehittämistä. Se säästää resursseja ja helpottaa henkilöstön pääsyä koulutuksiin.

Se, että jokainen esihenkilö ja alaiset miettisivät tahollaan koulutuksia, syö työaikaa. Yhtiö panostaa esihenkilötaitoihin ja johtamiseen. Koulutuskumppanina Taitotalo konkretisoi strategian koulutustavoitteet ja -suunnitelmat koulutukseksi. Koulutusyhteistyöhön Taitotalon kanssa kuuluu myös se, että esihenkilöt tekevät henkilöstön osaamisen kehittämisen -suunnitelmat osastoittain.

– Yhteistyö Suomen suurimman ammatillisen aikuiskouluttajan kanssa tukee PPG Tikkurilaa jatkuvan oppimisen kulttuurissa.

PPG Tikkurilan tuotantojohtaja Mervi Liedes kertoo, että yhtiössä panostetaan ammattiosaamiseen.

”Haluamme satsata ammattiosaamiseen ja henkilöstöömme”

Liedeksen mukaan henkilöstön kouluttaminen on myös kilpailuetu. Koulutus ratkaisee myös työvoiman kohtaanto-ongelmaa.

– Maalitehtaan tuotannossa työvoimatilanne on vaikeampi kuin aikaisemmin. Tarvitsemme jatkuvasti sähköautomaation, kunnossapidon ja tuotannon osaajia.

On tärkeää, että työnantaja on kiinnostunut henkilöstöstään ja heidän osaamisestaan. Kun esihenkilöt ovat kehittämismyönteisiä, henkilöstö kouluttautuu työn ohessa. Koulutusmyönteisyys vaikuttaa positiivisesti yrityskulttuurin.

– Haluamme satsata ammattiosaamiseen ja henkilöstöömme.

Liedeksen mukaan jokaisen velvollisuus on myös ylläpitää omaa kaupallista työmarkkina-arvoaan siten, että on haluttu työntekijä myös tulevaisuudessa.

– Työnantajan panostus henkilöstön ammattiosaamiseen on rohkeaa ja antaa hyvän työnantajamielikuvan, Liedes sanoo.


Teksti: Johanna Rautio, Taitotalo