Vastuullisuus Taitotalossa

Vastuullisuus on Taitotalon strategian ytimessä
Vastuullisuus on Taitotalon strategian ytimessä.

​​​Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat keskeinen osa Taitotalon strategiaa. 

Vuonna 2023 teemanamme on vahvistumme asiakkaan eduksi, vuonna 2024 vaikutamme vastuullisesti ja strategiajakson viimeisenä vuonna teemana on tehostamme ennakoivasti

Meille vastuullisuus on teonsana

Se on yhteisöllisyyttä, henkilöstöstä välittämistä, tasapuolista ja ihmisläheistä johtamista, elinkeinoelämän tarpeisiin vastaamista ja ympäristöstä huolehtimista. Järjestämme valtakunnallisesti laadukasta koulutusta. Lisäksi kannamme yhteiskuntavastuumme huolehtimalla esimerkiksi marginaalialojen koulutuksesta. 

Vastuullisuus on yhdessä tehtyjä tiedostavia kestävän kehityksen pelisääntöjä ja mittareita,  
sekä niiden mukaisia valintoja ja toimintaa.