Työvoimakoulutukset Taitotalossa

Työvoimakoulutukset Taitotalossa
Löydä uusi ammatti tai täydennä osaamistasi!

Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa. Meillä Taitotalossa on Uudenmaan laajin työkkärin koulutustarjonta.

Työvoimakoulutukset

 • Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa ammatillinen tutkinto tai tutkinnon osa. Yrittäjyyttä harkitsevalle tai yrittäjäksi aikovalle järjestetään uravalmennusta yrittäjyyteen ja yrittäjäkoulutusta. 
 • Haussa nyt myös tutkintokoulutukseen valmentava TUVA-koulutus.
 • RekryKoulutus lähtee yritysten tarpeesta kouluttaa. Tavoitteena voi olla lisä- tai täydennyskoulutus tai ammatinvaihtoon tähtäävä koulutus. Koulutukseen sisältyy sekä teoriaopetusta että ohjattua työssäoppimista.
  • RekryKoulutuksen hyväksytysti suorittaneiden tavoite on työllistyä yritykseen. 
  • RekryKoulutuksessa ei suoriteta tutkintoja tai osatutkintoja.
 • Rekrytoivissa koulutuksissa etsitään ja koulutetaan työntekijöitä yhteistyössä yritysten kanssa – yritysten tarpeisiin. Rekrytoivien koulutusten kesto vaihtelee yleensä muutamasta kuukaudesta vuoteen. 
 • Koulutusta yrityksen tarpeisiin, esimerkkinä Työpaikkasuomi
 • Osaamis- ja ammattitaitokartoitus OSKARI urasuunnittelusi apuna.
 • Maksuton asiantuntijapalvelu yrittäjille, jotka ovat saaneet starttirahaa, Startti Plus. 
 • Yrityskohtaisissa palveluissa apuna asiakkuustiimimme.

Töiden ja tekijöiden kohtaamispaikka

Työmarkkinatorilta löydät kootusti työelämään liittyvät tietosisällöt ja palvelut.

Koulutukseen hakeminen

Työvoimakoulutukset ovat maksuttomia. Opiskelijat valitaan hakemusten, haastattelujen ja tarvittaessa soveltuvuuskokeiden perusteella. Lue tarkemmin työvoimakoulutuksesta.

Jos sopivaa työvoimakoulutusta ei löydy, voit työttömänä suorittaa myös omaehtoisia opintoja, esimerkiksi opiskella uuden ammatin tai suorittaa loppuun kesken jääneen tutkinnon.

Kenelle ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu?

Voit osallistua ammatilliseen työvoimakoulutukseen, jos

 • olet yli 20-vuotias
 • olet työnhakijana TE-toimistossa tai kuntakokeilussa (haku edellyttää aina voimassaolevaa työnhakua jommassakummassa paikassa)
 • olet työtön tai olet jäämässä työttömäksi

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, saat ohjausta työvoimakoulutuksiin hakeutumiseen kotikunnastasi. TE-toimisto tekee työvoimakoulutusten alustavat opiskelijavalinnat. Kuntakokeiluun kuuluva kunta päättää mahdollisten matka- ja yöpymiskustannusten korvaamisesta sekä harkinnanvaraisesta kulukorvauksesta.

Taloudellinen tuki ammatillisen työvoimakoulutuksen aikana

Ammatillisen työvoimakoulutuksen aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä. Jos olet sopinut ammatillisesta työvoimakoulutuksesta työllistymissuunnitelmassa, voit saada työttömyysetuuden korotettuna. Sinulle siis maksetaan hieman suurempi työttömyysetuus. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja, eli työttömyyskassa tai Kela. Olet oikeutettu myös kulukorvaukseen, jota on mahdollista saada ateria- ja matkakustannusten korvaamiseen.

 • Helsinki
 • Lähiopiskelu

Opi remontoinnin ammattilaiseksi (719871)

Koulutuksen tavoitteena on, että hankit sellaiset ammatilliset valmiudet, joiden avulla pystyt kattavasti työllistymään rakennuskohteiden, asuntoremontointiin liittyvien sisävalmistusvaiheiden tehtäviin sekä muihin korjausrakentamiseen liittyviin työtehtäviin. Tavoitteena on oppia rakentamisen prosessin kokonaisuutta uudis- ja saneerauskohteissa.Koulutuksessa perehdyt monipuolisesti rakennustyömaan, pientalotyömaiden erilaisiin sisäpuolisiin sekä ulkopuolisiin työtehtäviin sekä korjausrakentamisen työtehtäviin sekä muiden ammattikuntien avustaviin tehtäviin. Koulutuksessa tavoitellaan myös valmiutta itsenäiseen, yrittäjämäiseen sekä asiakaspalveluhenkiseen työskentelyyn alalla. 
Seuraavat koulutukset
Opi remontoinnin ammattilaiseksi (719871)
 • 26.8.2024–28.3.2025
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Opi remontoinnin ammattilaiseksi (719871)
 • Helsinki
 • Kokopäiväopiskelu

Kiinteistöassistentin koulutus (nro 719666)

Koulutus antaa sinulle valmiuksia monipuolisiin kiinteistöassistentin työtehtäviin kiinteistö- ja isännöintialan yrityksissä.  Tavoitteena on, että suoritat koulutukseen sisältyvän työssäoppimisen aikana yhden tutkinnon osan isännöinnin ammattitutkinnosta, isännöinnin toimintaympäristön hallinta -tutkinnon osan tai isännöintityön kehittämissuunnitelman laatiminen-tutkinnon osan. Tutkinnon osien suorittaminen laajentaa osaamistasi isännöinnin toimintaympäristöstä ja tukee perehtymistäsi työssäoppimisyritykseen sekä osoittaa osaamisesi kehittämissuunnitelmien laatimiseen. Koulutuksen päätavoitteena on, että työllistyt alan tehtäviin, joita ovat esimerkiksi kiinteistösihteeri, kiinteistöassistentti, toimistoisännöitsijä, palvelumestari, palveluisännöitsijä. 
Seuraavat koulutukset
Kiinteistöassistentin koulutus (nro 719666)
 • 10.9.2024–9.5.2025
 • Helsinki
 • Kokopäiväopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Kiinteistöassistentin koulutus (nro 719666)
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu

Kiinteistönhoitajan tekniset perusopinnot (nro 720594)

Koulutus antaa sinulle erinomaiset valmiudet kiinteistönhoitajan tehtäviin ja työllistymiseen kiinteistöpalvelualalle. Sisällössä painotetaan teknisten järjestelmien ymmärtämistä, työturvallisuutta, asiakaskeskeisyyttä, ekologisuutta sekä tietotekniikan hyötykäyttöä. Tutustu tarkemmin ja hae mukaan 7.6.2024 mennessä tyomarkkinatori.fi kautta. 
Seuraavat koulutukset
Kiinteistönhoitajan tekniset perusopinnot (nro 720594)
 • 26.8.2024–28.2.2025
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Kiinteistönhoitajan tekniset perusopinnot (nro 720594)
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu

Logistiikan perustutkinnon osia

Opiskele logistiikan ammattilaiseksi Taitotalossa! Koulutuksen tavoitteena on työllistyä varastotyöntekijäksi. Koulutuksen aikana suoritetaan neljä tutkinnon osaa logistiikan perustutkinnosta ja opiskellaan myös viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, ammatillista suomen kieltä sekä työelämätaitoja.
Seuraavat koulutukset
Logistiikan perustutkinnon osia
 • 16.9.2024–13.6.2025
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Logistiikan perustutkinnon osia
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu

Low-code-järjestelmäkehityksen osaaja (Power Platform), tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon osa

Taitotalon low-code järjestelmäkehityksen osaaja -koulutuksessa perehdytään erityisesti Microsoftin Power Platformin tuotteisiin. Microsoft Power Platoform-tuotteilla voidaan automatisoida prosesseja, rakentaa sovelluksia, analysoida tietoa ja luoda virtuaalisia agentteja, jotka voidaan liittää ja integroida esimerkiksi osaksi erilaisia olemassa olevia tietokantoja, järjestelmiä ja ohjelmia, kuten M365-työkaluja. Microsoft Power Platformin tuotteilla on mahdollista luoda laajoja järjestelmiä ja järjestelmäkokonaisuuksia. 
Seuraavat koulutukset
Low-code järjestelmäkehityksen osaaja (Power Platform) tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon osa
 • 14.10.2024–16.5.2025
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Low-code-järjestelmäkehityksen osaaja (Power Platform), tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon osa
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu

Sisäpintojen käsittely, pintakäsittelyalan perustutkinnon osa

Koulutuksen tavoitteena on työllistyä rakennusmaalariksi ja antaa opiskelijalle valmiudet suorittaa tutkinnon osa tai osia pintakäsittelyalan perustutkinnosta.Saat koulutuksessa perusvalmiudet työskennellä itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä ja asiakaslähtöisesti pintakäsittelyalan monipuolisissa, erilaisissa asiakaskohteissa ja työtehtävissä. Koulutuksen jälkeen kykenet lisäksi itsenäisesti valitsemaan oikeat materiaalit, työvälineet ja työtavat. Ymmärrät myös asiakaspalvelun, taloudellisuuden, työturvallisuuden ja yrittäjyyden merkityksen.
Seuraavat koulutukset
Sisäpintojen käsittely, pintakäsittelyalan perustutkinnon osa (nro 715252)
 • 13.8.2024–17.4.2025
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Sisäpintojen käsittely, pintakäsittelyalan perustutkinnon osa
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu

Kouluttaudu laitoshuoltajaksi tai monipalvelutyöntekijäksi, rekrytoiva työvoimakoulutus HUS-yhtymä (720440)

Tavoitteena on kouluttaa laitoshuoltajia ja monipalvelutyöntekijöitä HUS-Runkopalvelujen terveydenhuollon kohteisiin. Laitoshuoltajat ja monipalvelutyöntekijät työskentelevät muun muassa puhtaanapitotehtävissä, avustavissa ruokahuoltotehtävissä, kuljetustehtävissä tai aulapalveluissa. Koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa kaksi tutkinnon osaa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneella on tavoitteena työllistyä ja sen jälkeen työllistyneet voivat suorittaa oppisopimuskoulutuksena työn ohessa koko ammattitutkinnon. Koulutuksen ajankohta on 2.9.2024–31.1.2025 ja kesto noin 5 kuukautta.
Seuraavat koulutukset
Kouluttaudu laitoshuoltajaksi tai monipalvelutyöntekijäksi, rekrytoiva työvoimakoulutus HUS-yhtymä (720440)
 • 2.9.2024–31.1.2025
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Kouluttaudu laitoshuoltajaksi tai monipalvelutyöntekijäksi, rekrytoiva työvoimakoulutus HUS-yhtymä (720440)
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu

Maahanmuuttaneiden ammatillinen koulutus talonrakennusalalle (nro 719310)

Oletko kiinnostunut rakentamisesta?Koulutuksessa opiskelet rakentamisen teoriaa, ammattisuomea sekä harjoittelet rakentamista rakennushallissa ja työharjoittelussa.Saat koulutuksen aikana perusvalmiudet työskennellä alan töissä itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä. Lisäksi kykenet valitsemaan oikeat materiaalit, työvälineet ja työtavat monipuolisissa työkohteissa. Ymmärrät asiakaspalvelun, taloudellisuuden ja kestävän kehityksen, työturvallisuuden ja yrittäjyyden merkityksen. Opiskelet rakennusalan perusasioita yhdessä ammatillisen kouluttajan ja suomen kielen kouluttajan kanssa.
Seuraavat koulutukset
Maahanmuuttaneiden ammatillinen koulutus talonrakennusalalle (nro 719310)
 • 10.9.2024–12.9.2025
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Maahanmuuttaneiden ammatillinen koulutus talonrakennusalalle (nro 719310)
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, työvoimakoulutus

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (180 osp), joka antaa valmiudet työskennellä lähihoitajan tehtävissä tai jatkaa alan opintoja (esim. ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa).  Lähihoitajan työ soveltuu sinulle, joka haluat tehdä ihmisläheistä ja merkityksellistä työtä asiakkaan arjessa.
Seuraavat koulutukset
Lähihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, suomi toisena kielenä (nro 720295)
 • 23.9.2024–31.5.2027
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, työvoimakoulutus
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, osatutkinto

Sähkö- ja automaatioalan koulutus antaa hyvät valmiudet työllistyä alan työtehtäviin. Koulutukseen sisältyy keskeisenä osana työssäoppimista. Osatutkintojen suorittaminen luo pohjan opiskella alan perustutkinto kokonaisuudessaan tämän koulutuksen jälkeen jatkuen omaehtoisena tai oppisopimuksena työllistävässä yrityksessä. 
Seuraavat koulutukset
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, osatutkinto
 • 2.9.2024–23.5.2025
 • 9 months
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, osatutkinto
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu

Artesaani, taideteollisuusalan perustutkinnon osa

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija hankkii sellaiset ammatilliset valmiudet, joiden avulla hän pystyy työllistymään tai siirtymään oppisopimuskoulutukseen alan yrityksissä oman suuntautumisensa mukaan. Koulutuksessa suoritat taideteollisuusalan perustutkinnon (artesaani) osan tai osia. Koulutuksen käytyäsi voit toimia sisustusalalla tuotteiden suunnittelu- ja valmistustehtävissä, tilojen suunnittelu- ja rakentamistehtävissä, palvelujen suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä, ohjaustoiminnassa, teollisessa tuotannossa, asiakaspalvelussa ja myyntityössä sekä korjaus-, rakentamis- ja huoltotehtävissä. Sisustusalan ammattilainen toimii yhteistyössä eri rakennus- ja suunnittelualan ammattilaisten kanssa itsenäisenä toimijana.
Seuraavat koulutukset
Artesaani, taideteollisuusalan perustutkinnon osa 720880
 • 21.10.2024–23.5.2025
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Artesaani, taideteollisuusalan perustutkinnon osa
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu

Talotekniikan perustutkinto, ilmanvaihtoasennuksen osaamisala Uranumero 720560

Koulutuksen tavoitteena on antaa henkilölle valmiudet toimia ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus, huolto sekä mittauksen ja tasapainotuksen työtehtävissä. Koulutus soveltuu myös LVI-alalla toimineiden lisä- ja täydennyskoulutukseksi.  Ilmanvaihtoalalla on hyvät työllisyysnäkymät jatkuvasti kasvavien rakennusteknisten vaatimusten johdosta. Ala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä ja mahdollisuuksia erikoistua mm. ilmamäärien mittaukseen ja tasapainotukseen, ilmanvaihtojärjestelmien puhdistukseen ja iv-koneiden huoltamiseen.  
Seuraavat koulutukset
Talotekniikan perustutkinto, ilmanvaihtoasennuksen osaamisala VOST131 Uranumero 720560
 • 16.9.2024–13.6.2025
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Talotekniikan perustutkinto, ilmanvaihtoasennuksen osaamisala Uranumero 720560
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
 • Monimuoto

Työvoimakoulutus kylmätekniikan ammattiin ja energiatehokkaaseen talotekniikkaan (720934)

Tämä koulutus sopii henkilölle, joka haluaa hakeutua talotekniikan AMK opintoihin ja syventää osaamistaan AMK talotekniikan sisäänpääsykokeen vaatimuksiin. Koulutus on soveltuva myös AMK talotekniikan avoimen väylän valitsevalle koska koulutus tutustuttaa talotekniikan AMK 1 vuoden syksyn oppiaineiden sisältöön. Samalla henkilö voi hankkia ennen AMK opintojen alkamista Y3a luokan kylmätekniikan ammattipätevyyden.
Seuraavat koulutukset
Työvoimakoulutus kylmätekniikan ammattiin ja energiatehokkaaseen talotekniikkaan (720934)
 • 16.9.2024–23.5.2025
 • Helsinki
 • Monimuoto
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Työvoimakoulutus kylmätekniikan ammattiin ja energiatehokkaaseen talotekniikkaan (720934)
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu

Putkiasentajan osatutkinto, Uranumero 720567

Koulutus on suunnattu työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille ja se antaa valmiudet suorittaa osa talotekniikan perustutkinnosta näyttötutkintona ja työllistyä putkiasentajaksi.Koulutus antaa valmiudet tehdä putkiasentajan töitä. LVI-alan työllisyysnäkymät ovat hyvät.Koulutus soveltuu myös LVI-alalla toimivien lisä- ja täydennyskoulutukseksi.
Seuraavat koulutukset
Putkiasentajan osatutkinto Uranumero 720567
 • 2.9.2024–13.6.2025
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Putkiasentajan osatutkinto, Uranumero 720567
 • Helsinki
 • Kokopäiväopiskelu

Tekninen isännöitsijä, isännöinnin ammattitutkinto (nro 720144)

Koulutuksen tavoitteena on antaa sinulle valmiuksia kiinteistön tekniikkaan, asiakaspalveluun, hallintoon sekä talouteen liittyvien tehtävien hoitamiseen. Tavoitteena on myös, että suoritat koulutukseen sisältyvän työssäoppimisen aikana osatutkinnon (yhden tutkinnon osan) isännöinnin ammattitutkinnosta; tekniset palvelut isännöinnissä. Koulutuksessa on mahdollista suorittaa myös muita isännöinnin ammattitutkinnon osia, jos työtehtäväsi sen mahdollistavat. Ammattitutkinnoissa ammattitaito ja osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä ja siten tutkinnon osa suoritetaan teknisen isännöinnin käytännön työtehtävissä työssäoppimisaikana. Koulutuksen päätavoitteena on, että työllistyt tekniseksi isännöitsijäksi. Tekniset isännöitsijät työskentelevät isännöitsijätoimistoissa ja hoitavat mm. kiinteistöjen kunnossapitoon ja korjauksiin sekä osakasmuutostöihin liittyviä asioita.   
Seuraavat koulutukset
Tekninen isännöitsijä, isännöinnin ammattitutkinnon osatutkinto
 • 24.9.2024–19.6.2025
 • Helsinki
 • Kokopäiväopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Tekninen isännöitsijä, isännöinnin ammattitutkinto (nro 720144)
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, kyberturvallisuuden asiantuntija

Tietoturvan ja tietosuojan merkitys yrityksille on kasvanut jatkuvasti epävakaan maailmantilanteen aiheuttaman uhkatason nousun ja digitaalisten palveluiden yleistymisen ja liiketoimintakriittisyyden sekä GDPR direktiivin myötä. Koulutus tarjoaa opiskelijoille ajantasaista, monipuolista, käytännönläheistä, työmarkkinoilla tarvittavaa tietoturvaosaamista edistämään omaa työllistymistä tai yrittäjyyttä. Seuraavan työvoimakoulutuksen haku avautuu 3.6.2024. Koulutusaika 9.9.2024 - 4.4.2025.
Seuraavat koulutukset
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon osa, kyberturvallisuuden asiantuntija TYPO kevät 2024
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, kyberturvallisuuden asiantuntija
 • Helsinki

Työpaikkasuomi

Yhteistyössä TE-palvelujen kanssa toteutettavassa Työpaikkasuomi -koulutuksessa kehitetään alakohtaista ammatillista suomea sekä työssä tarvittavia viestintävalmiuksia. Suomen kielen koulutus räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan. Työnantaja tai yrittäjä, ota yhteyttä! Suunnitellaan yhdessä koulutus, jossa ammattisuomi kehittyy. 
Seuraavat koulutukset
Työpaikkasuomi
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Työpaikkasuomi
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
 • Monimuoto

Välinehuoltaja, välinehuoltoalan perustutkinto (uranro 720231)

Hae koulutukseen, suorita välinehuoltoalan perustutkinto ja työllisty erilaisiin välinehuoltoalan tehtäviin. Välinehuoltajan työpaikkoja ovat esimerkiksi sairaaloiden, hammashoitoloiden, terveyskeskusten ja laboratorioiden välinehuollot.
Seuraavat koulutukset
Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja (uranro 720231)
 • 9.9.2024–31.5.2026
 • Helsinki
 • Monimuoto
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Välinehuoltaja, välinehuoltoalan perustutkinto (uranro 720231)
Koulutushaku