Kansainvälistymispalvelut yrityksille

Taitotalo kansainvälistyy yhdessä yritysten/organisaatioiden ja opiskelijoiden kanssa.

Yritysten liiketoiminta kytkeytyy yhä vahvemmin kansainvälisen talouden verkostoihin ja globaaleihin megatrendeihin. Menestyvän yrityksen työntekijät ovat uteliaita ja kiinnostuneita maailman suurista kysymyksistä. He tunnistavat erilaisten ihmisten tarpeita ja löytävät uusia markkinoita. Kansainvälistyvä yritys hyödyntää monikulttuurisuutta ja sen tuottamaa osaamista oman kilpailukyvyn ja liiketoiminnan kehittämisessä. Kansainväliseen osaamiseen liittyviä ominaisuuksia arvostetaan.

Taitotalon kansainvälinen yrityspalvelutoiminta ja kotikansainvälisyys

Taitotalo auttaa yrityksiä tunnistamaan kansainvälistyvän liiketoiminnan edellyttämää osaamista ja kansainvälistymisen tuomia mahdollisuuksia. Taitotalon kansainvälisen yrityspalvelutoiminnan painopisteenä ovat yritysten ja organisaatioiden liiketoiminnan kehittäminen ja henkilöstön urakehityksen tukeminen konsultoinnin, koulutuksen, henkilöstön osaamisen kehittämisen ja kansainvälisen liikkuvuuden keinoin. Toimimme erilaisissa kansainvälisissä verkostoissa, esimerkiksi EUREM.

Kotimaassa, Suomessa, tapahtuvalla kansainvälistymisellä tarkoitamme monikulttuurisen osaamisen ja virtuaalisuuden ja digitaalisuuden hyödyntämistä suomalaisen työelämän ja yhteiskunnan kansainvälisessä rikastamisessa. Virtuaalisuus ja digitaalisuus avaavat yhä laajenevia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen myös ilman matkustamista. Taitotalolla on erinomaiset mahdollisuudet tukea yrityksiä nykytekniikan, hanketoiminnan ja vankan ammatillisen osaamisen keinoin.

 Taitotalolla on myös pitkä kokemus kotoutumiskoulutuksista, työperäisen maahanmuuton koulutuksista ja maahanmuttajille yksilöidyistä tutkintokoulutuksista.

Akkreditoitu kansainvälinen liikkuvuustoiminta: Erasmus+ VET Mobility Charter

Taitotalolle on myönnetty Erasmus+ Liikkuvuusperuskirja tunnustuksena laadukkaasta kv-liikkuvuustoiminnasta. Taitotalolle ominaista on toteuttaa liikkuvuutta yritysten kansainvälistymistarpeisiin, koulutuksen asiantuntijana, yhdessä yritysten ja Taitotalon henkilöstön sekä myös opiskelijoiden kanssa. Kv-liikkuvuushankkeet tarjoavat yritysten asiantuntijoille, opiskelijoille ja Taitotalon kouluttajille mahdollisuuden yhdessä tutustua kansainvälisiin toimintaympäristöihin, löytää uusia ratkaisumalleja palveluiden ja tuotteiden yhteiseen kehittämiseen sekä tutustua myös osaavan työvoiman rekrytointimahdollisuuksiin. Esimerkiksi johtamisen erikoisammattitutkinnon oppisopimusopiskelijoilla on mahdollisuudet urakehitykseen vaihtojaksoilla monikansallisen yrityksen toisen maan toimipisteessä, yhdessä yrityksen työpaikkaohjaajan sekä Taitotalon kouluttajan kanssa.

Kansainvälisen toiminnan laadun varmistus

Taitotalolla on sertifioitu laatujärjestelmä, joka täyttää standardin SFS-EN ISO 9001:2015 vaatimukset. Sertifioitu toiminnanohjausjärjestelmä sekä siihen liittyvät prosessikuvaukset ja työkalut varmistavat Taitotalon palvelutuotannon laadun. Sertifioitu laadunhallintajärjestelmä edellyttää säännöllisiä sisäisiä ja ulkoisia auditointeja, joihon sisältyy myös kv-toiminnan auditoinnit.

Julkaisuja ja matkakertomuksia

Erasmus+ -vaihdosta uutta näkökulmaa johtamiseen 

Erasmus + -opiskelijavaihto tuki kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon opintoja 

Clas Ohlson uskoo koulutuksen voimaan – jälleen valmistuu 16 uutta kaupan alan esimiestä 

Clas Ohlson tukee kansainvälistä urakehitystä Erasmus-vaihdolla 

Liikkuvuushankkeella ja verkostoitumisella buustia liiketoimintaan 

 

Videoita

Opetushallitus: kokemuksia

Heli Pispala-Tapio

i Kysy lisää

Heli Pispala-Tapio

kouluttaja, kansainvälisten asioiden koordinaattori, projektipäällikkö Erasmus+ hankkeet
Ota yhteyttä
Heli Pispala-Tapio

i Kysy lisää

Heli Pispala-Tapio

kouluttaja, kansainvälisten asioiden koordinaattori, projektipäällikkö Erasmus+ hankkeet
Ota yhteyttä