Tämä on Taitotalo

2024

Suomen suurin ammatillinen aikuisten kouluttaja ja yritysten kumppani. 
Laitamme likoon kaiken kokemuksemme, koulutamme ja valmennamme rohkeita osaajia työelämän tarpeisiin. Ammatillisen aikuiskoulutusalan suurimpana toimijana meillä on pitkä historia muuttuvan maailman koulutustarpeisiin vastaamisessa.

Märkätilakoulutus talonrakennusalan työnjohdolle

Koulutus
kosteuden mittausta
Koulutuksessa perehdyt työmaajohdolle kuuluviin märkätilarakentamiseen liittyviin tarkastustoimenpiteisiin sekä märkätilarakentamisen prosessiin kokonaisuutena uudis- ja saneerauskohteissa. Koulutuksen jälkeen sinulla on riittävä osaaminen toteuttaa kohteidesi valvontaa välttäen kohtuuttomien rakennusvirheiden syntymistä ja siten rakenteiden elinkaari muodostuisi asetettujen tavoitteiden mukaiseksi.    
Lue lisää koulutuksesta

Kestävä kehitys koulutustoiminnassa - Taitotalo julkaisi vastuullisuusraportin

Uutinen
Teija Karjalainen ja Miisa Helenius seisovat kesäistä maisemaa vasten. Heidän edessään on violetti Taitotalo kyltti.
Taitotalo on julkaissut ensimmäisen vapaaehtoisen vastuullisuusraporttinsa. Raportti korostaa Taitotalon sitoutumista kestävän kehityksen periaatteisiin ja sitä, että Taitotalo kantaa yhteiskuntavastuuta kouluttamalla osaajia työelämän tarpeisiin.
Lue lisää artikkelista

Inspiroidu opiskelijoiden kokemuksista

Opiskelijatarina
Kun it-alalla työskennellyt 29-vuotias Janne Kahila ei työllistynyt, hän haki Taitotalon ja TE-palveluiden yhteistyössä järjestämään logistiikka-alan koulutukseen.– En saanut töitä, joten päätin kokeilla jotain ihan muuta. Huomasin koulutuksen, jonka tavoitteena oli työllistyminen varastoalalle. Hain ja pääsin koulutukseen, Janne sanoo.
Janne Kahila pakkaa varastossa tuotetta. Hän laittaa pahvilaatikon päälle pakkausteippiä.
Opiskelijatarina
Asikainen työskentelee Lassila&Tikanojan jätteidenkäsittelylaitoksella Keravalla. Hänen pääasiallinen tehtävänsä on kunnossapidon valvonta. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi ennakkohuoltojen suunnittelua sekä varaosien kilpailutusta ja tilauksia. Jos kentällä tarvitaan väkeä, käy Asikainen edelleen tekemässä myös käytännön kunnossapitotöitä. 
Opiskelijatarina
Anne Ollila on poronhoitaja, porotilan emäntä ja porojen kouluttaja, joka tekee päivätyötään porotalouden kattojärjestössä Rovaniemellä. Hänellä on useampia tutkintoja ja monenlaista työkokemusta, muun muassa tutkimustöistä yliopistolta.– Kaikkea tekemistäni yhdistää poro. Poro on minulle sama, kuin elämä, Anne sanoo.
Opiskelijatarina
Birgitta oli työskennellyt 30 vuotta in-house digipainossa. Aikaisemmin paikka oli ollut monistamo, mutta kehittynyt sittemmin moderniksi digipainoksi, kuten moni muukin vastaava paikka. Birgitan viimeisimpiin vuosiin digipainajana sisältyi siirtyminen vanhana työntekijänä uuteen paikkaan. Siellä tehtävät vaihtuivat ja työ muuttui yksitoikkoisemmaksi.
Birgitta Vesala, kiinteistöassistentti
Opiskelijatarina
Työpaikkasuomi-koulutus kehittää ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden ammatillista kielitaitoa. Koulutus lisää heidän valmiuksiaan selviytyä arjen työtehtävistä suomen kielellä. Opetuksessa keskitytään työtehtävissä tarvittavaan ammattisanastoon, työssä kohdattaviin viestintätilanteisiin, asiakaspalvelutilanteisiin ja muihin työnantajan kannalta keskeisiin asioihin.
ISS:n työntekijä siivoaa lentokenttää ajettavalla siivouskoneella
Opiskelijatarina
Kai Salovaara pakkasi laukkunsa ja suuntasi harjoittelureissuun ilman sen isompia ennakko-odotuksia. Hän lähti oppimaan, mutta ei halunnut luoda itselleen isoja odotuksia ennen matkaa. Hänen tavoitteenaan oli vastaanottaa matkan opit sellaisena, kun ne tulevat. Nyt harjoittelusta on takana reilusti jo yli puolet ja Kai on ollut matkaansa todella tyytyväinen.
Kai Salovaara, peliohjelmoija lähti Erasmus+-vaihtoon koodausta oppimaan
Lue kaikki opiskelijatarinat

Tutustu Taitotalon koulutusaloihin

Mitä haluaisit opiskella?

Taitotalosta löydät Suomen kattavimman valikoiman korkealaatuista, työelämälähtöistä aikuiskoulutusta. Koulutamme ammattilaisia yli 30 toimialalle. Löydät meiltä lähes 90 tutkintoa, yli 60 ammatillista sertifikaattia ja reilut 600 eri ammattialojen täydennyskoulutusta.

Kurssit ja seminaarit vastaavat akuuttiin tiedontarpeeseen. Opiskella voit myös etänä, iltaisin tai verkossa. Oppisopimus on myös oiva vaihtoehto. Taitotalossa on myös Uudenmaan laajin työvoimakoulutustarjonta. 

Palvelut yrityksille

Vaikuttavaa osaamista

Taitotalo varmistaa asiakkaidensa liiketoimintalähtöisen osaamisen

Osaaja- ja osaamistarpeet lähtevät yrityksen liiketoimintastrategiasta. Suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen tukee strategian toteutumista.  Kun osaamisen nykytasoa verrataan strategian asettamaanvaatimustasoon, tiedetään mitä lisäosaamista tarvitaan. Autamme miettimään juuri sinun organisaatiollesi sopivia osaamisen lisäämistapoja. 

Mies ja nainen Taitotalon aulassa

Hyviä syitä valita Taitotalo kumppaniksi

  1. Todennettu vaikuttavuus Yhteistyöllämme saavutat tavoitteesi, mittarit sovimme yhdessä.
  2. Helppous Kumppanuuden palvelumallimme vapauttaa sinut keskittymään liiketoimintaasi.
  3. Hyvä hinta-laatusuhde Tunnemme toimialasi ja pitkäjänteinen yhteistyö varmistaa kustannustehokkaasti laadun.

Asiakkaidemme kokemuksia

Taitocase
Käytännössä se tarkoittaa henkilöstön osaamisen kartoittamista, jatkuvaa kouluttamista ja tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa.Taitotalo on Suomen suurin ammatillinen aikuiskouluttaja, joka tunnetaan laadukkaista talotekniikka-alan koulutuksista.–  Taitotalo on tärkeä yhteistyökumppanimme, Valve sanoo.
Petri Valve seisoo kauluspaidassa ulkona ja hymyilee.
Taitocase
Henkilöstön kouluttaminen tekee henkilöstöstä kyvykkäämpää. Suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen on kilpailuetu muuttuvassa kaupan alan toimintaympäristössä.
HalpaHalli
Taitocase
Lilinkotisäätiö ylläpitää kuutta mielenterveys- ja päihdetoipujille tarkoitettua palvelukotia pääkaupunkiseudulla. Parinkymmenen toimintavuoden aikana palvelukotien asukkaat ovat alkaneet ikääntyä. Mielenterveystyöhön erikoistuneen henkilökunnan huomattiin tarvitsevan lisäosaamista somaattisesta hoitotyöstä ja ikääntyvien sairauksista. 
Lilinkotisäätiön henkilökuntaa ryhmäkuvassa
Lue Taitocase-asiakastarinamme

Ajankohtaista Taitotalosta

Uutinen
Vastuullisuusraportin taustalla on lähes kaksi vuotta kestänyt hanke, johon on osallistunut iso joukko Taitotalon henkilöstöä eri ryhmistä ja koulutusaloilta.  Taitotalon laatu- ja vastuullisuuspäällikkö Teija Karjalainen kertoo vastuullisuusraportin olevan ryhmätyön tulos. Karjalaisen mukaan kiitos valmiista raportista kuuluu jokaiselle Taitotalolaiselle.
Teija Karjalainen ja Miisa Helenius seisovat kesäistä maisemaa vasten. Heidän edessään on violetti Taitotalo kyltti.
Uutinen
Taitotalon koulutustiloihin tutustumisen yhteydessä keskusteltiin kädentaitojen oppimisen tärkeydestä ammatillisen koulutuksen aikana. Myös koulutuksen skaalautuvuus puhutti. On tärkeää, että koulutuksen järjestäjä tunnistaa opiskelijan yksilönä ja järjestää hänelle tarvittavaa tukea. Aiemmin hankittu osaaminen tulee myös tunnistaa ja tunnustaa. Nämä vaikuttavat opiskelijan opiskeluaikaan.
Erkki Seppänen vieraili Taitotalossa
Blogi
Rakentaminen itsessään on vain osa toimialan merkityksestä. Kun mukaan lasketaan kiinteistöala, suunnittelu, kuljetukset, viranomaistoiminnot ja niin eteenpäin, rakennetun ympäristön hyväksi tehdään noin 540 000 henkilötyövuotta. Tämä osa on Suomen työllisistä 2,6 miljoonasta ihmisestä peräti 20 %. Eikä tässä vielä kaikki, sillä työn lisäksi rakentamiseen tarvitaan paljon myös tavaraa.
Blogi Kari Kaihonen
Blogi
Hallinnan tunne on tärkeää ammatillisen identiteetin ja aikaansaamisen kannalta. Banduran kyvykkyysuskomusteoria on yksi Albert Banduran (Bandura 1997) keskeisistä ajatuksista sosiaalisen oppimisen teoriasta. Teoria keskittyy yksilön kykyyn uskoa omaan kyvykkyyteensä suoriutua tietyistä tehtävistä tai saavuttaa tavoitteita.
Blogi Kai Tolvanen
Lisää artikkeleita