Liiketoimintakoulutus

Liiketoiminnan ammattilaiseksi
Liiketoiminnan koulutus taipuu moneen ammattiin

Taitotalolla on pitkät perinteet liiketoiminnan kouluttamisessa sekä valmentamisessa. Teemme vuosittain yhteistyötä kymmenien eri toimialojen pk-yritysten ja suuryritysten sekä satojen opiskelijoiden kanssa.

Liiketoiminnan koulutuksissa sinua palvelee asiantunteva tiimi, jonka jäsenillä on vahva kokemus käytännön työstä eri osaamisaloilla sekä luja pedagoginen osaaminen. 

Liiketoiminnan tutkintokoulutus

Taitotalossa voi kouluttautua liiketoiminnan ammattilaiseksi suorittamalla perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Tutkintokoulutuksemme on suunniteltu työelämälähtöisiksi ja joustaviksi. Opiskella voit oppisopimuskoulutuksena tai omaehtoisena koulutuksena. Lähi- ja etäjaksojen suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitämme huomiota erityisesti vuorovaikutteisuuteen, keskusteluun ja ajatusten vaihtamiseen sekä oikean oppimistunnelman luomiseen.

Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi antaa eväät asiakaspalvelun, myynnin, markkinoinnin tai taloushallinnon perustehtäviin.

Liiketoiminnan ammattitutkinnossa on useita eri vaihtoehtoja.

  • myynnin ja markkinointiviestinnän ammattilainen, kuten myyjä, visuaalinen myyjä, palvelutiskimyyjä, markkinointiassistentti ja BtoB-osaaja
  • taloushallinnon ammattilainen kuten kirjanpitäjä ja palkanlaskija
  • lähiesihenkilö 

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnolla ammattilainen voi syventää osaamistaan ja kehittää ammattitaitoaan valitsemallaan osaamisalalla.

  • kaupan esihenkilö
  • HR-asiantuntija
  • myynnin ja markkinointiviestinnän ammattilainen
  • taloushallinnon ammattilainen

Avoimet koulutukset

Järjestämme työelämälähtöisiä liiketoiminnan avoimia koulutuksia ja sertifikaatteja muun muassa taloushallinnosta, myyntityöstä ja hygienia- ja anniskelupassiosaamisesta. Osa koulutuksista on verkkototeutuksia. Yrityksille räätälöimme henkilöstön tarpeiden mukaisia, laadukkaita ja vaikuttavia täydennyskoulutuksia.

Tutustu myös johtamisen ja esihenkilötyön koulutuksiimme.

Koulutushaku

Alan koulutukset

Myynti-, markkinointi- ja asiakaspalvelukoulutusLiiketoiminnan perustutkinto, merkonomiTalous- ja palkkahallintokoulutusHenkilöstöhallintokoulutusRavintola- ja cateringalan koulutus Tekoälykoulutukset

Inspiroidu

Blogi
Näitä tutkintoja ei voisi jatkossa suorittaa, jos henkilöllä on aikaisemmin suoritettu ammattitutkinto tai korkeakoulututkinto. Tämä kertoo siitä, ettei päättäjillä ole selkeää ymmärrystä tai halua ymmärtää päätösten vaikutuksista lyhyellä ja pitemmällä aikavälillä.
Mikko Gerdt
Uutinen
Ole asiantuntijamme suunnittelutilaisuudessa ja tule vaikuttamaan koulutusten sisältöihin. Kerro juuri teidän organisaationne tai alanne osaamis- ja kehittämistarepeet. Vaikuta siihen, että Taitotalossa tehdään oikean sisältöisiä koulutuksia ja tilaisuuksia.
ihmisistä muodostuva nuoli
Taitocase
Henkilöstön kouluttaminen tekee henkilöstöstä kyvykkäämpää. Suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen on kilpailuetu muuttuvassa kaupan alan toimintaympäristössä.
HalpaHalli
Uutinen
Organisaation kaikilla tasoilla asioita tehdään tosissaan ja kaikki ovat mukana tekemisessä aidosti ja innokkaasti. Taitotalo on vuonna 2023 ollut mukana toteuttamassa Verohallinnolle liiketoiminnan ammattitutkinnon tutkinnon osaa perehdyttäminen ja työnopastaminen. Oppisopimusopiskelu on vastannut suunniteltuihin osaamistarpeisiin hyvin. 
Taitocase
Life Oy on pohjoismaiden johtava hyvinvointiketju. Yhtiön vision ja mission takana ovat kolme arvoa, jotka muodostavat yrityksen toiminnan perustan: välittäminen, haastaminen ja sitoutuminen.– Haluamme panostaa siihen, että arvot näkyvät päivittäisessä tekemisessämme, sanoo Lifen HR Generalistina työskentelevä Mirja Pulli.
Kuvassa Mirja Pulli Life myymälässä
Katso lisää