HalpaHalli osaa kehittää Taitocase

Kaksi vahvaa toimijaa, Taitotalo ja HalpaHalli solmivat kumppanuussopimuksen. Organisaatiot jakavat vision, että koulutus sekä osaamisen kehittäminen ja johtaminen ovat nyky-yritysten menestystekijöitä.

1.3.2024

HalpaHalli

Henkilöstön kouluttaminen tekee henkilöstöstä kyvykkäämpää. Suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen on kilpailuetu muuttuvassa kaupan alan toimintaympäristössä.

HalpaHalli on perheyritys, joka työllistää 1 300 ihmistä. Se palvelee asiakkaitaan 35 kivijalkamyymälässä sekä verkkokaupassa. Myymälät sijaitsevat laajasti ympäri Suomea, pääkonttori ja logistiikkakeskus ovat Kokkolassa.

Keväällä 2022 HalpaHallissa pohdittiin henkilöstön osaamisen kehittämistä strategian toteuttamiseksi. Samaan aikaan Suomen suurimman ammatillisen aikuiskouluttajan Taitotalon asiakkuuspäällikkö esitteli HalpaHallin johdolle Taitotalon työelämän kehittämis- ja koulutuspalveluita.

– Lähdimme pohtimaan yhdessä, mitä osaamista henkilöstömme tulevaisuudessa tarvitsee. Yhteistyö alkoi luontevasti OsaamisLuotsi-palvelukonseptilla, joka loi perustan suunnitelmalliselle osaamisen johtamiselle ja kehittämiselle, sanoo HalpaHallin henkilöstöjohtaja Janne Syri.

Syrin mukaan koulutusyhteistyö Taitotalon kanssa eteni pikkuhiljaa kumppanuudeksi. Kumppanuussopimus allekirjoitettiin lokakuussa 2023. Kumppanuus varmistaa jatkuvan osaamisen kehittämisen ja tukemisen.
 

Janne Syri HalpaHallin myymälässä
Janne Syri työskentelee HalpaHallissa henkilöstöjohtajana.

Henkilöstön kouluttaminen mahdollistaa urapolkuja

HalpaHallin varatoimitusjohtajan Ari Isohellan mukaan ammatillisen koulutuksen rooli kaupan alalla on merkittävä. Kauppaan tullaan usein töihin ilman koulutusta, joten koulutusyhteistyö on mahdollisuus sekä henkilöstölle että työnantajalle.

– Henkilöstön kouluttaminen mahdollistaa sisäisiä urapolkuja, Isohella sanoo.

Lisäksi koulutus pitää työkykyä yllä, lisää työhyvinvointia ja pidentää työuria. Isohella mukaan koulutus on työnantajalle kilpailuetu ja -tekijä. On arvokasta löytää yhdessä suunta, johon ihminen haluaa työurallaan mennä. Yhteistyö Taitotalon kanssa mahdollistaa tällaisen pohtimisen.

– Osaamisen kehittäminen muuttuu kilpailueduksi, kun henkilöstö kehittyy ja viihtyy.  Esimerkiksi kaupan tai logistiikka-alan koulutuksissa ei opiskella sosiaalisen median käyttöä, mutta se kiinnostaa nuoria. Kun kannustamme aiheesta kiinnostuneita kehittämään osaamistaan, henkilöstö kokee työn kiinnostavaksi ja HalpaHalli saa somesisältöä, Isohella sanoo.

Taitotalolla on laaja tarjonta koulutuksia ja kyky räätälöidä niitä ketterästi

Syrin ja Isohellan mukaan HalpaHallin ja Taitotalon kumppanuussopimuksen tavoitteena on luoda pitkäaikainen kumppanuussuhde, joka hyödyttää molempia osapuolia.

– Taitotalolla on hyvä perustarjonta koulutuksista ja kyky räätälöidä ketterästi juuri HalpaHallin tarpeisiin soveltuvia koulutuksia, Syri sanoo.

Esimerkiksi tammikuussa 2024 alkanut vuorovastaavakoulutus vastaa HalpaHallin koulutustarpeisiin. Syrin mukaan henkilöstön koulutus lisää sekä yksilön että organisaation kykyä uudistua. Jos on pitkään samassa työpaikassa, näkökulma kapenee vääjäämättä, koulutus muistuttaa maailman laajuudesta.

Tähän mennessä Taitotalo on järjestänyt halpahallilaisille erilaisia kaupan alan koulutuksia. Lisäksi osa logistiikan esihenkilöistä opiskelee Taitotalossa oppisopimuksella palvelulogistiikan erikoisammattitutkintoa. Koulutettavat varastoesihenkilöt työskentelevät Kokkolan 44 000 neliön keskusvarastossa, ja he kaikki opiskelevat samassa ryhmässä verkossa.

– Meille on keskeistä, että koulutus tulee luoksemme, eikä henkilöstömme tarvitse liikkua esimerkiksi Etelä-Suomeen. Taitotalo on aidosti valtakunnallinen koulutuksen järjestäjä, Syri sanoo.

Ihmistä tarvitaan merkityksellisiin tehtäviin

Seuraavaksi Taitotalo järjestää HalpaHallissa muutosturvapalvelua ja johtotiimivalmennusta. Muutosturvalla HalpaHalli tarjoaa muutosneuvotteluissa mahdollisesti irtisanotuille tukea uudelleen työllistymiseen. Muutosturva sisältää uravalmennusta ja työllistymistä edistäviä koulutuksia ja valmennuksia.

Isohellan mukaan lähitulevaisuudessa isoin murros ovat järjestelmähankinnat ja sellaisten työkalujen luominen, joilla ihmiset pystyvät toteuttamaan samoja prosesseja tasalaatuisesti eri myymälöissä ilman, että työn lopputulos riippuu ihmisestä. Tämä on sekä uhka että mahdollisuus. Pitkään työskennelleistä muutos voi tuntua haastavalta, mutta toisaalta prosessien kehittäminen avaa mahdollisuuksia työllistyä kaupan alalle kevyemmällä osaamistasolla. Digitalisaatio mahdollistaa myös sen, että työtä voi tehdä osin mihin aikaan tahansa.

– Tulevaisuudessa rutiinitehtäviä korvataan järjestelmien työsuorituksilla, jotta ihmistä tarvittaisiin entistä merkityksellisempiin tehtäviin, Isohella sanoo.
 

HalpaHallin varatoimitusjohtaja Ari Isohella.

Kumppanuus Taitotalon kanssa on yhteistyötä, joka perustuu luottamukseen

Syri ja Isohellan kertovat, että teknisiä asioita ja esimerkiksi yrityksen sisäisten ohjelmien käyttöä heillä koulutetaan sisäisesti, mutta esimerkiksi henkilöstön välisessä kemiassa, vuorovaikutuksessa ja tunnetaidoissa Taitotalon rooli koulutuskumppanina on elintärkeä.

  Tulevan johtotiimin ja johtotiimivalmennuksen on tarkoitus tuoda työnjohtoa kulkemaan henkilöstön rinnalla, Syri sanoo.

Kumppanuus Taitotalon kanssa ei ole pelkästään liiketoimintaa. Se perustuu luottamukseen, ja on sitoutumista, yhteistyötä ja ennen kaikkea täysin uudenlaisen työn luomista kaupan alalle.

 

Teksti: Johanna Rautio, Taitotalo
Kuvat: HalpaHalli