Taitotalon palvelumuotoiluopinnot tehostavat liiketoimintaa Taitocase

Eezy Flowssa työskentelevät Emmi Kantonen ja Markus Moberg opiskelivat Taitotalossa palvelumuotoilua. He oppivat prosesseja ja menetelmiä asiakas- ja työntekijäkokemuksen, tuotteiden ja toimintamallien kehittämiseen.

29.1.2024

Palvelumuotoiluopinnot tehostivat liiketoimintaa

Taitotalon palvelumuotoilun opinnoista saa uusia näkökulmia ja innovaatioita. Opinnoissa suoritetaan tutkinnon osa palvelumuotoilu tuotekehitystyössä, joka on tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon osa. Kun asiakkuusjohtajana ja yrityskulttuurimuotoilijana Eezy Flowhun kuuluvassa Leidenschaftissa työskentelevälle Emmille tarjoutui mahdollisuus opiskella palvelumuotoilua Taitotalossa, hän halusi ehdottomasti osallistua opintoihin, vaikka palvelumuotoilu oli hänelle ennestään tuttua. 

– Halusin oppia lisää käytännön menetelmiä, Emmi sanoo.

Eezy on työelämän asiantuntijakonserni, joka palvelee asiakkaitaan muun muassa henkilöstövuokrauksen, johtamisen kehittämisen, rekrytointien, työllistämispalveluiden, kevytyrittäjyyden ja henkilöstötutkimuksien parissa. Eezy-konserni muodostuu emoyhtiöstä, ja sen tytäryhtiöistä. Vuonna 2022 konsernin liikevaihto oli 248 miljoonaa euroa. Emmin ja Markuksen työnantaja on Eezy Flow, joka tarjoaa tutkimus-, koulutus- ja kehittämispalveluita, liikkeenjohdon konsultointia ja valmennusta sekä yrityskulttuurin muotoilua.

Palvelumuotoilun opinnot toteutettiin verkossa Teamsilla. Luennot olivat arki-iltaisin. Ensin Emmi suhtautui ajatukseen verkko- ja iltaopinnoista hieman varauksella.

– Olen opiskellut paljon ja mietin, tuntuuko etäopetus puuduttavalta ja miten siitä on saatu osallistavaa, Emmi kertoo.

Emmi Kantonen seisoo toimistoympäristössä. Hänellä on yllään sinen jakku. Hän hymyilee ja hänellä on vaaleat pitkät hiukset.
Emmi Kantonen työskentelee asiakkuusjohtajana ja yrityskulttuurimuotoilijana Eezy Flowssa.


Opintojen alettua Emmi yllättyi positiivisesti. Taitotalon kouluttajien tarina- ja esimerkkirepertuaari oli mahtava ja kiinnostava. Tehtävät olivat konkreettisia. Kouluttajat pitivät lähinnä lyhyitä ja mielenkiintoisia introja opiskeltavista aiheista, joiden jälkeen tehtiin ryhmätöitä.

– Opintojen jälkeen katson kaupungilla liikkuessani asioita eri tavalla. Opinnot avasivat hirveän konkreettisella tasolla sitä, mitä loppukäyttäjän tai kuluttajan saappaisiin astuminen tarkoittaa, Emmi sanoo.

Haasteen luonteen pohtiminen on oleellista

Opintoihin liittyvän näyttötyön Emmi teki kollegansa kanssa. Lopputyössä yhdistettiin yhdeksi toimintamalliksi kaksi hyvin erilaista tapaa muotoilla arvoja.

– Lopputyömme on käytössä organisaation portfoliossa, Emmi sanoo.

Opinnot ja lopputyö opettivat Emmille, että palveluiden kehittämisessä on oleellista pysähtyä tunnistamaan se aito haaste, jota ollaan ratkomassa. Nopeatempoisena persoonana Emmillä on ollut tapana lähteä heti ratkomaan ongelmia, mutta palvelumuotoilun opinnot opettivat viipyilemään ongelman tunnistamisen parissa.

– On tärkeää käyttää aikaa sen tunnistamiseen, mitä pulmaa olemme oikeasti asiakkaalle ratkomassa.

Jatkuva parantaminen on välttämätöntä

Eezy Flowlla esihenkilönä ja senior tutkimuskonsulttina työskentelevä Markus kertoo, että hänelle mahdollisuus opiskella palvelumuotoilua tuli vastaan juuri oikeaa aikaan. Markus on koulutukseltaan tradenomi.

– Tuntui tärkeältä ja hyvältä opiskella pitkästä aikaa, Markus sanoo.

Työssään Markus johtaa ja koordinoi erilaisia projekteja ja toimii esihenkilönä.  Opinnot lisäsivät asiakaslähtöistä ajattelua ja prosessiosaamista. Lisäksi ne antoivat ideoita oman organisaation kehittämiseen.

– Jatkuva parantaminen on välttämätöntä, Markus sanoo. 

Palvelumuotoilun opinnoista on hyötyä suoraan asiakkaille ja omalle organisaatiolle

Markuksen näyttötyö käsitteli asiakkaille tarjottavaa avoimen palautteen analysointimenetelmää. Hän haastatteli näyttötyöhönsä asiakkaita ja kollegoita ja pohti, miten palvelua saataisiin myytyä. Sittemmin tekoäly on tuonut tähänkin menetelmään uusia ratkaisuja, mutta kehitystyö ei missään nimessä mennyt hukkaan, sillä näyttötyön myötä on saatu kaupallisia hyötyjä. Se kasvatti kehittämismyönteisyyttä ja opetti tunnistamaan kehittämiskohteita.

Markus Moberg on pitämässä koulutusta toimistoympäristössä. Markuksella on yllään neutraalin värinen kauluspaita. Markus hymyilee ja elehtii käsillään. Ilmeikäs kuva.
Markus Moberg työskentelee Eezy Flowssa esihenkilönä ja senior tutkimuskonsulttina.


Taitotalon palvelumuotoilun opintoja Markus suosittelee kaikille, jotka työskentelevät asiakkaiden kanssa tai kehittävät asiakaskokemusta tai prosesseja. Opinnot kytkeytyvät tehtävien kautta omaan työhön, tekemiseen ja liiketoimintaan. Markuksen mukaan on tärkeää, että opinnoista on hyötyä suoraan asiakkaille ja omalle organisaatiolle.

– Arvostan sitä, että kouluttajat toivat esimerkeissään esille myös epäonnistuneita palvelumuotoilutapauksia. Jos asiakkaalta ei kysy, mitä hän oikeasti tarvitsee, palvelumuotoilu menee todennäköisemmin pieleen, Markus sanoo.

Näkemys ja tieto eri alojen liiketoiminnasta kasvoi

Emmin ja Markuksen opiskeluryhmässä oli osallistujia monilta eri aloilta. Markuksen mukaan oli valaisevaa kuulla, millaisten asioiden ja kehittämiskohteiden parissa eri aloilta tulevat ihmiset työskentelevät. Ryhmässä oli osallistujia esimerkiksi ruokapalvelu- ja kosmetiikka-aloilta.

– Kun opiskelukaverit esittelivät näyttötöitään, oli mielenkiintoista nähdä, miten muut olivat brändänneet tuotteitaan ja palveluitaan. Oli hyödyllistä saada näkemystä ja tietoja muiden alojen bisneksestä, Markus sanoo.

Lisäksi Emmin ja Markuksen opintoihin kuului osuuksia, jotka olivat räätälöityjä ainoastaan Eezyn henkilöstölle.

– Eezyläisille suunnatuista opinto-osuuksista oli hyötyä. Opinnot eivät vain kehittäneet uusia taitoja ja menetelmiä, vaan mahdollistivat ajatustenvaihdon kollegoiden kanssa, Emmi sanoo.

 

Teksti: Johanna Rautio, Taitotalo
Kuvat: Eezy Flow Oy