Yrityskohtaiset koulutukset

Haluatteko juuri teille räätälöidyn koulutuksen?
 • Yrityskohtainen
 • Etäopiskelu
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
 • Lähiopiskelu

Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen

Koulutus antaa valmiuksia aggressiivisten henkilöiden kohtaamiseen ja väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyyn. Koulutuksessa käsitellään uhka- ja vaaratilanteiden psykologisia ja fysiologisia tekijöitä, väkivaltatilanteiden erityispiirteitä, vaarasignaalien tunnistamista ja hyväksi todettuja menetelmiä näistä uhkaavista tilanteista selviytymiseksi. 
Seuraavat koulutukset
Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen
 • Jatkuva haku
 • Lähiopiskelu
 • Etäopiskelu
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
Lue lisää koulutuksesta Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Lähiopiskelu

Allas- ja märkätilojen puhtausosaaminen -koulutus ja osaamistesti

Koulutus antaa perustietoa uima-allas- ja märkätilojen hygienian lainsäädännöstä, puhtauden laadun varmistamisesta sekä valmiudet suorittaa vaadittava osaamistesti. Pyydä tarjous.
Seuraavat koulutukset
Allas- ja märkätilojen puhtausosaaminen -koulutus ja osaamistesti
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Allas- ja märkätilojen puhtausosaaminen -koulutus ja osaamistesti
 • Yrityskohtainen
 • Etäopiskelu
 • Lähiopiskelu
 • Monimuoto

Ammatillisen kielen oppimisen tukeminen työyhteisössä - valmennus työyhteisölle

Valmennuksen tavoitteena on tutustua erilaisiin tapoihin edistää vieraskielisten työntekijöiden ammattikielen oppimista työyhteisössä sekä valita niistä omalle työyhteisölle soveltuvia konkreettisia tukimuotoja ja oppijoiden kannustamisen keinoja. Valmennus auttaa lähiesihenkilöitä, työpaikkaohjaajia ja nimettyjä kielitukihenkilöitä rakentamaan kielitietoisia käytäntöjä osaksi työyhteisön prosesseja ja viestintää.  Valmennus toteutetaan kahtena puolen päivän työpajana. Valmennus auttaa lähiesihenkilöitä, työpaikkaohjaajia ja nimettyjä kielitukihenkilöitä rakentamaan kielitietoisia käytäntöjä osaksi työyhteisön prosesseja ja viestintää.   
Seuraavat koulutukset
Ammatillisen kielen oppimisen tukeminen työyhteisössä - valmennus työyhteisölle
 • Jatkuva haku
 • Lähiopiskelu
 • Etäopiskelu
 • Monimuoto
Lue lisää koulutuksesta Ammatillisen kielen oppimisen tukeminen työyhteisössä - valmennus työyhteisölle
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Lähiopiskelu

Ammatilliset suomen kielen koulutukset - suomea työpaikalle

Koulutus auttaa kehittämään työssä tarvittavaa ammatillista suomen kielen taitoa ja viestintävalmiuksia. Koulutuksessa tuetaan ammattisanaston omaksumista ja harjoitellaan työpaikan suullista ja kirjallista viestintää.
Seuraavat koulutukset
Ammatilliset suomen kielen koulutukset - suomea työpaikalle
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Ammatilliset suomen kielen koulutukset - suomea työpaikalle
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen

Asiakaspalvelukoulutus

Koulutuksen käytyään henkilö osaa valmistautua asiakaspalveluun osana liiketoiminnan kokonaisuutta, palvella sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita eri kanavissa sekä edistää omassa työroolissaan asiakastyytyväisyyttä ja myönteistä asiakaskokemusta. Koulutuksen sisältö suunnitellaan yrityksen toiveet ja toimiala huomioiden. Pyydä tarjous!
Seuraavat koulutukset
Asiakaspalvelu
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Asiakaspalvelukoulutus
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen

Business Coaching

Business coaching on luova yhteistyösuhde, jonka tavoitteena on inspiroida asiakasta hyödyntämään kokonaisvaltaisesti henkilökohtainen ja ammatillinen potentiaalinsa. Coaching on prosessi, jossa coach auttaa asiakasta kehittämään ajatteluaan ja toimintaansa siten, että se tukee asiakasta saavuttamaan tavoitteensa.
Seuraavat koulutukset
Business Coaching
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Business Coaching
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Lähiopiskelu

Cleaning training of residential facilities

This training will give excellent skills for customer-oriented cleaning work at residential facilities. Participants will learn how to clean effectively, professionally and ergonomically by using work planning and responsible cleaning methods. Request an offer.
Seuraavat koulutukset
Cleaning training of residential facilities
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Cleaning training of residential facilities
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Monimuoto

DiSC WOL/Work of Leader™ -johtajuusprofiili

Disc-WOL on ainutlaatuinen tapa  kehittää johtamistaitoja. Se kehittää johtajan omaa ymmärrystä tiimityön parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Profiili auttaa yksilöä sovittamaan viestintätapansa paremmin eri tilanteisiin ja eri persoonille, pystyen näin antamaan paremmin palautetta.
Seuraavat koulutukset
DiSC WOL/Work of Leader™ -johtajuusprofiili
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Monimuoto
Lue lisää koulutuksesta DiSC WOL/Work of Leader™ -johtajuusprofiili
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Lähiopiskelu

Eläimen virtsanäytteen tutkimus -workshop

Workshop on tarkoitettu klinikkaeläinhoitajien jatkokouluttautumiseen. Koulutuksessa käydään läpi eläimen virtsanäytteen teoriaa sekä tutkimuksiin valmistelua ja näytteen käsittelyä sekä tutkimista. Päivään sisältyy myös käytännön harjoituksia. Koulutus voidaan toteuttaa räätälöitynä yrityksesi tarpeisiin.
Seuraavat koulutukset
Eläimen virtsanäytteen tutkimus-workshop, yrityskohtainen, Kysy lisää
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Eläimen virtsanäytteen tutkimus -workshop
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Lähiopiskelu

Ensiavun erikoiskoulutus turvallisuusalalle

Koulutus syventää ja kehittää jo olemassa olevia ensiaputaitoja. Koulutuksessa käydään läpi tyypillisimpiä turvallisuusalalla kohdattavia ensiaputilanteita. Koulutus tuottaa vartijoille ja järjestyksenvalvojille lisäosaamista ammatissa vaaditun perustason ensiapuosaamisen lisäksi. Koulutus perustuu todellisiin yksityisen turvallisuusalan esimerkkitilanteisiin, joita vartijat ja järjestyksenvalvojat työssään kohtaavat. Teemoina ovat esimerkiksi itsemurhayritykset, vainajan kohtaaminen ja massiiviset verenvuodot. Koulutuksessa syvennetään myös tilannetietoisuutta erilaisissa toimintaympäristöissä, esimerkiksi junissa, julkisissa tapahtumissa ja kauppakeskuksissa. Koulutuksen lähtötasovaatimuksena on vartijan tai järjestyksenvalvojan työssä tarvittava perustason ensiapuosaaminen. Jos sinä tai yrityksesi tarvitsette perustason ensiapuosaamista, klikkaa tästä. 
Seuraavat koulutukset
Ensiavun erikoiskoulutus turvallisuusalalle
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Ensiavun erikoiskoulutus turvallisuusalalle
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Lähiopiskelu

Esihenkilövalmennukset puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalle

Hyvä johtaminen on perusta yrityksen menestykselle. Esihenkilöllä on paljon vastuuta ja hänen pitää pystyä muokkaamaan toimintaansa työelämän muuttuvissa tilanteissa. Työssään esihenkilöllä on erilaisia rooleja ja häneltä vaaditaan monenlaista osaamista. Esihenkilön pitää ymmärtää ja hallita monia kokonaisuuksia.
Seuraavat koulutukset
Esihenkilövalmennukset puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalle
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Esihenkilövalmennukset puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalle
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen

Everything DiSC™ työyhteisöprofiili

Everything Disc™ Työyhteisöprofiili toimii oman kehittymisen työkaluna, sen avulla tunnistetaan omat vahvuudet ja kehittämiskohteet. Tämä profiili auttaa ymmärtämään myös ihmisten erilaisuutta, erilaisia toimintatyylejä ja käyttäytymispiirteitä. Profiili auttaa parantamaan viestintää erilaisten yksilöiden välillä sekä kehittää johtamista.
Seuraavat koulutukset
Everything DiSC™ työyhteisöprofiili
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Everything DiSC™ työyhteisöprofiili
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Monimuoto

Generatiivisen tekoälyn HR-forum: kulttuurimuutoksen johtajat ja edelläkävijät

Koulutus koostuu kahdeksasta 2 tunnin työpajasta, joissa keskitytään tekoälyn käytännön soveltamiseen HR-tehtävissä. Työpajat sisältävät asiantuntijapuheenvuoroja, case-esimerkkejä sekä interaktiivisia harjoituksia. Välitehtävien avulla osallistujat voivat kokeilla oppimaansa omassa organisaatiossaan ja tuoda kokemuksiaan jakoon seuraavassa tapaamisessa.
Seuraavat koulutukset
Generatiivisen tekoälyn HR-forum: kulttuurimuutoksen johtajat ja edelläkävijät
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Monimuoto
Lue lisää koulutuksesta Generatiivisen tekoälyn HR-forum: kulttuurimuutoksen johtajat ja edelläkävijät
 • Yrityskohtainen
 • Etäopiskelu
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
 • Lähiopiskelu

Haastavat asiakaspalvelutilanteet

Koulutuksessa saat perustiedot ja -taidot haastavien asiakaspalvelutilanteiden hallintaan. Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on lisätä ymmärrystä asiakkaan tunnetiloista. Miksi asiakas on haastava ja miten omalla toiminnalla voidaan tilanteen kehittymiseen vaikuttaa? Koulutukseen voidaan myös sisällyttää muita asiakkaan toivomia aihepiirejä.Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien taitoja ja valmiuksia toimia erilaisissa haastavissa ja paineistetuissa asiakaspalvelutilanteissa. Koulutuksen aikana osallistuja oppii tunnistamaan häiriökäyttäytymisen taustatekijöitä, saa valmiuksia ymmärtää erilaisia asiakaspalvelutilanteeseen liittyviä tunnetiloja ja kehittää kykyään ratkaista ongelmallisia tilanteita. Lisäksi koulutus antaa työkaluja edistää omassa työroolissaan asiakastyytyväisyyttä ja myönteistä asiakaskokemusta. 
Seuraavat koulutukset
Haastavat asiakaspalvelutilanteet
 • Jatkuva haku
 • Lähiopiskelu
 • Etäopiskelu
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
Lue lisää koulutuksesta Haastavat asiakaspalvelutilanteet
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen

Hankinnan tehtävät, tavoitteet ja organisointi

Mitä on hankintatoimi? Mitä ovat hankintatoimen tehtävät ja millaista osaamista ne edellyttävät? Millaisia tavoitteita hankinnalle asetetaan? Millaisia vaihtoehtoja hankinnan organisoinnille ja toteuttamiselle on? Näihin kysymyksiin etsitään ja löydetään vastauksia hankintakoulutuksen ensimmäisessä osiossa.
Seuraavat koulutukset
Hankintakoulutus 1, hankinnan tehtävät, tavoitteet ja organisointi
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Hankinnan tehtävät, tavoitteet ja organisointi
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen

Hankinnan valmistelu

Mistä hankintatarpeet muodostuvat? Miten määrittelemme hankintatarpeen? Mitkä ovat hankintakategoriat? Kilpailutus vai kumppanuus? Onko meillä toimittaja vai pitääkö toimittajia etsiä? Miten toimittajan etsintä ja arviointi voisi tapahtua? Kuka tekee, mitä tekee ja miten?​ Koulutuksessa etsimme ja löydämme näihin vastauksia. 
Seuraavat koulutukset
Hankintakoulutus 2, hankinnan valmistelu
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Hankinnan valmistelu
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen

Hankinnat ja talous

Miten hankinnoilla voidaan vaikuttaa kannattavuuteen? Tehdäänkö itse vai ostetaanko? Miten toteutamme toimittajan taloudellisen arvioinnin? Miten rahoitamme hankinnat? Näihin kysymyksiin etsitään ja löydetään vastauksia Taitotalon hankintakoulutusten osiossa hankinnat ja talous.​ 
Seuraavat koulutukset
Hankintakoulutus 4, hankinnat ja talous
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Hankinnat ja talous
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen

Hankinnan seuranta ja kehittäminen

Miten kehitämme toimittajayhteistyötä kertaostoista kohti strategista yhteistyötä? Mitä tietoa tarvitaan  kehittämiseen? Miten ja mistä tietoa saadaan ja miten se tulisi analysoida? Miten hankintojen onnistumista ja tehokkuutta voidaan mitata? Mitkä ovat käytännön toimet hankintojen kehittämiseksi? Näihin kysymyksiin etsitään ja löydetään vastauksia Taitotalon hankintakoulutusten osiossa: Hankinnan seuranta ja kehittäminen.
Seuraavat koulutukset
Hankintakoulutus 6, hankinnan seuranta ja kehittäminen
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Hankinnan seuranta ja kehittäminen
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Lähiopiskelu

Henkinen ensiapu ja traumatietoisuus

Maailma ja työelämä elävät yllättävien ja nopeiden muutosten keskellä.  Elämässä voi tapahtua monenlaisia käänteitä, jotka koettelevat yksittäistä ihmistä tai kokonaisia (työ)yhteisöjä. Kriisi – ja traumatietoisuuden lisääminen auttaa työssäjaksamisessa sekä lisää koko työyhteisön työhyvinvointia ja –turvallisuutta.
Seuraavat koulutukset
Henkinen ensiapu ja traumatietoisuus
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Henkinen ensiapu ja traumatietoisuus
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Lähiopiskelu

Hotelli- ja majoitustilojen puhtaanapitokoulutus

Koulutus opettaa tuottamaan asiakaslähtöistä siivouspalvelua hotelli- ja majoitustiloissa. Tavoitteena on oppia tehokas, tuottava ja ergonominen tapa toimia sekä pyrkiä helpottamaan siivoustyössä toimivien arkea esimerkiksi työn organisoinnin sekä siivousmenetelmä- ja välinevalintojen avulla. Pyydä tarjous.
Seuraavat koulutukset
Hotelli- ja majoitustilojen puhtaanapito -koulutus
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Hotelli- ja majoitustilojen puhtaanapitokoulutus
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Lähiopiskelu

Huoneistoremontin pelisäännöt

Asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa osakasta ilmoittamaan huoneistossa tehtävistä remontti- ja korjaustöistä. Koulutuksessa saat tietää, kuinka menetellä huoneistoremonttia suunniteltaessa. Ymmärrät muutostyöilmoituksen tärkeyden ja kunnossapitotöiden vastuun jakautumisen. Pyydä tarjous.
Seuraavat koulutukset
Huoneistoremontin pelisäännöt
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Huoneistoremontin pelisäännöt
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Lähiopiskelu

Hygieniapassikoulutus ja -testi yrityksille

Hygieniapassikoulutus ja -testi on tarkoitettu elintarvikkeiden parissa työskenteleville, jotka käsittelevät helposti pilaantuvia, pakkaamattomia elintarvikkeita. Koulutuksen jälkeen suoritetaan Ruokaviraston hygieniapassitesti.Järjestämme hygieniaosaamiskoulutuksia myös yritystoteutuksina Taitotalon tai asiakkaan tiloissa. Koulutuksen kesto ja toteutustapa sovitaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Pyydä tarjous yrityksellenne.
Seuraavat koulutukset
Hygieniapassikoulutus ja -testi yrityksille
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Hygieniapassikoulutus ja -testi yrityksille
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen

Incoterms-toimitustapalausekkeet

YRITYSKOHTAINEN Opit myyjän ja ostajan kannalta tärkeät asiat Incoterms-toimitustapalausekkeiden oikeasta käytöstä ja valinnoista. Lisäksi käymme läpi yrityksen toimitustapapaletin, jolla on merkitystä vuositasolla. Koulutuksessa saat vahvat eväät kehittää omaa toimitustapalausekekäyttöäsi.
Seuraavat koulutukset
Incoterms-toimitustapalausekkeet
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Incoterms-toimitustapalausekkeet
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Lähiopiskelu

Isännöinnin LVI-tekninen tehopäivä

Koulutus antaa perustietoa ja ymmärrystä LVI-laitteista sekä niiden tyypillisimmistä vikatilanteista ja ongelmanratkaisuista. Koulutuksessa perehdytään lämmönjako- ja ilmanvaihtojärjestelmiin isännöinnin näkökulmasta. Painopisteenä on energiavaikutusten ymmärtäminen, miten havaitaan energiaa tuhlaavat ohjaukset ja säädöt. Pyydä tarjous!
Seuraavat koulutukset
Isännöinnin LVI-tekninen tehopäivä
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Isännöinnin LVI-tekninen tehopäivä
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Monimuoto

Johda tekoälyn hyödyntämisen kulttuuria

Ymmärrät avointen tekoälysovellusten (ChatGPT ja Copilot) lähtökohdat ja niiden käyttömahdollisuuksia. Opit hyödyntämään tekoälyä muutosten suunnittelussa. Tekoäly muuttaa muun muassa työtapoja, tiimityöskentelyä ja päätöksentekoa. Se tarkoittaa myös organisaatiokulttuurin muutosta, joka vaatii aktiivista ja tietoista johtamista. 
Seuraavat koulutukset
Johda tekoälyn hyödyntämisen kulttuuria
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Monimuoto
Lue lisää koulutuksesta Johda tekoälyn hyödyntämisen kulttuuria
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Lähiopiskelu

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus (8 h) yrityksille

Järjestyksenvalvojan on suoritettava järjestyksenvalvojan kertauskoulutus (8 h) ennen järjestyksenvalvojakortin uusimista. Voit osallistua kertauskoulutukseen milloin tahansa järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen suorittamisen jälkeen. Uutta järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä tulee hakea 6 kuukauden sisällä kertauskoulutuksen suorittamisesta.
Seuraavat koulutukset
Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus (8 h) yrityksille
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Lähiopiskelu

Järjestyksenvalvojan peruskoulutus yrityksille

Järjestyksenvalvoja pitää yllä järjestystä ja turvallisuutta sekä estää rikoksia ja onnettomuuksia toimialueellaan. Jotta voit hakea poliisilta hyväksyntää järjestyksenvalvojaksi, tarvitset järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen (40h).Koulutuksen tavoitteena on, että voit suorittaa hyväksytysti sisäministeriön asetuksen (878/2016) mukaisen järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen. Koulutus antaa valmiudet toimia monipuolisissa järjestyksenvalvojan tehtävissä. 
Seuraavat koulutukset
Järjestyksenvalvojan peruskoulutus
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Järjestyksenvalvojan peruskoulutus yrityksille
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Lähiopiskelu

Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus yrityksille

Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus (16h) on tarkoitettu järjestyksenvalvojille, jotka haluavat syventää voimankäytön fyysistä ja teoreettista osaamista. Koulutus vahvistaa valmiuksia toimintaan ja varautumiseen voimankäyttötilanteissa. Poliisi voi myös edellyttää järjestyksenvalvojilta lisäkoulutuksen suorittamista.
Seuraavat koulutukset
Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus yrityksille
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus yrityksille
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Lähiopiskelu

Kaasusumuttimen käyttäjäkoulutus (5 h)

Vartijoiden ja järjestyksenvalvojien on mahdollista kantaa työtehtävissään kaasusumutinta, mikäli he ovat suorittaneet kaasusumuttimen käyttäjäkoulutuksen (5h) sekä muut edellytykset kaasusumuttimen kantamiseen työtehtävissä täyttyvät. Ennen kaasusumutinkoulutusta tulee olla suoritettuna voimankäytön yleinen osa tai fyysisen voimankäytön perusteet.
Seuraavat koulutukset
Kaasusumuttimen käyttäjäkoulutus (5h)
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Kaasusumuttimen käyttäjäkoulutus (5 h)
 • Yrityskohtainen
 • Etäopiskelu
 • Lähiopiskelu

Kaatumistapaturmien riskitekijät ja ennaltaehkäisy hoivapalveluissa

Koulutus antaa valmiuksia tunnistaa yksilöllisiin kaatumistapaturmiin liittyviä riskitekijöitä ja keinoja niiden ennaltaehkäisyyn sekä hoivapalveluissa että asiakkaan kotona, myös muistisairailla asiakkailla. Koulutuksessa lisääntyy ymmärrys toimintakyvyn heikkenemisen muutoksista ja niiden yhteydestä kaatumistapaturmien syntymiseen sekä toimintakyvyn ylläpysymisen merkityksestä kaatumistapaturmien ennaltaehkäisyssä. 
Seuraavat koulutukset
Kaatumistapaturmien riskitekijät ja ennaltaehkäisy hoivapalveluissa
 • Jatkuva haku
 • Lähiopiskelu
 • Etäopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Kaatumistapaturmien riskitekijät ja ennaltaehkäisy hoivapalveluissa
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Lähiopiskelu

Keittiötilojen puhtaanapitokoulutus

Koulutuksessa opit tuottamaan asiakaslähtöistä puhtaanapitopalvelua keittiötiloissa. Opit tehokkaan, ammattimaisen ja ergonomisen tavan toimia muun muassa työn organisoinnilla sekä oikeilla siivousmenetelmä- ja välinevalinnoilla. Koulutus sopii hyvin myös uusien työntekijöiden perehdytyskoulutukseksi. Pyydä tarjous. 
Seuraavat koulutukset
Keittiötilojen puhtaanapitokoulutus
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Keittiötilojen puhtaanapitokoulutus
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen

Kielimentori monikulttuurisessa työyhteisössä

Koulutus luo keinoja ja antaa ratkaisuja monikulttuurisen työpaikan viestintätilanteisiin. Koulutuksessa saat käytännön välineitä monikulttuurisen työyhteisön toimivan ja onnistuneen ammatillisen viestinnän toteuttamiseen. Koulutus räätälöidään työyhteisön tarpeita vastaavaksi ammattikielen ja -käsitteistön sekä työtehtävien osalta. Koulutuksen kesto on ½ - 1 pv, sopimuksen mukaan.
Seuraavat koulutukset
Kielimentori monikulttuurisessa työyhteisössä
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Kielimentori monikulttuurisessa työyhteisössä
 • Yrityskohtainen
 • Etäopiskelu
 • Lähiopiskelu
 • Monimuoto

Kielimentorointi työyhteisössä -valmennus

Valmennuksen tavoitteena on käynnistää kielimentorointi työyhteisössä sekä kouluttaa mentoreita ja aktoreita soveltamaan kielitietoisen ohjauksen toimintatapoja omassa työskentelyssä. Toteutustapa on vuorovaikutteiset luennot ja työpajat. Luentojen ja työpajojen materiaalit toimitetaan osallistujille sovitulla tavalla. 
Seuraavat koulutukset
Kielimentorointi työyhteisössä -valmennus
 • Jatkuva haku
 • Lähiopiskelu
 • Etäopiskelu
 • Monimuoto
Lue lisää koulutuksesta Kielimentorointi työyhteisössä -valmennus
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Lähiopiskelu

Kiertotalous ja vastuullinen toiminta

Syvennä osaamistasi kiertotalouden ja ilmastopositiivisen liiketoiminnan trendeistä. Koulutuksessa opit luomaan kestäviä ratkaisuja yhdistämällä kiertotalouden ja palvelumuotoilun parhaat käytännöt. Ota askel kohti vastuullisuutta ja vie yrityksesi liiketoiminta uudelle tasolle.
Seuraavat koulutukset
Kiertotalous ja vastuullinen toiminta
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Kiertotalous ja vastuullinen toiminta
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Monimuoto

Kiinteistönhoidon osaamiskartoitus yritysryhmille

Kartoituksella selvitetään kiinteistönhoitoalalla toimivan henkilön osaaminen yrityksen tarpeiden pohjalta. Kartoituksen jälkeen työnantaja saa selvitykset osallistuvan henkilöstön osaamisen tasosta ja mahdollisista kehitystarpeista. Päivystystestauksessa yritys saa varmuuden työntekijän osaamistasosta erilaisiin sopimuskohteisiin. Pyydä tarjous.
Seuraavat koulutukset
Kiinteistönhoidon osaamiskartoitus yritysryhmille
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Monimuoto
Lue lisää koulutuksesta Kiinteistönhoidon osaamiskartoitus yritysryhmille
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Monimuoto

TaitavaKiinteistö, kiinteistöteknisten vikailmoitusten tehokas hallinta

Kiinteistön asiakkaiden lähettämien vikailmoitusten hyvä vastaanottaminen on tärkeää vikojen ratkaisemisen kannalta. Perusteellisesti vastaanotetut vikailmoitukset parantavat ja lyhentävät vian määrittelyä sekä vian jatkohoitoa. Tämä nopeuttaa vian korjaamista, parantaa asiakastyytyväisyyttä ja vähentää kustannuksia. Pyydä tarjous.
Seuraavat koulutukset
TaitavaKiinteistö, kiinteistöteknisten vikailmoitusten tehokas hallinta
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Monimuoto
Lue lisää koulutuksesta TaitavaKiinteistö, kiinteistöteknisten vikailmoitusten tehokas hallinta
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Monimuoto

Kilpailuetua vastuullisuudesta auto-, logistiikka- ja kuljetusalalla

Tulevaisuuden voittaja ymmärtää, että vastuullisuus ei ole vain trendi, vaan keskeinen osa liiketoimintastrategiaa. Miten viedä vastuullisuus käytäntöön päivittäisessä toiminnassa ja tuottaa sillä todellista kilpailuetua? Tervetuloa mukaan kestävyysvallankumoukseen auto-, logistiikka- ja kuljetusalalla! 
Seuraavat koulutukset
Kilpailuetua vastuullisuudesta auto-, logistiikka ja kuljetusalalla
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Monimuoto
Lue lisää koulutuksesta Kilpailuetua vastuullisuudesta auto-, logistiikka- ja kuljetusalalla
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen

Kilpailuetua vastuullisuudesta kiinteistö- ja rakennusalalla

Tulevaisuuden voittaja ymmärtää, että vastuullisuus ei ole vain trendi, vaan keskeinen osa liiketoimintastrategiaa. Miten viedä vastuullisuus käytäntöön päivittäisessä toiminnassa ja tuottaa sillä todellista kilpailuetua. Tervetuloa mukaan kestävyysvallankumoukseen kiinteistöalalla! 
Seuraavat koulutukset
Kilpailuetua vastuullisuudesta kiinteistöalalla
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Kilpailuetua vastuullisuudesta kiinteistö- ja rakennusalalla
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen

Kilpailuetua vastuullisuudesta palvelualoilla

Tulevaisuuden menestyjä ymmärtää, että vastuullisuus ei ole pelkkä trendi vaan keskeinen osa liiketoimintastrategiaa palvelualoilla. Miten tuoda vastuullisuus käytäntöön päivittäisessä toiminnassa ja luoda sillä todellista kilpailuetua palvelualoilla? Tervetuloa mukaan kestävyysvallankumoukseen palvelusektorilla! 
Seuraavat koulutukset
Kilpailuetua vastuullisuudesta palvelualoilla
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Kilpailuetua vastuullisuudesta palvelualoilla
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen

Kilpailuetua vastuullisuudesta sote-alalla

Tulevaisuuden menestyjä ymmärtää, että vastuullisuus ei ole pelkkä trendi vaan keskeinen osa liiketoimintastrategiaa palvelualoilla. Miten tuoda vastuullisuus käytäntöön päivittäisessä toiminnassa ja luoda sillä todellista kilpailuetua sote-alalla? Tervetuloa mukaan kestävyysvallankumoukseen sote-sektorilla! 
Seuraavat koulutukset
Kilpailuetua vastuullisuudesta sote-alalla
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Kilpailuetua vastuullisuudesta sote-alalla
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen

Kilpailuetua vastuullisuudesta teollisuudessa

Tulevaisuuden menestyjä ymmärtää, että vastuullisuus ei ole pelkkä trendi vaan keskeinen osa liiketoimintastrategiaa teollisuuden eri aloilla. Miten tuoda vastuullisuus käytäntöön päivittäisessä toiminnassa ja luoda sillä todellista kilpailuetua teollisuudessa? Tervetuloa mukaan kestävyysvallankumoukseen teollisuudessa! 
Seuraavat koulutukset
Kilpailuetua vastuullisuudesta teollisuudessa
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Kilpailuetua vastuullisuudesta teollisuudessa
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen

Kokous-, työyhteisö- tai virkistyspäivä ruokaelämyksien parissa

Järjestä inspiroiva kokouspäivä, työyhteisöpäivä tai virkistyspäivä! Taitokeittiössä voi luontevasti yhdistää ruoanlaiton ja yhdessä tekemisen ilon. Ota yhteyttä ja kerro toiveistasi! Suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä innostava päivä.
Seuraavat koulutukset
Kokous-, työyhteisö- tai virkistyspäivä ruokaelämyksien parissa
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Kokous-, työyhteisö- tai virkistyspäivä ruokaelämyksien parissa
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen

Laboratoriotyöskentely, verinäytteenotto ja tulkinta hoitajan näkökulmasta -workshop

Eläintenhoitajalla on merkittävä rooli näytteenoton ohjauksessa, itse näytteenotossa, näytteen käsittelyssä ja tutkimisessa sekä tulosten kirjaamisessa. Käytännön osuudessa opetellaan mikroskopoimalla tunnistamaan näytteen laatuun ja tulokseen vaikuttavia tekijöitä.  Koulutus voidaan toteuttaa räätälöitynä yrityksesi tarpeisiin.
Seuraavat koulutukset
Laboratoriotyöskentely, verinäytteenotto ja tulkinta hoitajan näkökulmasta -workshop
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Laboratoriotyöskentely, verinäytteenotto ja tulkinta hoitajan näkökulmasta -workshop
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen

Luontaiset taipumukset™

Luontaiset taipumuksen -mallin runkona on USA:ssa kehitetty MBTI-malli, mikä pohjautuu Carl Jungin teorioihin. Se perustuu taipumusteoriaan, joka avaa aivan näköalan itseemme ja yhteistyökumppanimme erilaisuuden ymmärtämiseen. Henkilö tekee kartoituksen, jonka perusteella hän saa raportin. Raportti käydään malliin lisensioituneen valmentajan kanssa läpi ja tarkastellaan haluttuja sovellusalueita sen hyödyntämiseksi.
Seuraavat koulutukset
Luontaiset taipumukset
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Luontaiset taipumukset™
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Lähiopiskelu

MAPA® – haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisy ja hallinta

Koulutuksen painopiste on vuorovaikutuksellisten, ennakoivien menetelmien käyttö aggressiivisen asiakkaan kohtaamisessa. Sinua ohjataan huomioimaan oman käytöksesi ja asenteidesi merkitys tilanteen hallinnassa. Keskeisessä roolissa on myös tilanteiden jälkipuinti.Opit suojautumaan ja irtautumaan, kun ahdistunut tai aggressiivinen henkilö lyö tai tarttuu kiinni. Tarvitset fyysisen ohjaamisen ja rajoittamisen taitoja, jos asiakas on vaarassa vahingoittaa itseään tai muita. Perehdyt lähestymisen, myönteisen koskettamisen, sekä fyysisen ohjauksen ja rajoittamisen taitoihin istuma-asennossa ja seisten.Sinua ohjataan käyttämään aina vähiten rajoittavaa menetelmää ja toteuttamaan sitä lyhimmän mahdollisen ajan.
Seuraavat koulutukset
MAPA® (Management of Actual or Potential Aggression) – Haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisy ja hallinta
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta MAPA® – haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisy ja hallinta
 • Yrityskohtainen
 • Etäopiskelu
 • Lähiopiskelu
 • Monimuoto

Miten löytää ratkaisuja monimuotoisuuden tuomiin haasteisiin työyhteisössä?

Työpajan tavoitteena on auttaa sanoittamaan yrityksessä koettuja haasteita, jotka vaikuttavat hyvinvointia vähentävästi ja aiheuttavat kitkaa töiden sujumisessa. Tavoitteena on päästä keskustelemaan ratkaisuvaihtoehdoista ja tarvittavista tukikeinoista.Työpaja auttaa yrityksen johtoa ja HR:ää suunnittelemaan ja päättämään tarvittavista toimenpiteistä monimuotoisen työyhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä työtehtävistä suoriutumisen ja yhteistyökyvyn parantamiseksi. Yrityksessä osataan sitouttaa eri osapuolet muutoksen tavoitteisiin ja uusiin toimintatapoihin.
Seuraavat koulutukset
Miten löytää ratkaisuja monimuotoisuuden tuomiin haasteisiin työyhteisössä?
 • Jatkuva haku
 • Lähiopiskelu
 • Etäopiskelu
 • Monimuoto
Lue lisää koulutuksesta Miten löytää ratkaisuja monimuotoisuuden tuomiin haasteisiin työyhteisössä?
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen

Kokous-, työyhteisö- tai virkistyspäivä mocktailien parissa

Järjestä inspiroiva kokouspäivä, työyhteisöpäivä tai virkistyspäivä! Mocktail-päivä tarjoaa unohtumattoman kokemuksen, joka yhdistää tekemisen ilon, ryhmätyön ja kokouksen. Suunnitellaan yhdessä tuottava ja innostava päivä. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!
Seuraavat koulutukset
Kokous-, työyhteisö- tai virkistyspäivä mocktailien parissa
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Kokous-, työyhteisö- tai virkistyspäivä mocktailien parissa
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen

Monimuotoisen työyhteisön johtaminen

Pysyäkseen mukana muutoksessa ja varmistaakseen toimintaedellytyksensä on yrityksen johdettava monimuotoisuutta aktiivisesti ja osaavasti, sillä siten saavutetaan monia hyötyä. Väestön ikääntyminen ja kansainvälistyminen vaikuttavat työvoiman saatavuuteen, jolloin monimuotoisuudella luodaan kilpailuetua ja vahvistetaan työnantajamainetta.
Seuraavat koulutukset
Monimuotoisen työyhteisön johtaminen
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Monimuotoisen työyhteisön johtaminen
 • Yrityskohtainen
 • Etäopiskelu
 • Lähiopiskelu
 • Monimuoto

Monimuotoisen työyhteisön tuki - orientaatioluento organisaation johdolle

Luento tukee yritystä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitteluun liittyvän käsitteistön haltuun ottamisessa, aihepiiriin liittyvässä tavoitteiden asettelussa ja tarvittavien koulutusten ja muiden tukitoimien määrittelyssä. Luento auttaa yrityksen johtoa ja HR:ää suunnittelemaan ja päättämään tarvittavista toimista monimuotoisen työyhteisön tukemiseksi. Yrityksessä osataan paremmin sitouttaa eri osapuolet muutoksen tavoitteisiin ja prosesseihin. 
Seuraavat koulutukset
Monimuotoisen työyhteisön tuki -luento
 • Jatkuva haku
 • Lähiopiskelu
 • Etäopiskelu
 • Monimuoto
Lue lisää koulutuksesta Monimuotoisen työyhteisön tuki - orientaatioluento organisaation johdolle
 • Yrityskohtainen
 • Etäopiskelu
 • Lähiopiskelu
 • Monimuoto

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus työelämässä -luento

Luento auttaa perehtymään monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden käsitteistöön sekä tarkastelemaan työelämän prosesseja ja kohtaamisia inklusiivisuuden edistämisen näkökulmasta.   Luento auttaa yritysjohtoa ja HR:ää perehtymään monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden johtamiseen ja sitouttaa osanottajia inklusiivisuutta edistäviin käytäntöihin. 
Seuraavat koulutukset
Monimuotoisuus ja inklusiivisuus työelämässä -luento
 • Jatkuva haku
 • Lähiopiskelu
 • Etäopiskelu
 • Monimuoto
Lue lisää koulutuksesta Monimuotoisuus ja inklusiivisuus työelämässä -luento
 • Yrityskohtainen
 • Etäopiskelu
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
 • Lähiopiskelu

Monikulttuurisuus ja monimuotoisuus hoitotyössä

Työyhteisöt terveydenhuollossa ovat enenevissä määrin kansainvälistymässä ja monikulttuurisia. Työntekijät, asiakkaat ja potilaat tulevat eri taustoista ja ovat monikielisiä. Työyhteisöissä on hyvä osata tunnistaa monimuotoisuuden tuomat haasteet ja voimavarat. Koulutuksen tarkoituksena on tunnistaa erilaisia monikulttuurisuutta ja monimuotoisuutta tukevia työtapoja ja ennakoida haastavia työelämän tilanteita. Koulutuksella voidaan tarjota lisäosaamista monikulttuurisen ja monimuotoisen työyhteisön työtapoihin ja asiakastyöhön. 
Seuraavat koulutukset
Monimuotoisuus ja monikulttuurisuus hoitotyössä
 • Jatkuva haku
 • Lähiopiskelu
 • Etäopiskelu
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
Lue lisää koulutuksesta Monikulttuurisuus ja monimuotoisuus hoitotyössä
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen

Muutosturvapalvelut yrityksille

Tarjoamme työnantajalle tukea henkilöstön muutostilanteessa ja tuemme yrityksen työnantajakuvaa muutosprosessissa. Muutosturvapalvelun ensisijaisena tavoitteena on tukea irtisanotun uudelleentyöllistymistä. Palvelu voi sisältää sekä yksilöllistä että ryhmämuotoista uravalmennusta ja työllistymistä edistäviä koulutuksia. Muutosturvapalvelu räätälöidään jokaisen yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin sopivaksi. Tarjoamme palvelua myös niille työntekijöille, jotka eivät ole muutosturvalain piirissä.​Toimimme valtakunnallisesti, ympäri Suomen. Uudenmaan alueella voimme toteuttaa valmennukset lähitoteutuksina tarvittaessa, muualle etätoteutuksina. 
Seuraavat koulutukset
Muutosturvapalvelut
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Muutosturvapalvelut yrityksille
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Monimuoto

Olennaisuusarvioinnin valmennus ja työpajatyöskentely

Valmennuksessa opit olennaisuusarvioinnin perusteet ja sen konkreettisen soveltamisen vastuullisuustyössä. Valmennus tarjoaa käytännön taitoja sidosryhmien tunnistamiseen, kyselyn suunnitteluun ja  toteutukseen sekä tulosten analysointiin, jotta voit vahvistaa vastuullisuusstrategiaasi konkreettisin askelin. 
Seuraavat koulutukset
Olennaisuusarvioinnin valmennus ja työpajatyöskentely
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Monimuoto
Lue lisää koulutuksesta Olennaisuusarvioinnin valmennus ja työpajatyöskentely
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Lähiopiskelu

Paineensietokyky ja sen kehittäminen turvallisuusalalla

Koulutuksessa opit ymmärtämään stressiä ja sen vaikutusta toimintakykyyn, hyvinvointiin sekä neuvottelu- ja vuorovaikutustilanteisiin. Koulutuksesta saat valmiuksia toimia eri vuorovaikutustilanteissa turvallisesti ja yhteistyökykyisesti sekä sietokykyä paineen alla toimimiseen.Koulutuksessa opit ymmärtämään stressiä hyvinvoinnin ja vuorovaikutustilanteiden haastajana sekä ymmärtämään omia ja toisten stressireaktioita. Koulutuksen teemana on myös stressireaktioista toipuminen, paineisessa tilanteessa toimiminen ja päätöksenteko sekä oman resilienssin kehittäminen. Käsiteltävät asiakokonaisuudet räätälöidään asiakkaan toimialan mukaisesti ja toimialan erityispiirteet otetaan koulutuksessa huomioon.
Seuraavat koulutukset
Paineensietokyky ja sen kehittäminen turvallisuusalalla
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Paineensietokyky ja sen kehittäminen turvallisuusalalla
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Lähiopiskelu

Palo- ja pelastusturvallisuuskoulutus

Palo- ja pelastusturvallisuuskoulutuksessa tutustut paloturvallisuudelle asetettuihin vaatimuksiin ja pelastussuunnitelmasta löytyviin tietoihin. Koulutuksessa käsitellään paloturvallisuutta ennakoinnin, turvallisuussuunnitelmien ja hätätilanteiden näkökulmasta. Pääpaino on turvallisuuden ennakoinnissa. 
Seuraavat koulutukset
Palo- ja pelastusturvallisuuskoulutus
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Palo- ja pelastusturvallisuuskoulutus
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen

Peili™

Peili™-käyttäytymisprofiili kuvaa yksilön luontaista toimintatapaa eli käyttäytymistyyliä sekä itsen että muiden silmin. Profiili syventää itsetuntemusta, auttaa ymmärtämään erilaisia käyttäytymistyylejä, vahvistaa kohtaamiskykyä ja rakentaa luottamusta yhteistyösuhteissa. 
Seuraavat koulutukset
Peili™
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Peili™
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Lähiopiskelu

Perehdytyskoulutus, train-the-trainer

Perehdyttäjien säännönmukaisella kouluttamisella varmistetaan ajantasainen perehdytys- ja työnopastusosaaminen, joka mahdollistaa laadukkaan perehdytyskokemuksen. Tulokkaan perehdytyskokemuksella on vaikutusta tämän työssä suoriutumiseen ja sitoutumisaikeisiin.Joskus yrityksessä voi kuitenkin olla sellainen tilanne, että on mahdotonta kouluttaa kaikkia perehdyttäjiä ja työnopastajia, esim. näiden suuren määrän takia. Kuitenkin heidän osaamisestansa tulisi jotenkin pitää huolta ja viedä sitä jopa uudelle tasolle.Koulutuskokonaisuuden päämääränä on kasvattaa ja tukea perehdyttäjien perehdytys- ja työnopastusosaamista antamalla tähän tehtävään sopivia työkaluja heidän esihenkilöilleen (esim. tiiminvetäjät, tuotannon 10, työnjohtajat).
Seuraavat koulutukset
Perehdytyskoulutus, train-the-trainer
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Perehdytyskoulutus, train-the-trainer
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Lähiopiskelu

Perussiivouksen valmennuskokonaisuus

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää mitä ajanmukaisella perussiivouksella tarkoitetaan ja milloin jokin tila kaipaa perussiivousta. Koulutus antaa valmiudet nykyaikaisen ja ympäristöystävällisen perussiivouksen ja lattianhoidon suunnitteluun, menetelmävalintoihin ja toteutukseen. Pyydä tarjous.
Seuraavat koulutukset
Perussiivouksen valmennuskokonaisuus
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Perussiivouksen valmennuskokonaisuus
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Monimuoto

Puhtauspassikoulutus

Koulutuksessa opit hallitsemaan puhtausalalla toimimisen perusperiaatteet: palveluosaamisen, menetelmänhallinnan ja työssäjaksamisen. Koulutuksessa käydään läpi ammatillisen arvostuksen rakentumista, asiakaslähtöisyyttä ja ylläpitosiivouksen osaamisen perusteita. Pyydä tarjous.
Seuraavat koulutukset
Puhtauspassikoulutus
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Monimuoto
Lue lisää koulutuksesta Puhtauspassikoulutus
 • Yrityskohtainen
 • Itsenäinen verkko-opiskelu

Ratkaisukeskeinen esihenkilö eläinalalla

Koulutuksen tehtävä on ensisijaisesti helpottaa johtamistyötä ja tehdä siitä sujuvaa. Koulutuspäiviltä saat itsellesi ja työyhteisöösi konkreettisia työkaluja esimerkiksi erilaisuuden yhteensovittamiseen, hankalien tilanteiden käsittelyyn sekä yhteistyön vahvistamiseen. Oppien viemistä käytäntöön tukevat keskustelut vertaistukiryhmässä sekä erilaiset oivalluttavat tehtävät. Koulutus voidaan toteuttaa räätälöitynä yrityksesi tarpeisiin.
Seuraavat koulutukset
Ratkaisukeskeinen esihenkilö eläinalalla, yrityskohtainen, kysy lisää
 • Jatkuva haku
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
Lue lisää koulutuksesta Ratkaisukeskeinen esihenkilö eläinalalla
 • Yrityskohtainen
 • Etäopiskelu
 • Lähiopiskelu
 • Monimuoto

Rekrytoinnin ja perehdytyksen käytännöt monimuotoisessa työyhteisössä -valmennus

Valmennuksen tavoitteena on muokata oman organisaation rekrytointiprosessia ja perehdytystä monimuotoistuvan työyhteisön tarpeita vastaavaksi, määritellä työtehtävien edellyttämiä osaamisen ja kielitaidon vaatimuksia ja kehittämisen tavoitteita sekä luoda niiden saavuttamiseen tarvittavia käytänteitä. Valmennus auttaa esihenkilöitä sekä rekrytoinnista ja perehdytyksestä vastaavia henkilöitä työstämään kyseisiä prosesseja monimuotoisuutta ja kielen oppimista tukeviksi. Organisaatio pystyy entistä paremmin hyödyntämään ja kehittämään rekrytoitavien työntekijöiden osaamista ja ammattitaitoa.   
Seuraavat koulutukset
Rekrytoinnin ja perehdytyksen käytännöt monimuotoisessa työyhteisössä -valmennus
 • Jatkuva haku
 • Lähiopiskelu
 • Etäopiskelu
 • Monimuoto
Lue lisää koulutuksesta Rekrytoinnin ja perehdytyksen käytännöt monimuotoisessa työyhteisössä -valmennus
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen

Röntgen, päivityskoulutus klinikkaeläinhoitajille

Säteilysuojelun täydennyskoulutuksella varmistat säteilytoimintaan osallistuvien työntekijöiden ajantasaisen tiedon ionisoivasta säteilystä, sen vaikutuksista, säteilysuojelusta ja työskentelyä koskevista säädöksistä ja määräyksistä. Säteilytoimintaan osallistuvien eläinlääkintäalan työntekijöiden tulee saada koulutusta vähintään 5 vuoden välein. Suomessa astui vuonna 2018 voimaan uudistettu säteilylainsäädäntö, joka velvoittaa myös eläinlääkintäalaa. Lainsäädäntö määrittelee myös ammattitaidon ylläpitämisestä täydennyskoulutuksella. Taitotalossa alkoivat säteilylainsäädännön vaatimukset täyttävät täydennyskoulutukset eläinlääkintäalalla työskenteleville syksyllä 2023. Tarjolla on kaksi toteutusvaihtoehtoa:lähitoteutuswebinaariKoulutus voidaan toteuttaa myös työpaikkakohtaisesti omana ryhmänä - pyydä tarjous.  
Seuraavat koulutukset
Röntgen, päivityskoulutus klinikkaeläinhoitajille
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Röntgen, päivityskoulutus klinikkaeläinhoitajille
 • Yrityskohtainen
 • Etäopiskelu
 • Lähiopiskelu

Selkokieli

Selkokieli on olennainen osa kielitietoista viestintää. Koulutuksessa perehdyt selkokielen perusteisiin ja opit muokkaamaan viestintääsi sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä helpommin ymmärrettäväksi. 
Seuraavat koulutukset
Selkokieli
 • Jatkuva haku
 • Lähiopiskelu
 • Etäopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Selkokieli
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Lähiopiskelu

Siivouskonekoulutus 1: painehuuhtelukone, hidaskierroksinen lattianhoitokone ja vesi-imuri

Opit tehokkaan ja ergonomisen tavan työskennellä, ja saat tietoa miten hyödyntää siivouskoneita puhtaanapitotyössä. Koulutuksessa käsitellään painehuuhtelukoneen, hidaskierroksisen lattianhoitokoneen ja vesi-imurin käyttöperiaatteet ja käyttökuntoon laittaminen. Koulutus sopii myös uusien työntekijöiden perehdytyskoulutukseksi. Pyydä tarjous.
Seuraavat koulutukset
Siivouskonekoulutus 1: painehuuhtelukone, hidaskierroksinen lattianhoitokone ja vesi-imuri
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Siivouskonekoulutus 1: painehuuhtelukone, hidaskierroksinen lattianhoitokone ja vesi-imuri
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Lähiopiskelu

Siivouskonekoulutus 2: nopeakierroksinen lattianhoitokone, yhdistelmäkoneet ja pölynimuri

Opit tehokkaan ja ergonomisen tavan työskennellä, ja saat tietoa miten hyödyntää siivouskoneita puhtaanapitotyössä. Koulutuksessa käsitellään nopeakierroksisen lattianhoitokoneen, yhdistelmäkoneiden ja pölynimurin käyttöperiaatteet ja käyttökuntoon laittaminen. Koulutus sopii myös uusien työntekijöiden perehdytyskoulutukseksi. Pyydä tarjous.
Seuraavat koulutukset
Siivouskonekoulutus 2: nopeakierroksinen lattianhoitokone, yhdistelmäkoneet ja pölynimuri
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Siivouskonekoulutus 2: nopeakierroksinen lattianhoitokone, yhdistelmäkoneet ja pölynimuri
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Lähiopiskelu

Siivouskonekoulutus 3: istuen ohjattava yhdistelmäkone

Koulutuksessa opit tehokkaan ja ergonomisen tavan työskennellä, ja saat tietoa miten hyödyntää siivouskoneita puhtaanapitotyössä. Koulutuksessa käsitellään istuen ohjattavan yhdistelmäkoneen käyttöperiaatteet ja käyttökuntoon laittaminen. Koulutus sopii myös uusien työntekijöiden perehdytyskoulutukseksi. Pyydä tarjous.
Seuraavat koulutukset
Siivouskonekoulutus 3: istuen ohjattava yhdistelmäkone
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Siivouskonekoulutus 3: istuen ohjattava yhdistelmäkone
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen

Sisälogistiikan kehittämisen palvelut

YRITYSKOHTAINEN Kokonaisvaltaista sisälogistiikan kehittämispalvelua yrityksille. Taitotalon asiantuntija auttaa yritystä löytämään sisälogistiikan kehittämiskohteita, joita lähdetään pitkäjänteisesti viemään eteenpäin. Tarkoituksena on parantaa muun muassa yrityksen kilpailukykyä, kustannustehokkuutta ja työturvallisuutta.
Seuraavat koulutukset
Sisälogistiikan kehittämisen palvelut
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Sisälogistiikan kehittämisen palvelut
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen

Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusosaaja

Henkilöturvallisuuskoulutuksella varmistetaan hoiva-alan asiakastyössä olevan henkilökunnan turvallisuus ja näin ennalta ehkäistään uhkatilanteita sekä minimoidaan mahdollisten uhkatilanteiden seuraukset. Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusosaaja -koulutus (aiemmin Sosiaali- ja terveysalan turvakortti -koulutus) antaa valmiudet vaarojen tunnistamiseen ja arviointiin, onnettomuuksien ehkäisyyn ja onnettomuustilanteessa toimimiseen.Koulutuksessa turvallisuutta katsotaan potilas- ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta, mutta myös työturvallisuusnäkökulmasta. Siinä otetaan huomioon sosiaali- ja terveysalan monimuotoiset ympäristöt ja turvallisuusvaatimukset.Läpäistyäsi kurssin saat osaamisestasi todistuksen, joka on voimassa viisi vuotta. Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusosaajan pätevyytesi kirjataan SPEKin Turvallisuuskorttirekisteriin.
Seuraavat koulutukset
Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusosaaja
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusosaaja
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Lähiopiskelu

Työelämän stressinhallinta

Koulutuksessa opit ymmärtämään stressiä ja sen vaikutusta toimintakykyyn, hyvinvointiin sekä neuvottelu- ja vuorovaikutustilanteisiin. Saat myös valmiuksia toimia turvallisesti ja yhteistyökykyisesti sekä sietokykyä paineen alla toimimiseen. Lisäksi saat valmiuksia haastavasta tilanteesta toipumiseen ja psykososiaalisen kuormituksen ehkäisyyn.Koulutuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään stressiä hyvinvoinnin ja vuorovaikutustilanteiden haastajana ja ymmärtämään sekä omia että toisten stressireaktioita. Koulutuksen teemana on myös stressireaktioista toipuminen, paineisessa tilanteessa toimiminen ja päätöksenteko sekä henkilökohtaisen resilienssin kehittäminen. Käsiteltävät asiakokonaisuudet räätälöidään asiakkaan toimialan mukaisesti ja toimialan erityispiirteet otetaan koulutuksessa huomioon. Toimialat, jotka voivat sisältää erityispiirteitä, ovat esimerkiksi; kaupan ala, turvallisuusala, sosiaali- ja terveysala sekä esihenkilötyöskentely.
Seuraavat koulutukset
Työelämän stressinhallinta
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Työelämän stressinhallinta
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Monimuoto

TaitavaKiinteistö, polttomoottorikäyttöisten pienkoneiden huolto

Koulutuksessa syvennyt yleisimpien kiinteistönhuollon pienkoneiden tekniikkaan ja huoltoon liittyvät asiat käytännönläheisesti. Opit tekemään kausihuollot pienkoneille. Opiskelu painottuu koneiden käytännön huoltotöiden suorittamiseen. Pyydä tarjous.
Seuraavat koulutukset
TaitavaKiinteistö, polttomoottorikäyttöisten pienkoneiden huolto
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Monimuoto
Lue lisää koulutuksesta TaitavaKiinteistö, polttomoottorikäyttöisten pienkoneiden huolto
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Lähiopiskelu

TaitavaKiinteistö, vesi- ja viemärijärjestelmän ylläpito

Kiinteistöllä suoritettava säännöllinen vesi- ja viemärijärjestelmän kunnon tarkkailu on yksi kiinteistönhuollon perustehtävistä. Tämä koulutus syventää osaamista kiinteistöjen vesi- ja viemärijärjestelmän ylläpidosta. Koulutuksessa käydään aiheet läpi käytännön osaamisen näkökulmasta. Pyydä tarjous.
Seuraavat koulutukset
TaitavaKiinteistö, vesi- ja viemärijärjestelmän ylläpito
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta TaitavaKiinteistö, vesi- ja viemärijärjestelmän ylläpito
 • Yrityskohtainen
 • Itsenäinen verkko-opiskelu

TAITO-TESTI® - osaamiskartoitus kunnossapidolle

TAITO-TESTI® – mekaanisen kunnossapidon henkilöstölle – Pyydä tarjousTaito-testi® on TAITOTALON kehittämä ammatillisen osaamisen kartoittamiseen tarkoitettu menetelmä, jolla selvitetään henkilöstön osaamisen tasoa ja kehittämistarpeita. Osaamistestin tuloksia hyödynnetään osaamisalueittain ja suunnitellaan niiden pohjalta yritykselle koulutuksia. Koulutuskartoitus antaa tietoa myös rekry-tilanteisiin. 
Seuraavat koulutukset
TAITO-TESTI®-osaamiskartoitus kunnossapidolle
 • Jatkuva haku
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
Lue lisää koulutuksesta TAITO-TESTI® - osaamiskartoitus kunnossapidolle
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Lähiopiskelu

TaitavaKiinteistö, kiinteistönhoidon asiakaspalvelu

Koulutus auttaa osallistujia ymmärtämään asiakaspalvelun merkityksen ja sen erityispiirteet kiinteistönhoidon tehtävissä. Koulutuksen tavoitteena on lisätä asiakastyytyväisyyttä, kehittää vuorovaikutustaitoja ja kasvattaa työn tuloksellisuutta. Koulutus toteutetaan yrityskohtaisena, sen sisältö suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Pyydä tarjous.
Seuraavat koulutukset
TaitavaKiinteistö, kiinteistönhoidon asiakaspalvelu
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta TaitavaKiinteistö, kiinteistönhoidon asiakaspalvelu
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Monimuoto

Tekoälyllä vauhditettu osaamisen kehittäminen: koulutus HR-ammattilaisille

Ymmärrät avointen tekoälysovellusten (ChatGPT ja Copilot) lähtökohdat ja niiden käyttömahdollisuuksia henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Opit hyödyntämään generatiivista tekoälyä käytännön tasolla henkilöstön kehittämiseen ja osaamiseen liittyvissä toimintatavoissa esim. koulutusten suunnittelussa ja perehdyttämisessä. 
Seuraavat koulutukset
Tekoälyllä vauhditettu osaamisen kehittäminen: koulutus HR-ammattilaisille
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Monimuoto
Lue lisää koulutuksesta Tekoälyllä vauhditettu osaamisen kehittäminen: koulutus HR-ammattilaisille
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Lähiopiskelu

Teleskooppipatukkakoulutus (5 h)

Vartijoiden ja järjestyksenvalvojien on mahdollista kantaa työtehtävissään teleskooppipatukkaa, mikäli he ovat suorittaneet teleskooppipatukan käyttäjäkoulutuksen (5 h) sekä muut edellytykset teleskooppipatukan kantamiseen työtehtävissä täyttyvät. Ennen tkp-koulutusta tulee olla suoritettuna voimankäytön yleinen osa tai fyysisen voimankäytön perusteet.
Seuraavat koulutukset
Teleskooppipatukan käyttäjäkoulutus (5h)
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Teleskooppipatukkakoulutus (5 h)
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen

The Five Behaviours , DiSC™– viisi tiimin/johtoryhmän toimintatasoa

Tehokkaan tiimin luominen, jossa jokaisen tiimiläisen persoonallisuus ja taipumukset huomioidaan, edellyttää omistautunutta työskentelyä. The Five Behaviors -valmennusohjelma, joka perustuu tiimiarviointiin, auttaa selittämään, miten ryhmä voi muodostua aidoksi tiimiksi, joka perustuu keskinäiseen luottamukseen.
Seuraavat koulutukset
The Five Behaviours , DiSC™– viisi tiimin/johtoryhmän toimintatasoa
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta The Five Behaviours , DiSC™– viisi tiimin/johtoryhmän toimintatasoa
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen

Trukinkuljettajan koulutus

YRITYSKOHTAINEN Koulutuksessa saat keskeiset tiedot trukkityöskentelyyn vaadittavan kokonaisuuden (ajo-ohjeet, tekniikka, ympäristö) hallinnasta sekä opit ymmärtämään trukkityöskentelyyn liittyvät henkilö-, ympäristö- ja tuotevahinkoriskit. Koulutus edistää trukkityöskentelyn turvallisuutta sekä henkilö- että yritystasolla. 
Seuraavat koulutukset
Trukinkuljettajan ajolupaan oikeuttava koulutus
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Trukinkuljettajan koulutus
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen

Tulevaisuuden johtoryhmä -valmennusohjelma

Tulevaisuuden johtoryhmä on organisaatiokohtainen johtoryhmän kehittämisohjelma, jonka sisältö räätälöidään asiakaskohtaisesti. Valmennuksella varmistetaan johtoryhmän toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden kehittyminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Vastuuvalmentajalla on mittava kokemus johtoryhmätyöstä erilaisissa organisaatioissa.
Seuraavat koulutukset
Tulevaisuuden johtoryhmä - valmennusohjelma
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Tulevaisuuden johtoryhmä -valmennusohjelma
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen

Tulityökorttikoulutus yrityksille

Järjestämme tulityökorttikoulutuksia yrityksille Taitotalon tiloissa, mutta tarvittaessa myös asiakkaan tiloissa, jos asiakkaalta löytyvät sopivat tilat koulutuksen pitämiseen. Koulutus vaatii luentotilan lisäksi n. 50 m2 alueen ulkona sammutusharjoituksia varten. Sammutusharjoitusalue ei saisi olla rakennusten ilmanottoaukkojen läheisyydessä, jotta harjoituksessa syntyvä pieni määrä savua ei päätyisi rakennuksen ilmanvaihtoon.Hinnat:Tulityökorttikoulutuksen hinta on 1300 € alv 0 % + 35 €/osallistuja (max 30 hlöä) alv 0 %. Arvonlisävero 24 % lisätään hintaan. Jos koulutus pidetään Taitotalon tiloissa, on mahdollista tilata osallistujille ateriapaketti Taitotalon ravintolasta (ravintola Variantti). Tarjolla on kolme ateriapakettivaihtoehtoa: Ateriapaketti 1: aamupäiväkahvi ja sämpylä, lounas, iltapäiväkahvi ja kahvileipä; hinta 22 € + alv 14 % (yht. 25,08 €) /osallistuja.Ateriapaketti 2: lounas, iltapäiväkahvi ja kahvileipä; hinta 17 € + alv 14 % (yht. 19,38 €) /osallistuja.Ateriapaketti 3: lounas; hinta 11,84 € + alv 14 % (yht. 13,50 €) /osallistuja.Jos koulutus järjestetään asiakkaan tiloissa, hintaan lisätään mahdolliset kouluttajan matka- ja päiväraha, majoitus ym. kulut sopimuksen mukaan.
Seuraavat koulutukset
Tulityökorttikoulutus yrityksille
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Tulityökorttikoulutus yrityksille
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Monimuoto

Työn toteuttamisen kehittäminen työpaikoilla - uusia tapoja puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan töihin

Tarjoamme tukea tavoitteiden mukaiseen työn organisointiin ja työntekijöiden osaamisen kehittämiseen työpaikalla . Suunnittelemme ja kehitämme asiakkaan tarpeiden mukaisesti puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työn toteuttamista sekä ohjaamme työntekijöitä tai heidän ohjaajiaan työssään. Pyydä tarjous.
Seuraavat koulutukset
Työn toteuttamisen kehittäminen työpaikoilla - uusia tapoja puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan töihin
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Monimuoto
Lue lisää koulutuksesta Työn toteuttamisen kehittäminen työpaikoilla - uusia tapoja puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan töihin
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Lähiopiskelu

Työnohjauspalvelut

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.
Seuraavat koulutukset
Työnohjaus verkkosivuille 2024
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Työnohjauspalvelut
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen

Työturvallisuuskorttikoulutus yrityksille

Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta työpaikalla. Koulutuksen suorittaminen ei ole alaan tai työtehtävään sidottu vaan sopii kaikille alasta riippumatta. Kouluttajina toimivat alan asiantuntijat, jotka oman monipuolisen työkokemuksensa perusteella osaavat vastata käytännön kysymyksiin. Työturvallisuuskorttikoulutuksen suoritettuaan osallistuja tuntee nolla tapaturma -periaatteen, työturvallisuusvastuut sekä yhteisen työpaikan määritelmän ja toimijoiden roolit. Lisäksi osallistuja osaa tunnistaa yhteisen työpaikan kuormitustekijöitä ja vaaroja. Työturvallisuuskorttikoulutuksessa käytetään Työturvallisuuskeskuksen materiaalia ja toteutuksesta vastaa aina työturvallisuuskeskuksen hyväksymä työturvallisuuskortin kurssinjohtaja. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous yritysryhmälle!
Seuraavat koulutukset
Työturvallisuuskorttikoulutus yrityksille
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Työturvallisuuskorttikoulutus yrityksille
 • Yrityskohtainen
 • Etäopiskelu
 • Lähiopiskelu
 • Monimuoto

Vieraskielisen työntekijän tukeminen – luento organisaation johdolle

Luennon tavoitteena on antaa yleiskuva toiminnan kehittämiseksi mahdollisesti tarvittavista muutosprosesseista ja uusista kielitietoisista toimintatavoista sekä näitä tukevista tarjolla olevista koulutustuotteista. Luento auttaa yritysjohtoa ja HR:ää tunnistamaan oman organisaation tarpeita ja käynnistämään suunnittelua koskien tukitoimia kielellisesti monimuotoisen työyhteisön tukemiseksi. Yrityksessä osataan sitouttaa eri osapuolet muutoksen tavoitteisiin ja uusiin toimintatapoihin.  
Seuraavat koulutukset
Vieraskielisen työntekijän tukeminen – luento organisaation johdolle
 • Jatkuva haku
 • Lähiopiskelu
 • Etäopiskelu
 • Monimuoto
Lue lisää koulutuksesta Vieraskielisen työntekijän tukeminen – luento organisaation johdolle
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen
 • Lähiopiskelu

Voimankäytön kertauskoulutus

Voimankäytön kertauskoulutus (8 h) on tarkoitettu vartijoille sekä järjestyksenvalvojille, jotka kantavat työssään voimankäyttövälineitä. Koulutus on käytävä vuosittain, jotta oikeus voimankäyttövälineiden kantamiseen työtehtävissä säilyy. Voimankäytön kertauskoulutuksen suorittaminen vuosittain on edellytyksenä voimankäyttövälineiden kantamiselle vartijan ja järjestyksenvalvojan työtehtävissä. Järjestyksenvalvojien osalta kertausvaatimus koskee ainoastaan turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa olevia.
Seuraavat koulutukset
Voimankäytön kertauskoulutus
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Voimankäytön kertauskoulutus
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen

Vuokraa Taitokeittiö – hyvin varusteltu ravintolakeittiö käyttöönne

Taitokeittiö on ravintolakeittiö, joka tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen. Keittiö on varustettu monipuolisilla laitteilla sekä välineillä, ja sinne mahtuu työskentelemään noin 15 henkilöä. Keittiön yhteydessä on luokkatila, jota voi hyödyntää esimerkiksi koulutus-, ruokailu- tai esittelytilana. 
Seuraavat koulutukset
Vuokraa Taitokeittiö – hyvin varusteltu ravintolakeittiö käyttöönne
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Vuokraa Taitokeittiö – hyvin varusteltu ravintolakeittiö käyttöönne
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen

WorkPlace Big Five Profiili™

WorkPlace Big Five Profile™ perustuu laajimmin tutkittuihin persoonallisuustutkimuksiin ja se arvioi ihmisen viittä persoonallisuuden pääpiirrettä. Profiili kertoo millaiset ovat luontaiset toimintatapasi ja mukavuusalueesi. Profiili  vahvistaa itsetuntemustasi ja lisää ymmärrystä toisia ihmisiä kohtaan. 
Seuraavat koulutukset
WorkPlace Big Five Profile™
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta WorkPlace Big Five Profiili™
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen

Yrityskohtaisia sovellus- ja digitaitokoulutuksia

Järjestämme yrityksille, yksityishenkilöille ja esimerkiksi muutosturvan puitteissa kouluttautuville henkilöille erilaisia sovellus- ja digitaitokoulutuksia. Meillä on vahva kokemus eri asiakasympäristöistä ja niiden haasteista. Käytännönläheisissä koulutuksissa asiakas saa vastaukset juuri häntä askarruttaviin asioihin. Kysy lisää ja pyydä tarjous sinua kiinnostavasta koulutuksesta: Excel, Teams, OneDrive. Word, PowerPoint, Outlook, Power BI.
Seuraavat koulutukset
Yrityskohtaisia sovellus- ja digitaitokoulutuksia
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Yrityskohtaisia sovellus- ja digitaitokoulutuksia
 • Yrityskohtainen
 • Etäopiskelu

Yrityskohtaisia liiketoiminnan kehittämisen tekoälykoulutuksia

Järjestämme yrityksille liiketoiminnan kehittämistä tukevia tekoälyn perusteiden koulutuksia. Käytännönläheisessä koulutuksessamme opitaan yhdessä erilaisia tapoja hyödyntää tekoälyä liiketoiminnassa. Kysy lisää ja pyydä tarjous!
Seuraavat koulutukset
Yrityskohtaisia liiketoiminnan kehittämisen tekoälykoulutuksia
 • Jatkuva haku
 • Etäopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Yrityskohtaisia liiketoiminnan kehittämisen tekoälykoulutuksia
 • Helsinki
 • Yrityskohtainen

Yrityspeli

Yrityspeli – saatko yrityksesi menestymään? Yrityspelin avulla johdat yritystä neljän hengen johtoryhmän kanssa. Valitset strategian: suunnittelet tuotannon, etsit ja valitset parhaiten tuottavat markkinat ja tuotteet sekä mietit tulevaisuuden investoinnit.
Seuraavat koulutukset
Yrityspeli
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Yrityspeli
Koulutushaku

Insiroidu kokemuksista

Taitocase
Käytännössä se tarkoittaa henkilöstön osaamisen kartoittamista, jatkuvaa kouluttamista ja tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa.Taitotalo on Suomen suurin ammatillinen aikuiskouluttaja, joka tunnetaan laadukkaista talotekniikka-alan koulutuksista.–  Taitotalo on tärkeä yhteistyökumppanimme, Valve sanoo.
Petri Valve seisoo kauluspaidassa ulkona ja hymyilee.
Taitocase
Henkilöstön kouluttaminen tekee henkilöstöstä kyvykkäämpää. Suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen on kilpailuetu muuttuvassa kaupan alan toimintaympäristössä.
HalpaHalli
Taitocase
Lilinkotisäätiö ylläpitää kuutta mielenterveys- ja päihdetoipujille tarkoitettua palvelukotia pääkaupunkiseudulla. Parinkymmenen toimintavuoden aikana palvelukotien asukkaat ovat alkaneet ikääntyä. Mielenterveystyöhön erikoistuneen henkilökunnan huomattiin tarvitsevan lisäosaamista somaattisesta hoitotyöstä ja ikääntyvien sairauksista. 
Lilinkotisäätiön henkilökuntaa ryhmäkuvassa
Taitocase
Kirkkonummen ja Siuntion kuntien rajalla Pikkalassa sijaitseva Prysmian Group Finlandin tehdas on viime vuosina ollut tapahtumien keskipisteessä. Tehtaalla valmistetaan meri- ja maakaapelia sekä matalajännitekaapelia. Maaliskuussa 2022 yhtiö ilmoitti 100 miljoonan euron tehdasinvestoinnista. Kesäkuussa 2023 uutisoitiin vielä uudesta, 120 miljoonan euron investoinnista.
Prysmianin kaapelitehtaalla Pikkalassa