Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (JYEAT) Erikoisammattitutkinto

Hyväksy markkinoinnilliset evästeet katsoaksesi tämän videon.

Haluatko onnistua paremmin valmentavassa johtamisessa? Haluatko lisää työkaluja strategian, organisaatiokulttuurin, asiakkuuksien, talouden ja osaamisen johtamiseen? Haluatko oppia tunnistamaan omat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi? Haluatko kuulua arvostetun johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon tutkinnon suorittajien joukkoon?

Kenelle tutkinto sopii?

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, joka haluat saada työkaluja oman johtamisosaamisen kehittämiseen sekä uusia näkökulmia johtamiseen. Tutkinto sopii kaikilla toimialoilla työskenteleville. Tutkinnon suorittaminen edellyttää, että teet sellaisia käytännön työtehtäviä tai sinulla on mahdollisuus päästä tekemään työtehtäviä, jotka mahdollistavat tutkinnon edellyttämien näyttöjen toteuttamisen.

 • Johtaja, päällikkö
  • Työskentelet omassa organisaatiossasi johtajana tai päällikkönä ja johdat omaa vastuualuetta ja sen työntekijöitä.
 • Asiantuntija
  • Sinulla ei ole muodollista esimiesroolia, mutta rooliisi kuuluu tiettyjen vastuiden sekä organisaation sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien johtaminen.
 • Yrittäjä
  • Sinulla on oma yritys ja johdat sen toimintaa.

Etäinfot

Järjestämme jälleen ensi syksynä verkossa infotilaisuuksia, joihin voit tulla kyselemään ja kuulemaan lisätietoja johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon sisällöstä ja tutkinnon suorittamisesta. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Tutkinnon suorittaminen

Koulutusmuoto

Koulutus voidaan toteuttaa oppisopimuskoulutuksena tai omaehtoisena koulutuksena. 

Opiskelijalta veloitetaan opiskelijamaksu, joka on 400 euroa koulutusmuodosta riippumatta. Maksua ei palauteta opintojen keskeytyessä. Opiskelijamaksun voit maksaa 1–4 erässä. Ensimmäinen erä maksetaan opintojen alkaessa.

Työnantajalla on mahdollisuus korvata opiskelijamaksu opiskelijalle verovapaasti (Verohallinnon ohje).​

Tutkinnosta on mahdollisuus suorittaa myös osatutkintoja. Osatutkintojen opiskelijamaksut:

 • pakollinen tutkinnon osa: 180 euroa
 • valinnaiset tutkinnon osat: 110 euroa / tutkinnon osa

Asiantuntijat

Mikko Gerdt

Mikko Gerdt

kouluttaja, johtaminen ja palvelumuotoilu, JYEAT tuotevastaava
Kari Tillanen

Kari Tillanen

kouluttaja, johtaminen ja yritystalous
Sari Herrala

Sari Herrala

koulutusasiantuntija, johtaminen, lean, laatu ja prosessi
Jouni Simonen

Jouni Simonen

koulutusasiantuntija, johtaminen: muutos- ja osaamisenjohtaminen

Inspiroidu

Blogi
Näitä tutkintoja ei voisi jatkossa suorittaa, jos henkilöllä on aikaisemmin suoritettu ammattitutkinto tai korkeakoulututkinto. Tämä kertoo siitä, ettei päättäjillä ole selkeää ymmärrystä tai halua ymmärtää päätösten vaikutuksista lyhyellä ja pitemmällä aikavälillä.
Mikko Gerdt
Blogi
Fasilitoinnin tarkoituksena on auttaa, helpottaa ja tukea työyhteisön toimintaa erilaisissa muutostilanteissa. Se antaa työyhteisölle ja sen jäsenille suuntaa ja energiaa tekemiseen sekä merkitystä työhön. Fasilitointi ei ole pelkästään ryhmätehtävien teettämistä ja niiden läpikäyntiä.
Mikko Gerdt
Blogi
Tarve opintokokonaisuudelle nousi esiin, kun haastattelimme Taitotalon esihenkilötutkinnon suorittaneita. Johtamisen TaitoLABin tapaamisten aiheet on suunniteltu kattamaan kirjon ajankohtaisia ja merkityksellisiä aiheita, jotka ovat olennaisia esihenkilötehtävissä toimiville ja johtamistyötä harjoittaville ammattilaisille.
Blogi Kai Tolvanen
Lue lisää artikkeleita