Kausityöntekijöille pitää jäädä työelämästä myönteinen kuva – ”Kun kesämeininki alkaa, ihmiset ostavat juomia” Opiskelijatarina

Hartwallilla logistiikan esihenkilönä työskentelevä Kimmo Saastamoinen opiskeli Taitotalossa tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon ja valmistui työnjohtajaksi.

8.5.2023

Kimmo Saastamoinen seisoo työpaikallaan Hartwallin varastolla juomalavojen edessä. Lavoilla on erilaisia virvoitusjuomia. Kimmolla on logistiikkatyöntekijän työvaatteet ja hän nojaa oikealla kädellä takana oleviin lavoihin.

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto on suunnattu työnjohtotasolle. Sen opintosisällöt sopivat yhtä lailla teollisuuden tuotantoaloille kuin palvelutuotantoonkin.

Kimmo Saastamoinen (27) hymyilee. Hän valmistui kuukausi sitten työnjohtajaksi. Hartwallilla logistiikan esihenkilönä Kimmo on työskennellyt vuoden. Opinnot Taitotalossa Kimmo aloitti jo edellisessä työpaikassaan.

– Tuurasin työnjohtajaa ja ajattelin, että paperit esihenkilötyöstä voisivat olla tulevaisuuden työuran kannalta tärkeät, Kimmo sanoo.

Taitotalo on Suomen suurin ammatillinen aikuiskouluttaja, joka tuntee hyvin teollisuuden tuotantoympäristöt. Kimmo haki Taitotaloon opiskelemaan, koska työnjohtajakoulutuksen opintosisällöt vaikuttivat innostavilta, laadukkailta ja motivoivilta. Opintojensa aikana Kimmo huomasi, että Hartwall hakee logistiikan esihenkilöä. Rekrytointiprosessin edetessä ilmeni, että Hartwallilla Kimmon keskeneräisiä opintoja pidettiin pelkästään positiivisena asiana. Hartwallilla henkilöstön osaamisen kehittämiseen satsataan.

– Olen tiennyt, että ihmisten johtaminen innostavasti ja motivoivasti on tärkeää. Työnjohtajaopinnoissa opin, miten se tehdään käytännössä.

Kolmivuoroesihenkilö: ”Suomalaiset ovat janoisia”

Hartwallilla logistiikan esihenkilön työtä tehdään kolmessa vuorossa. Kimmon tehtävä on organisoida lähtevää tavaravirtaa ja sitä, että ihmiset työskentelevät oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Vuorotyö sopii hänelle hyvin. Yövuoroviikkoja seuraa pitkä viikonloppu. Työpäivät ovat erilaisia ja kahta samanlaista päivää ei ole. Kimmon tiimissä työskentelee 25 henkilöä, mutta kun kesätyöntekijät aloittavat Kimmo on 45 esihenkilö.

– Suomalaiset ovat janoisia. Kun kesämeininki alkaa, ihmiset ostavat juomia.

Logistiikka-alalla työskentelee runsaasti henkilöitä, jotka ovat toimineet alalla monta kymmentä vuotta tehden samankaltaisia työtehtäviä. Alalle työllistytään paljon myös kausiluontoisesti ja osa-aikaisesti.

Kimmokin on työskennellyt logistiikan parissa jo yli 10 vuotta. Edellisessä työpaikassa työkaverit seurasivat Kimmon työuraa vierestä, eikä hänen eteneminensä esihenkilöksi tullut kollegoille yllätyksenä.

– Kun aloitin Hartwallilla, minua jännitti vähän, koska melkein kaikki tiimissäni ovat vanhempia kuin minä.

Auktoriteettiongelmia ei ole kuitenkaan ollut. Kimmo sanoo, että esihenkilötyössä pärjää, jos kohtelee henkilöstöä tasavertaisesti ja on joustava. Työnantajana Hartwall on koulutusmyönteinen ja monipuolinen työympäristö kannustaa kehittämään itseään.

– Firman sisällä on hyvät kouluttautumis- ja etenemismahdollisuudet.

Kimmo Saastamoinen seisoo työpaikallaan Hartwallin varastolla juomalavojen edessä. Lavoilla on erilaisia virvoitusjuomia. Kimmolla on logistiikkatyöntekijän työvaatteet ja hän nojaa oikealla kädellä takana oleviin lavoihin.
Kimmo Saastamoinen työskentelee Hartwallilla logistiikan esihenkilönä.

Työelämässä nuorten perehdyttäminen ja kohtaaminen on tärkeää

Ihmisten johtamiseen Kimmo suhtautuu vastuullisesti. Hänestä on tärkeää, että tuleville kausityöntekijöille jää työelämästä myönteinen kuva. Kimmo nauttii työssään siitä, että hän saa olla ihmisten kanssa tekemisissä ja auttaa muita kehittymään. Nuorten, jotka tulevat ensimmäiseen kesätyöhön, perehdyttäminen ja kohtaaminen on merkittävää työtä.

– Yritän antaa valmiuksia, joilla pärjää tulevaisuudessa työelämässä.

Esihenkilönä Kimmo on kehitys- ja turvallisuusorientoitunut. Häntä kiinnostaa jatkuva parantaminen ja prosessien kehittäminen. On oleellista, että hukkaa tulee mahdollisimman vähän. Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto-opinnoissa Kimmo pohti logistiikan päivittäisjohtamista, henkilöstön kehittämistä ja logistiikan esihenkilön työtä talousnäkökulmasta, eli sitä, miten omalla toiminnalla voi vaikuttaa työn tuottavuuteen, miten sitä lasketaan ja resursoidaan. Lisäksi Kimmo valitsi opintoihinsa turvallisuuteen liittyvän opintokokonaisuuden.

”Monet haasteet ovat alasta riippumattomia ja universaaleja”

Hyödyllisintä Kimmolle opinnoissa olivat keskustelut toisten esihenkilöiden ja tiiminvetäjien kanssa. Koulutuksessa ei käyty läpi kalvosulkeisia, vaan jaettiin kokemuksia muiden samoissa tehtävissä toimivien kesken.

–  Opin, että monet haasteet ovat alasta riippumattomia ja universaaleja.

Lisäksi Kimmo kiinnostui opintojensa aikana entistä enemmän Leanista ja muista työn tehokkuutta ja tuottavuutta parantavista johtamisfilosofioista. Vaikka hetkeen Kimmo ei aiokaan opiskella mitään, hän suhtautuu työhönsä kunnianhimoisesti.

– Kun opiskelu tulee seuraavan kerran ajankohtaiseksi, opiskelen projektinhallintaa tai Leania tai suoritan johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon. Logistiikka-alalla voi edetä pitkälle ilman korkeakoulututkintoa.

Hyvä esihenkilö kysyy ratkaisuja työntekijöiltä

Aiemmalta koulutukseltaan Kimmo on koneistaja ja levyseppähitsaaja. Logistiikka-alalle hän työllistyi jo nuorena ammattikouluopintojensa aikana. Koulutustaan vastaavia metallialan töitä Kimmo ei ole tehnyt ikinä.

Kimmo kannustaa nuoria ja alanvaihtajia kokeilemaan logistiikka-alaa matalalla kynnyksellä. Se on yksi maailman nopeimmin kasvavista aloista, ja tarjoaa paljon erilaisia uramahdollisuuksia. Logistiikka-alan ammattilaisilla on merkittävä rooli yritysten menestyksessä. Työtehtävät alalla ovat monipuolisia ja urakehitysmahdollisuudet ovat hyvät. Kimmo motivoikin mielellään kollegoitaan ja työntekijöitään opiskelemaan.

– Oppisopimus on hyvä keino suorittaa tutkinto työn ohessa.

Kimmon mukaan logistiikka-alalla myös esihenkilön ja tiiminvetäjän töitä pääsee kokeilemaan melko helposti. Aikanaan Kimmon urakehitys alkoi nimenomaan tiiminvetäjän tehtävästä. Aluksi rooliin ei kuulunut henkilöstövastuuta. Pikkuhiljaa Kimmo otti lisää vastuuta.

– Vastuuta saa, kun sen kantaa.

Esihenkilönä on hyötyä siitä, että varastotyön on aloittanut lattiatasolta. Vaikka ajatusmaailma muuttuu esihenkilönä, johtamista osaa ajatella pohtimalla, miten haluaisi itse tulla johdetuksi. Lisäksi ymmärtää, että ratkaisuja kannattaa kysyä henkilöstöltä.

Hartwallilla Kimmo on unelmatyössään. Logistiikkatyöntekijöiden kanssa voi kommunikoida suoraan, rennosti ja asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä. Muodollisemmaksi ryhtymistä Kimmo harkitsee, jos tulevaisuus vie toimistopainotteisiin HR-tehtäviin.


Teksti: Johanna Rautio, Taitotalo
Kuvat: Kimmo Saastamoinen, Hartwall