Sari Herrala

Sari Herrala

koulutusasiantuntija, johtaminen, lean, laatu ja prosessi

Olen tehokkuuden, tuottavuuden ja järjestelmällisyyden kehittäjä, jolla on suuri sydän ja hyvä ihmistuntemus. Minulla on hyvä pedagoginen osaaminen ja taito viedä prosessien tehostaminen toiminnan tasolle niin, että muutos todella tapahtuu ja on mitattavissa.

Minulla on pitkä käytännön kokemus tuotannon esimiestyöstä teollisuudessa sekä runsaasti kokemusta tuotanto- ja palveluorganisaatioiden kehittämishankkeista. Tartun mielellään haasteisiin, joilla saadaan todellista, mitattavaa muutosta aikaan. Vetämieni kehittämishankkeiden aiheina on ollut mm. Lean-menetelmien käyttöönotto, jatkuva parantaminen, tuotekehitys, turvallisuuskulttuurin parantaminen, strategian päivittäminen ja tiimityön kehittäminen.