Hyppää pääsisältöön
Toni Sireni kansikuva

Toni Sireni (39) työskentelee Clas Ohlsonissa aluepäällikkönä. Hänen alaisuudessaan toimii ketjun myymäläpäälliköitä. Sirenin mielestä hänen tärkein työtehtävänsä on mahdollistaa päälliköiden onnistuminen esimiestyössä.

Itsensä haastamisen ja kehittämisen hän kertoo olevan luonteensa perusominaisuuksia. Viimeisin osoitus jatkuvan oppimisen innosta on Sirenin Taitotalossa suorittama johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto.

– Ajattelin, että johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto sopii tähän väliin hyvin, sillä aluepäällikkönä olen kuitenkin ylempi toimihenkikö, Sireni sanoo.

Oppisopimus oli Sirenille opiskelumuotona luonnollinen valinta.

– Opiskelin aiemmin kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon oppisopimuksella, joten työn ohessa opiskelu oli minulle entuudestaan tuttua.

Verkot vesille

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto kehittää johtamisosaamista. Sirenin mielestä sen opiskelu olisi hyödyllistä kaikille pienten ja keskisuurten yritysten asiantuntija-, johtaja- ja päällikkötehtävissä toimiville.

Sireni kiittää opintoja eritoten niiden tarjoaman verkostoitumiskanavan takia.

– Opiskelu oli siistiä, koska opiskelijakaverit olivat eri aloilta. Ryhmätöistä ja -keskusteluista sai todella paljon uusia näkökulmia ja jopa käytänteitä omaan johtajuuteen. Muutenkin kannatan poikkialaisuutta, vaikkapa sote-alalla olisi varmasti paljon hyviä käytänteitä kaupan alan esimiestyöhön ja toisinpäin.

Sirenin mukaan Taitotalon kouluttajat olivat mukavia, ja tukea opintoihin oli aina saatavilla. Sen sijaan opintojen lopussa suoritettavien näyttöjen kasaaminen tuntui aluksi isolta prosessilta.

– Tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksien edellyttämät asiat tuntuivat aluksi laajoilta. Toisaalta opin myös sen, että mistä tahansa kokonaisuudesta selviää, jos sen pilkkoo riittävän pieniin osiin.

Toni Sireni asiallisin
Aluepäällikkö Toni Sireni vierailee alueensa myymälöissä säännöllisesti

Tartuntataudista vauhtia opintoihin

Koronasta huolimatta Sireni onnistui suorittamaan tutkinnon hieman vajaassa vuodessa.

– Ensin vaikutti, että etäopetus hieman hidastaisi tahtia, mutta lopulta se ei vaikuttanut suunniteltuun valmistumisajankohtaan käytännössä lainkaan.

Sireni on toiminut nykyisessä työtehtävässään hieman yli kolme vuotta. Hänellä on alaisenaan yksitoista myymäläpäällikköä.

– Sain opinnoista työkaluja omaan johtajuuteeni. Korona-aikana kommunikointiin alaisten kanssa piti etsiä uusia menetelmiä.

Koronasta muutosjohtamisen korkeakoulu

Korona-aika oli Sirenin mukaan kaikille sama. Valittavaksi jäi siihen suhtautuminen. Hän kertoo päättäneensä suhtautua poikkeustilanteeseen muutosjohtamisen korkeakouluna.

– Asiakkaita on ollut tietenkin vähemmän, mutta opin paljon ihmisistä ja esimerkiksi siitä, miten digitaalisuutta voi käyttää henkilökunnan kehittämiseen.

Sirenin mielestä esimiestyössä hybridimalli, joka sisältää sekä lähi- että etätyötä, olisi paras.

– Tapaaminen ja fyysinen läsnäolo ovat tietenkin tärkeitä. Ne mahdollistavat tunteiden näyttämiseen puolin ja toisin.

Kaikki Clas Ohlson -myymälät pysyivät korona-ajan auki. Sireni pystyi tekemään etätöitä, mutta meni tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan paikan päälle myymälöihin.

– Tietenkin teimme sisäisiä turvallisuussuunnitelmia, esimerkiksi pyrimme pysymään myymäläkohtaisesti samoissa porukoissa. Tilanteen ollessa pahimmillaan en tietenkään vieraillut myymälöissä.

Urakehitys rikkoi kaikki odotukset

Uraansa Clas Ohlsonilla Sireni pitää ilmiömäisenä. Yrityksen sisällä on löytynyt hänelle etenemisreittejä. Hän aloitti tiiminvetäjänä, eteni myymäläpäälliköksi ja siitä asiakaspalvelupäälliköksi. Lopulta hän siirtyi nykyiseen tehtäväänsä aluepäälliköksi.

– Olen onnekkaassa asemassa, sillä olen saanut kasvaa työtehtävissäni yrityksen mukana. Se, että kehitän itseäni ja osaamistani jatkuvasti, on vähintä, mitä voin talon eteen tehdä.

Sireni ajattelee, että hyvä johtaja ymmärtää jatkuvan oppimisen olevan tärkeää.

– Omaa johtajuutta pitää haastaa jatkuvasti. Vaikka rooli ei muuttuisikaan, pitää itse olla valmis muuttumaan koko ajan. Myöhemmin olen oppinut myös itsereflektion tärkeyden.

Tarjouksessa osaamisen palapeli

Johtajuuteensa Sireni suhtautuu pitämällä ihmisten oppimista keskiössä.

– Monesti hoidettavat työtehtävät ovat prosesseja ja niitä edistetään rutiininomaisella työllä, mutta vain henkilökunnan aito sitoutuminen työtehtäviin vie myymälää aidosti eteenpäin.

Työyhteisössä työhön sitoutumista voi edistää avaamalla työntekijöille asioiden syy-seuraussuhteita. Sireni ajattelee, että motivaatio syntyy ymmärtämisen kautta.

– Ja palautteen merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa.

Tunnevalmentajan alaiset miettivät itse

Tulevaisuuden työelämän kilpailuvalttina Sireni pitää yrityksen kykyä pitää porukka talossa. Kaupan alalla palkalla ei voi kilpailla, joten tekemiseen täytyy olla tunneside ja jokin syy.

– Koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen on myös hyvä keino sitouttaa jengiä. Oppiminen ja se, että pääsee hyödyntämään oppimaansa työssään, voi johtaa työn imuun.

Valmentava johtajuus on sellaista, ettei anneta suoria vastauksia vaan laitetaan henkilö miettimään ratkaisua. Sireni kertoo hyödyntävänsä mallia jatkuvasti.

– Kysyn säännöllisesti alaisiltani, missä he ovat onnistuneet, mitä on tapahtunut ja miksi. Haastavat kysymykset laittavat ajattelemaan.

Esimiehen kouluttautuminen kirittää alaisiakin

Tärkein tehtävä Sirenin mielestä hänen nykytyössään on mahdollistaa myymäläpäälliköiden onnistuminen.

– Haluan alaisteni tietävän, että tarjoan heille kaiken tarvittavan tuen, jotta he voisivat menestyä työssään.

Työnantajana Clas Ohlson on koulutusmyönteinen ja arvostaa Sirenin suorittamaa tutkintoa.

Hän kertoo laittaneensa itsensä likoon johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto-opinnoissaan. Opintoja hän suosittelee kaikille, jotka haluavat haastaa itseään ja kehittyä.

– Kehityin johtajana opintojen aikana todella paljon ja opin ymmärtämään johtajuutta eri aloilta. Toin opinnoista suoraan työkaluja ja ideoita töihin tiimilleni.

Lisäksi opinnot kannustivat Sirenin mukaan seuraamaan johtajuutta alana.

– On kiinnostavaa miettiä, mitkä jutut ovat johtajuudessa trendaavia. Uskon, että osaamisen kehittyminen on voimavarana korvaamaton.

Toni Sireni sohvalla
Sirenin johtajuuden keskiössä on henkilöstön motivointi.

Monien mahdollisuuksien kaupan ala

Sireni ylistää kaupan alaa myös siitä, että eteneminen on mahdollista ilman korkeakoulututkintoa. Hän veikkaa, että voi edetä omassa työssään vielä pitkälle.

– Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto rinnastetaan monessa paikassa tradenomin tutkinnon veroiseksi. Clas Ohlsonilla kunnioitetaan osaamista, mutta myös koulutusta arvostetaan.

Sireni kertoo kollegansa näkevän punaista, kun hän kuulee usein käytetyn lausahduksen ”voin aina alkaa myyjäksi, jos en keksi muuta”. Sireni kertoo olevansa kollegansa kanssa täysin samaa mieltä. Kaupan alalla asenne ratkaisee, ja työssä ei pärjää ilman sisäistä paloa.

Työyhteisön voimavarana henkilöstön monipuoliset vahvuusalueet

Sireni kertoo arvostavansa korkealle sitä, että hän allekirjoittaa täysin työnantajansa arvot. Yhtiön arvoja ovat avoimuuteen pyrkiminen ja virheiden salliminen. Clas Ohlsonin arvoon ”be yourself” Siren samaistuu täysin. Tulevaisuuden työelämässä on hyödynnettävä enemmän sitä, että ihmiset työskentelevät vahvuudet ja kiinnostuksensa kohteet edellä.

– Omassa johtajuudessani pyrin huomioimaan alaisteni erilaiset vahvuusalueet. Hyödynnän alaisteni osaamista, ja monessa asiassa päälliköt tietävät asioista minua enemmän. Jos joku on hyvä jossakin, totta kai sitä kannattaa hyödyntää.

Yllättävän usein työpaikoilla syntyvien ristiriitojen juurisyy liittyy arvoihin. Näkökulmaerot saattavat juontaa juurensa vaikkapa elämänkatsomukseen tai sukupolveen liittyviin kysymyksiin. Sirenin mukaan ihmiset ovat nykyään avoimempia ideologioistaan, mikä saattaa jopa lisää konflikteja, mutta toisaalta niiden selvittämisen jälkeen työyhteisö on entistä vahvempi.

Sydän on Clas Ohlsonin -sininen

Sirenin sydän sykkii Clas Ohlsonille myös sen takia, että kulttuurien moninaisuus ja kestävä kehitys ovat osa työpaikan ilmapiiriä. Hän kertoo oppineensa paljon eri taustoista tulevilta ihmisiltä.

– Kestävä kehitys on iso osa yrityskulttuuriamme. Se näkyy esimerkiksi laitteiden korjaamisena, emmekä kehota ostamaan jatkuvasti uutta. Myös muovilusikat ja kaikki muoviset kertakäyttötuotteet ovat poistuneet valikoimastamme.

Opintojensa isoimpana antina Sireni pitää opinnoista saamaansa oivallusta siitä, että mitä paremmin johtaa itseään, sitä paremmin pystyy johtamaan muita.

– Ajatus itsensä johtamisen merkityksestä lähti koulutuksessa käymistäni keskusteluista. Huomasin puhuvani itsekin jatkuvasti tehtävistä asioista, vaikka pitäisi puhua ihmisistä, tekemisen juurisyistä ja seurauksista.

Suhde työelämään voi olla ihmisen pisin suhde

Sireni uskoo, että tulevaisuudessa työelämässä tarvitaan yhä erilaisempia osaajia. Hänelle opinnot Taitotalossa olivat askel johtajuuden kehityspolulla.

– Polun varrella tekemäni löydökset johtajuudesta olivat niin merkittäviä, että toivon mahdollisimman monelle mahdollisuutta opiskella sama tutkinto. Opinnot auttoivat näkemään ihmiset voimavarana.

Nykyään Sireni kertoo kannustavansa rutiininomaisissa tehtävissä työskenteleviä laajentamaan osaamistaan.

– Suhde työelämään on monesti ihmisen pisin suhde, niin miksi kenenkään roolin pitäisi jäädä kapeaksi tai tehtävien yksipuolisiksi, kysyy Sireni.

Lue lisää johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon opiskelusta.

Kysy lisää.

Mikko Gerdt
Mikko Gerdt
kouluttaja, johtaminen ja palvelumuotoilu, JYEAT tuotevastaava
050 430 2621