Kari Tillanen

Kari Tillanen

kouluttaja, johtaminen ja yritystalous

Toimin kouluttajana johtamisen tutkinnoissa sekä yrityskohtaisissa valmennuksissa. Erityisosaamisalueitani ovat ihmisten ja tiimien johtaminen, ihmisten erilaisuus ja luottamuksen rakentaminen. Yrityksen strateginen johtaminen, talouden suunnittelu, -johtaminen ja -raportointi sekä hankintojen- ja asiakkuuksien johtaminen.

Koulutukseni ja työkokemukseni ansiosta olen kartuttanut liiketalous- ja johtamisosaamistani sekä taitoa tulkita taloudellisia tunnuslukuja ja löytää niistä konkreettisia kehittämiskohteita toiminnan parantamiseksi. Suhtaudun arvostavasti ihmisiin, mikä näkyy hyvänä asiakaskokemuksena ja -palautteena sekä tutkinnoista valmistumisina.

Käytännön kokemus teollisuus- ja palveluyrityksen johtamisesta sekä myynnin ja hankinnan johtamisesta tuovat perspektiiviä kouluttajana toimimiseen.