Ritva Kaikkonen

Ritva Kaikkonen

kouluttaja, johtaminen

Toimin kouluttajana johtamis- ja esimiesvalmennuksissa. Tavoitteenani on omalta osaltani tukea hyvää johtamista ja esimiestyötä sekä toimivaa työyhteisöä, jossa erilaiset ihmiset voivat hyvin, esimiehen hyvinvointia unohtamatta. Tehtäviini kuuluu kouluttamisen lisäksi Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon ja Lähiesimiestyön ammattitutkinnon opiskelijoiden henkilökohtaistaminen ja ohjaus sekä valmennusten suunnittelu ja toteutus.

Uskon ihmisen ja työyhteisön jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen pysähtymällä välillä pohtimaan omaa toimintaa sekä ajattelemalla ja kehittymällä tavoitteellisesti yhdessä työkavereiden kesken.