Mikko Gerdt

Mikko Gerdt

kouluttaja, johtaminen ja palvelumuotoilu, JYEAT tuotevastaava

Missionani on luoda Suomeen parempaa johtamiskulttuuria, jonka seurauksena yksilöt ja organisaatiot voivat paremmin. Toimin johtamisen valmentajana ja fasilitoijana tukien yksilöitä ja organisaatioita kehittymisen polulla. Minua inspiroivat organisaatiokulttuurikysymykset, erilaiset johtamistyylit, suorituksen kehittäminen sekä systeeminen lähestymistapa arjen tekemiseen. En edelleenkään usko edesmennyttä opettajaani, jonka mielestä uteliasuus ei kuulu sivistykseen. Mielestä uteliaisuus kannattaa aina!