Lähiesimiestyön opiskelu vahvistaa kokeneen ammattilaisen osaamista Opiskelijatarina

Minna Pieviläinen työskentelee kodin sisustukseen erikoistuneen jälleenmyyntiketju JYSK Kotkan apulaismyymäläpäällikköä. Hän on suorittanut Taitotalossa lähiesimiestyön ammattitutkinnon erikoiskaupan osaamisalalta.

9.3.2023

Hyväksy markkinoinnilliset evästeet katsoaksesi tämän videon.

Minnan lähiesimiestaitojen päivitys osui samaan aikaan koronapandemian kanssa, ja siksi kaikki opiskelu tapahtui verkon välityksellä. Normaalisti lähiesimiestyön ammattitutkintoon kuuluu muutamia lähiopetuspäiviä, mutta nyt ne hoidettiin etäyhteyksillä terveysturvallisuus huomioiden.

Minnan mukaan opiskelu ja yhteydenpito kouluttajaan sujuivat varsin hyvin myös etävälineillä, eikä hän jäänyt kaipaamaan lähipäiviä. JYSKin Kotkan myymälä toimi hänen harjoitustilanaan. Koulutuksen aikana tehdyt näytöt tukivat konkreettisesti hänen työtään esimiehenä. Luokkahuone ei olisi tuonut lisäarvoa oppimiseen ja esimiehenä kehittymiseen.

Alkusysäyksen opiskelulle antoi JYSKin ja Taitotalon koulutuskumppanuus:

 

Minna halusi todistuksen osaamisestaan

Aikuisena opiskeluun Minnaa houkutti koulutuksesta saatava todistus, jolla hän pystyy näyttämään osaamisensa. Minna oli jo ennen Taitotaloon tuloaan suorittanut myynnin tutkinnon ja lähiesimiestyön osaaminen täydensi sitä hyvin.

– Myynti on minulle se kaikista rakkain, mutta pidän myös henkilöiden perehdyttämisestä, Minna sanoo.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto tarjoaakin hyvät eväät perehdytykseen, mutta lisäksi myös esimiestyöskentelyyn, asiakkuuksien hoitamiseen ja toiminnan kannattavuuden kehittämiseen.

Minna kertoo omasta koulutustaustastaan:

 

Lähiesimiestyön ammattitutkinto soveltuu monelle alalle

Lähiesimiestyön ammattitutkinto eli tuttavallisesti LAT soveltuu todella monelle eri toimialalle. Taitotalossa LAT:in voi suorittaa Minnan tavoin erikoiskaupan osaamisalalta, mutta myös esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan tai vaikka puhtaus- ja kiinteistöpalvelun osaamisalalta.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto sisältää pakollisen tutkinnon osan lähiesimiehenä toiminen ja henkilökohtaistamisen yhteydessä valitaan lisäksi kaksi tutkinnon osaa, jotka soveltuvat tutkinnon suorittajan kehittymiseen ja työtehtäviin parhaiten.

Valinnaiset tutkinnon osat ovat toiminnan kannattavuus, henkilöstötyö, kehittämissuunnitelma ja asiakassuhteiden hoito.

– Valinnaisista tutkinnon osista itse koen kaupan alalla tärkeäksi toiminnan kannattavuus, henkilöstötyö ja kehityssuunnitelma -tutkinnon osat, koska liiketoiminnan onnistuminen ja henkilökunnan kanssa työskentely on tärkeää yrityksen toiminnalle ja kannattavuudelle, Taitotalon kouluttaja Hilkka Peltola sanoo.

 

Apulaismyymäläpäällikön rooli on monimuotoinen

Apulaismyymäläpäällikön rooliin kuuluu myymälästä vastaaminen silloin, kun myymäläpäällikkö ei ole paikalla. Normaaliin työpäivään voi kuulua myyntityön ja asiakaspalvelun lisäksi esimerkiksi monenlaisia keskusteluja myymälän henkilökunnan kanssa, avainlukujen seurantaa, harjoittelijoiden perehdytystä tai vaikka kesätyöntekijöiden rekrytointeja.

Minna kertoo apulaismyymäläpäällikön roolista:

Koulutuksen aikana Minna pystyi tekemään omaa työtä helpottavia dokumentteja, jotka toimivat samalla näyttöinä hänen osaamisestaan. Hän sai apua ja tukea opiskeluun myymäläpäälliköltä, jonka kanssa hän pystyi sparrailemaan asioita. Minnalla oli tukena myös JYSKin aluepäällikkö.

– Sain häneltä käyttööni esimerkiksi lomakkeen, jolla alaiset pystyivät arvioimaan minua esihenkilönä. Siitä sain hyvää tietoa siitä, millaisena minua pidetään.

– Onneksi sain hyvät arviot.

 

Huomionuoli

Tutustu koulutukseen:
lähiesimiestyön ammattitutkinto

 

 

 

 

Teksti ja videot: Minna Moshnikoff