Pintakäsittelyn ja sisustusalan koulutukset

Pinta at
Haluaisitko työskennellä sisustusalalla tai oletko jo sisustusalan ammattilainen? Taitotalosta löydät sisustusalan koulutukset kaikille työelämäsi vaiheille.

 

Maalari

Pintakäsittelyalan perustutkinto antaa valmiudet toimia maalausalan ammattilaisena, joka osaa tavallisten ulko-, sisä- ja kalustemaalaustöiden lisäksi perinteisiä pintakäsittelymenetelmiä. Maalarina maalaat, tapetoit, laatoitat, päällystät lattioita ja teet tasoitus- ja ulkomaalaustöitä uudis- ja saneerauskohteissa. Opit myös ruiskumaalausta, ja ymmärrät ekologisen ja kestävän kehityksen merkityksen työssäsi. Maalarit työskentelevät muun muassa rakennusmaalausliikkeissä, rakennusliikkeissä, lattianpäällystealan yrityksissä tai huonekalutehtaissa. 

Opiskelu tapahtuu joko oppisopimuksella työn ohessa tai omaehtoisena koulutuksena, jolloin sinulla ei tarvitse olla vielä alan työpaikkaa.

Pintakäsittelyalan ammattitutkinnon (rakennusmaalari) suoritettuasi sinulla on kokeneen ammattihenkilön pätevyys tehdä itsenäisesti rakennusmaalauksia. Pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinnon rakennusmaalauksen osaamisalan suorittanut maalarimestari on erikoistunut korjaus- ja uudisrakennusmaalaustöihin.

Lisätietoja Johanna Marjanen

Artesaani, taideteollisuusalan perustutkinnon osa 

voi toimia sisustusalan työtehtävissä tuotteiden suunnittelu- ja valmistustehtävissä, tilojen suunnittelu- ja rakentamistehtävissä, palvelujen suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä, ohjaustoiminnassa, teollisessa tuotannossa, asiakaspalvelussa ja myyntityössä sekä korjaus-, rakentamis- ja huoltotehtävissä.

Lisätietoja Johanna Marjanen

Tutustu myös pintakäsittely- ja sisustusalan työvoimakoulutuksiin.

Sisustaja, taideteollisuusalan ammattitutkinto

hallitsee erilaisten tilojen suunnitteluprosessit alkukartoituksesta sisustuksen toteuttamiseen ja muutosprojektin läpiviemiseen. Hän kartoittaa ja tunnistaa asiakastarpeen tilamuutoksissa, osaa valita tilaan soveltuvat materiaalit ja tuotteet sekä pystyy perustelemaan ratkaisunsa. Hän osaa laatia laadukkaat sisustusdokumentit ja toimia sisustusalan moniammatillisissa työryhmissä. Sisustaja hallitsee materiaalien ja värien käytön, sekä osaa suunnitella tilan valaistusta ja akustiikkaa. Hän hallitsee laadukkaan, asiakaslähtöisen asiakaspalvelun ja osaa jatkuvasti kehittää työelämätaitojaan ja osaamistaan muuttuvassa maailmassa.

Sisustajan koulutus soveltuu sisustusalalla jo työskenteleville, jotka haluavat kehittää erityisesti suunnitteluosaamistaan. Se soveltuu myös alanvaihtajille, joilla on jo eri tavoin hankittua osaamista sisustusalalta.

Lisätietoja Minna Tulokas

Sisustajamestari, taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto

vastaa vaativien sisustusprojektien johtamisesta ja läpiviemisestä. Hän voi toimia yrittäjänä tai yrityksen palveluksessa. Sisustajamestariksi opiskelevalla tulee olla vahva osaaminen alalta haastavien sisustusprojektien johtamisesta. Hänen tulee toimia sisustusprojektien suunnittelun ja johtamisen tehtävissä. Opiskelu soveltuu henkilöille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan esimerkiksi sisustuspalveluiden tuotteistamisessa ja projektin johtamisen taidoissa.

Lisätietoja Minna Tulokas

 

 

 • Helsinki
 • Monimuoto

Rakennusmaalari, pintakäsittelyalan ammattitutkinto oppisopimuksella

Opiskelijalla tulee olla perustutkinto suoritettuna (tai vastaavat taidot ja työkokemus) ja valmiiksi sovittuna pintakäsittelyalan työpaikka, jossa oppisopimuskoulutus on mahdollista suorittaa. Työsuhteen tulee olla voimassa koko koulutuksen ajan. Pintakäsittelyalan ammattitutkinnon suoritettuasi sinulla on kokeneen ammattihenkilön pätevyys tehdä itsenäisesti rakennusmaalauksia. Osaat tehdä työsi siististi ja laatuvaatimusten mukaan harjaantuneen ammattihenkilön joutuisuudella sekä huolehtia työturvallisuudesta ja ympäristönsuojelusta.
Seuraavat koulutukset
Rakennusmaalari, pintakäsittelyalan ammattitutkinto oppisopimuksella
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Monimuoto
Lue lisää koulutuksesta Rakennusmaalari, pintakäsittelyalan ammattitutkinto oppisopimuksella
 • Helsinki

Maalarimestari, pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinto, maalausalan erikoistehtävät, oppisopimus

Opiskelijalla tulee olla ammattitutkinto suoritettuna (tai vastaavat taidot ja työkokemus) sekä sovittuna pintakäsittelyalan  työpaikka, jossa oppisopimuskoulutus on mahdollista suorittaa. Työsuhteen tulee olla voimassa koko koulutuksen ajan. Rakennusmaalauksen osaamisalan suorittanut maalarimestari on erikoistunut korjaus- ja uudisrakennusmaalaustöihin. Hän osaa myös tapetoinnin, tasoitetöiden ja ruiskumaalauksen perusteet siten, että kykenee johtamaan maalareiden työskentelyä.Koulutuksen tavoitteena on, että oppisopimusopiskelija osoittaa osaavansa sellaiset ammatilliset valmiudet, joiden avulla hän pystyy suorittamaan Pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinnon näyttötutkintona ja työllistymään maalarin työtehtäviin.Suoritettavat tutkinnon osat riippuvat kunkin opiskelijan omasta taustasta ja osaamisesta.
Seuraavat koulutukset
Maalarimestari, pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinto, maalausalan erikoistehtävät, oppisopimus
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Maalarimestari, pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinto, maalausalan erikoistehtävät, oppisopimus
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu

Maalari, pintakäsittelyalan perustutkinto, rakennusmaalauksen osaamisala

Koulutuksessa saat ammatilliset valmiudet, joilla pystyt suorittamaan pintakäsittelyalan perustutkinnon näyttötutkintona ja työllistymään maalarin työtehtäviin.
Seuraavat koulutukset
Maalari, pintakäsittelyalan perustutkinto (aloitus 13.8.2024)
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Maalari, pintakäsittelyalan perustutkinto (aloitus 28.1.2025)
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Maalari, pintakäsittelyalan perustutkinto, rakennusmaalauksen osaamisala
 • Helsinki
 • Monimuoto

Maalari, pintakäsittelyalan perustutkinto, oppisopimus

Koulutuksessa saat valmiudet suorittaa pintakäsittelyalan perustutkinnon näyttötutkintona ja työskennellä maalarin työssä itsenäisesti monipuolisissa kohteissa ja tehtävissä. Opit valitsemaan oikeat materiaalit, työvälineet ja työtavat. Opit myös ymmärtämään työturvallisuuden, taloudellisuuden, asiakaspalvelun ja yrittäjyyden merkityksen. Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että opiskelijaksi hakeutuvalla on jo valmiiksi sovittuna pintakäsittelyalan työpaikka, jossa oppisopimuskoulutus on mahdollista suorittaa. Työsuhteen tulee olla voimassa koko koulutuksen ajan.
Seuraavat koulutukset
Maalari, pintakäsittelyalan perustutkinto, oppisopimus
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Monimuoto
Lue lisää koulutuksesta Maalari, pintakäsittelyalan perustutkinto, oppisopimus
 • Helsinki
 • Monimuoto

Sisustaja, taideteollisuusalan ammattitutkinto

Vietämme suurimman osan ajastamme rakennetuissa sisätiloissa ja siksi niiden merkitys kaikelle toiminnallemme on suuri. Sisätilojen toiminnallisuuteen ja miellyttävyyteen vaikuttavat monet tekijät, kuten valaistus, värit, muodot, materiaalit sekä tilojen käytännöllisyys, toimivuus ja ergonomisuus. Työskentelyn ja vapaa-ajan tarpeemme muuttuvat jatkuvasti. Sisustuksen suunnittelu ja toteuttaminen edellyttää monipuolista osaamista.Taideteollisuusalan ammattitutkinto, sisustaja on työelämätutkinto, jossa oppiminen ja osaamisen kehittäminen tapahtuu työelämässä aidoissa työelämän tehtävissä, lähtökohtaisesti opiskelijan omassa työssä tai muussa soveltuvassa työympäristössä. Työssä tapahtuvaa osaamisen kehittämistä tukevat opetuspäivät sekä henkilökohtainen ohjaus.Suorittamalla tutkinnon kehität ammatillista osaamistasi sisustuskohteiden asiakaslähtöisessä suunnittelussa ja toteuttamisessa. 
Seuraavat koulutukset
Taideteollisuusalan ammattitutkinto, sisustaja syksy 2024 -> kevät 2025
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Monimuoto
Lue lisää koulutuksesta Sisustaja, taideteollisuusalan ammattitutkinto
 • Helsinki
 • Monimuoto

Sisustajamestari, taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto

Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto, sisustajamestari on suunnattu sisustusalan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää osaamistaan muun muassa sisustuspalveluiden tuotteistamisessa, palvelumuotoilussa ja sisustusprojektin johtamisessa.
Seuraavat koulutukset
Sisustajamestari, taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Monimuoto
Lue lisää koulutuksesta Sisustajamestari, taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu

Artesaani, taideteollisuusalan perustutkinnon osa

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija hankkii sellaiset ammatilliset valmiudet, joiden avulla hän pystyy työllistymään tai siirtymään oppisopimuskoulutukseen alan yrityksissä oman suuntautumisensa mukaan. Koulutuksessa suoritat taideteollisuusalan perustutkinnon (artesaani) osan tai osia. Koulutuksen käytyäsi voit toimia sisustusalalla tuotteiden suunnittelu- ja valmistustehtävissä, tilojen suunnittelu- ja rakentamistehtävissä, palvelujen suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä, ohjaustoiminnassa, teollisessa tuotannossa, asiakaspalvelussa ja myyntityössä sekä korjaus-, rakentamis- ja huoltotehtävissä. Sisustusalan ammattilainen toimii yhteistyössä eri rakennus- ja suunnittelualan ammattilaisten kanssa itsenäisenä toimijana.
Seuraavat koulutukset
Artesaani, taideteollisuusalan perustutkinnon osa 720880
 • 21.10.2024–23.5.2025
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Artesaani, taideteollisuusalan perustutkinnon osa
 • Helsinki

Artesaani, taideteollisuusalan perustutkinto, oppisopimus

Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että opiskelijaksi hakeutuvalla on jo valmiiksi sovittuna sisustusalan työpaikka, jossa oppisopimuskoulutus on mahdollista suorittaa. Työsuhteen tulee olla voimassa koko koulutuksen ajan. Koulutuksessa saat valmiudet työskennellä alan töissä itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä ja asiakaslähtöisesti, taideteollisuusalan monipuolisissa erilaisissa asiakaskohteissa ja työtehtävissä. Kykenet itsenäisesti valitsemaan oikeat materiaalit, työvälineet ja työtavat. Ymmärrät työturvallisuuden, taloudellisuuden, asiakaspalvelun ja yrittäjyyden merkityksen.
Seuraavat koulutukset
Artesaani, taideteollisuusalan perustutkinto, oppisopimus
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Artesaani, taideteollisuusalan perustutkinto, oppisopimus
Koulutushaku

Koulutusala

Rakennus-, pintakäsittely- ja infra-alan koulutukset

Alan koulutukset

Rakennusalan koulutuksetRakennusalan työmaajohdon koulutuksetInfra-alan koulutuksetRakentamisen sertifikaatit

Inspiroidu kokemuksista

Opiskelijatarina
58-vuotias Kikka Nilsson on työskennellyt 4 vuotta Ikeassa sisustusmyyjänä. Hän halusi laajentaa osaamistaan ja opiskeli työn ohessa sisustajaksi. Opinnot alkoivat marraskuussa 2022, ja Kikka valmistui toukokuussa 2024. Kikka on pitkän linjan kaupan alan ammattilainen, jolla on intohimo sisustusalaa kohtaan.
Kikka Nilssona
Blogi
Sisustajien ja sisustajamestareiden koulutusohjelmat ovat startanneet Taitotalossa puolen vuoden sisällä. Jo tässä vaiheessa on ollut huikeaa nähdä, miten sisustusala vetää opiskelijoita puoleensa ja minkälaiseen uuden oppimisen ja oman osaamisen kehittämisen innostuneeseen imuun se heidät vie.
Emmy Lampila-Fränti